Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Addnode Group: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

Stockholm 26 oktober, 2017

SAMMANFATTNING AV DET TREDJE KVARTALET, JULI - SEPTEMBER 2017

· Nettoomsättningen ökade till 534,5 (467,1) MSEK, en tillväxt med
14 procent.

· EBITA uppgick till 24,3 (39,6) MSEK, en EBITA-marginal på 4,5
(8,5) procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (24,6) MSEK, en rörelsemarginal
på 0,5 (5,3) procent.

· Resultatet efter skatt uppgick till 0,6 (17,2) MSEK.
· Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,02 (0,57)
SEK.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -78,7
(-37,2) MSEK.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET TREDJE KVARTALET,
JULI - SEPTEMBER 2017

· Förvärv av Service Works Group, Intrinsys och Adtollo tillför en årsomsättning om cirka 256 MSEK (proforma 2016).

SAMMANFATTNING AV NIOMÅNADERSPERIODEN, JANUARI - SEPTEMBER 2017

· Nettoomsättningen ökade till 1 742,7 (1 536,3) MSEK, en tillväxt
med 13 procent.

· EBITA ökade till 110,7 (107,2) MSEK, en EBITA-marginal på 6,4
(7,0) procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 54,1 (66,1) MSEK, en
rörelsemarginal på 3,1 (4,3) procent.

· Resultatet efter skatt uppgick till 35,8 (45,5) MSEK.
· Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,18 (1,50)
SEK.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 81,7 (84,8)
MSEK

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Förvärv av programvarubolaget Apricon.

Strategiska förvärv skapar tillväxt

Vi har en tillväxt i tredje kvartalet med 14 procent, men en minskning
med en procent för jämförbara enheter. Våra återkommande intäkter
från support- och underhållsavtal samt SaaS-lösningar uppgick i
kvartalet till 56 (51) procent av nettoomsättningen. Resultatet i
tredje kvartalet har påverkats av lägre försäljning och
nedskrivningar av kundprojekt i affärsområdet PLM. Vi har även haft
höga externa förvärvskostnader.

UTVECKLINGEN I AFFÄRSOMRÅDENA
Affärsområdet Design Management har en god efterfrågan från främst
bygg- och fastighetssektorn. Det är nu ett år sedan övergången till
den nya affärsmodellen för Autodeskprogramvaror och vi ersätter
löpande tidigare licensförsäljning med abonnemangsavtal, vilket ökar
andelen återkommande intäkter.

Affärsområdet PLM har en lägre försäljning i tredje kvartalet och vi
har tagit nedskrivningar i två större projekt i Tyskland. Detta har
påverkat resultatet och vi har vidtagit åtgärder för att återställa
lönsamheten. Samtidigt har vi vunnit flera affärer där vår expertis
inom PLM-området och vår globala leveransorganisation har varit
avgörande för kundernas val att arbeta med oss.

Affärsområdet Process Management har en god efterfrågan för
framförallt ärendehanteringssystem inom offentlig förvaltning och vi
har genomfört tilläggsförvärv som stärker våra erbjudanden.

STRATEGISKA FÖRVÄRV

Vi har genomfört förvärv av Service Works Group (SWG) och Intrinsys,
båda med bas i Storbritannien, som innebär att vi stärker våra
erbjudanden och blir mer internationella inom områden där vi ser
stora möjligheter.

Förvärvet av SWG, med verksamhet i Storbritannien, Australien, Kanada
och Mellanöstern, innebär att vi expanderar till nya geografier och
breddar vår portfölj med produkter och tjänster för
fastighetsförvaltning och hantering av offentlig/privata
partnerskaps- och prestationsbaserade kontrakt. Affärsområdet Design
Management har sedan tidigare en betydande marknadsposition i Norden
inom området och efter förvärvet kan vi leverera en mer omfattande
portfölj av lösningar till våra kunder på en global marknad.

Förvärvet av Intrinsys innebär att Storbritannien blir en ny
hemmamarknad för vårt globala PLM-erbjudande. Vi kan nu ännu bättre
tillgodose våra kunders behov som världens största och ledande
partner till Dassault Systèmes med ett starkt tjänsteerbjudande och
kompletterande egna produkter. Intrinsys är Storbritanniens största
leverantör av PLM-programvara och tjänster med huvudkontor i England
och en filial i Sydafrika.

ADDNODE GROUP STÅR STARKT

Vi vinner löpande nya affärer som bekräftar att vi gör rätt saker för
våra kunder och vi har genomfört åtta förvärv under året med en årlig
nettoomsättning på cirka 350 MSEK. Vi har en stark grund för att
utveckla koncernen vidare och jag ser med tillförsikt fram mot såväl
årets sista kvartal som 2018.

Johan Andersson, VD och koncernchef

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är
skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om
marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom
förmedling av den kontaktperson som anges ovan, klockan 08:30 den 26
oktober 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Andersson, VD och koncernchef
Tel: + 46 (0) 70 420 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Helena Nathhorst, CFO Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 607 63 23, e-post: helena.nathhorst@addnodegroup.com

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag
som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi
har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande
leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och
produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och
ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.

Vi är 1 400 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien,
Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge,
Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2016 uppgick
nettoomsättningen till 2 195 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad
på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök:
www.addnodegroup.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/addnode-group/r/delarsrapport-1-januari---30-s...
http://mb.cision.com/Main/474/2375962/741880.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.