Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Addtech: Bokslutskommuniké 1 april 2015 - 31 mars 2016

FJÄRDE KVARTALET (1 JANUARI - 31 MARS 2016)

· Nettoomsättningen uppgick till 1 631 MSEK (1 542) och ökade med 6
procent.

· Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 142 MSEK (139) motsvarande
en EBITA-marginal om 8,7 procent (9,1).

· Rörelseresultatet uppgick till 117 MSEK (118) motsvarande en
rörelsemarginal om 7,2 procent (7,7).

· Resultat efter finansiella poster uppgick till 108 MSEK (114) och
resultat efter skatt uppgick till 85 MSEK (88).

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,25 SEK
(1,30).

· Under kvartalet har koncernen tillträtt två förvärv, vilka tillför
en årsomsättning om cirka 100 MSEK.

· Vid extra bolagsstämma den 9 mars 2016 beslutades, i enlighet med
styrelsens förslag, om utdelning av Addtechs samtliga aktier i
AddLife AB till aktieägarna i Addtech. Första dag för handel i
AddLife-aktien av serie B på Nasdaq Stockholm var den 16 mars 2016.

HELÅR (1 APRIL 2015 - 31 MARS 2016)

· Nettoomsättningen uppgick till 6 155 MSEK (5 719) och ökade med 8
procent.

· Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 536 MSEK (510) motsvarande
en EBITA-marginal om 8,7 procent (8,9).

· Rörelseresultatet uppgick till 443 MSEK (431) motsvarande en
rörelsemarginal om 7,2 procent (7,5).

· Resultat efter finansiella poster uppgick till 423 MSEK (410) och
resultat efter skatt uppgick till 333 MSEK (321).

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,85 SEK
(4,70).

· Kassaflöde per aktie från den löpande verksamheten uppgick till
7,10 SEK (8,40).

· Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 38 procent (44).
· Soliditet uppgick till 40 procent (40).
· Under året har koncernen tillträtt 10 förvärv, vilka tillför en
årsomsättning om cirka 640 MSEK.

· Styrelsen föreslår en utdelning om 3,25 SEK per aktie (3,25).
Stockholm den 12 maj 2016

Johan Sjö
VD och Koncernchef

Delårsrapporten för perioden 1 april - 30 juni 2016 kommer att
publiceras 15 juli 2016.

Koncernens årsredovisning för 2015/2016 kommer publiceras som en
webbversion på Addtechs hemsida, www.addtech.com, under juli månad
2016. Årsredovisningen kommer att kunna laddas ner och skrivas ut som
PDF-version. Utskriven PDF-version kommer att sändas till aktieägare
som separat beställt denna.

För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00
Christina Kassberg, ekonomidirektör, +46 8 470 49 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/addtech/r/bokslutskommunike-1-april-2015---31-...
http://mb.cision.com/Main/3619/2007713/514975.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.