Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

Addnode Group: Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2014

Ny geografisk marknad, tillväxt och starkt kassaflöde

Sammanfattning av första kvartalet 2014

· Nettoomsättningen uppgick till 411,4 (370,7) MSEK, en tillväxt med
11 procent.

· EBITA ökade till 34,3 (28,6) MSEK, en EBITA-marginal på 8,3 (7,7)
procent.

· Rörelseresultatet ökade till 26,4 (23,3) MSEK, en rörelsemarginal
på 6,4 (6,3) procent.

· Resultatet efter skatt ökade till 19,2 (18,1) MSEK.
· Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,65 (0,64)
SEK.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 71,8 (45,6)
MSEK.

· Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 2,25 (2,25) SEK per
aktie.

· Justering av tillväxtmålet. Årlig nettoomsättningstillväxt ska
uppgå till minst 10 procent.

· Efter periodens utgång har avtal tecknats om att förvärva Symetri
i Storbritannien med en årlig nettoomsättning på 80 MSEK. Förvärvet
öppnar upp en ny geografisk marknad för Cad-Q och Addnode Group. Det
finns villkor kopplade till förvärvet, som beräknas vara genomfört
under maj 2014.

Koncernchefens kommentar

Tillväxt, stabila marginaler och starkt kassaflöde
Vi fortsätter att göra bra affärer på de flesta områden i ett relativt
svagt konjunkturläge. Vi inleder 2014 med 11 procents tillväxt och en
EBITA-marginal på 8,3 procent - något bättre än motsvarande kvartal
föregående år. Tillväxten, som både är organisk och
förvärvsrelaterad, varierar mellan våra affärsområden och geografiska
marknader.

Affärsområde Design Management har 16 procents tillväxt i kvartalet,
vilket till största delen beror på förvärvet av Joint, som
genomfördes 2013. I affärsområde PLM Management är den organiska
tillväxten 10 procent med kraftigt förbättrad lönsamhet jämfört med
motsvarande kvartal föregående år. Affärsområde Process Management
har en tillväxt på 10 procent men något försämrad marginal. Vi har
ännu inte nått önskad lönsamhet i affärsområde Content Management,
men redovisar det första positiva EBITA-resultatet för affärsområdet
sedan Q4 2012.

Kassaflödet från rörelsen under första kvartalet är mycket starkare än
det resultat som vi har genererat. Vi har ett säsongsmönster där en
stor andel av våra licensaffärer men främst våra årliga återkommande
support- och underhållsavtal faktureras i fjärde kvartalet och
betalas av kunderna i första kvartalet. Detta ger mycket starka
kassaflöden under de första månaderna på året och ett lågt
rörelsekapitalbehov för hela året.

Förvärv öppnar upp ny geografisk marknad
Vi har i april tecknat avtal om att förvärva Symetri som har en årlig
nettoomsättning på 80 MSEK. Symetri har en stark position på den
brittiska marknaden och är den största Autodesk-återförsäljaren till
den brittiska tillverknings- och olja & gasindustrin. Genom förvärvet
kommer vi att introducera vår produktportfölj, vårt tjänsteutbud och
erfarenhet av försäljning till globala kunder till Storbritannien.
Detta är ett första steg i en expansion till en marknad som förväntas
vara en av Europas snabbast växande ekonomier under 2014. Förvärvet,
som förväntas vara genomfört under maj månad, är villkorat av vissa
händelser.

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Addnode Group skall
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 25 april 2014 klockan 08.30.

För ytterligare information kontakta:
Staffan Hanstorp
VD och koncernchef
Tel: +46 733 772 430
E-post: staffan.hanstorp@addnodegroup.com
Johan Andersson
CFO och IR-ansvarig
Tel: +46 704 205 831
E-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Om Addnode Group
Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar. Vi är
marknadsledande i Norden inom IT-lösningar för design, konstruktion,
projektering och livscykelhantering av produkter och anläggningar.
Addnode Group har en stark marknadsposition i Sverige inom offentlig
sektor med ett erbjudande som omfattar ärendehantering, e-tjänster,
förvaltningssystem och webblösningar.

Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien,
Indien och USA. Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden och
bedrivs under flera varumärken. Med över 3000 kunder i fler än 60
länder i privat och offentlig sektor fortsätter vi att bygga en
omfattande portfölj av IT-lösningar för verksamhetskritiska
processer.

2013 uppgick nettoomsättningen till 1 444 MSEK. Addnode Groups B-aktie
är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small Cap. Mer information om Addnode
Group finns på www.addnodegroup.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/addnode-group/r/delarsrapport--1-januari---31-...
http://mb.cision.com/Main/474/9574124/237075.pdf
http://mb.cision.com/Public/474/9574124/87524c04bce87463.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.