Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

Addtech: Bokslutskommuniké 1 april 2019 - 31 mars 2020

Fjärde kvartalet (1 januari - 31 mars 2020)

· Nettoomsättningen ökade med 6 procent och uppgick till 3 038 MSEK
(2 864).

· Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 32 procent och uppgick till
407 MSEK (309) motsvarande en EBITA-marginal om 13,4 procent (10,8).

· Rörelseresultatet ökade med 35 procent och uppgick till 352 MSEK
(260) motsvarande en rörelsemarginal om 11,6 procent (9,1).

· Resultat efter skatt ökade med 47 procent och uppgick till 265
MSEK (180) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,90
SEK (2,65).

· Den cyberattack som drabbade koncernen i oktober 2019 beräknas
inte ha påverkat nettoomsättningen, men har påverkat EBITA med
direkta kostnader om cirka 10 MSEK under fjärde kvartalet. Dessa
direkta kostnader redovisas som koncernposter.

· Utbrottet av covid-19-pandemin hade begränsad effekt på utfallet
under kvartalet.

Helår (1 april 2019 - 31 mars 2020)

· Nettoomsättningen ökade med 16 procent och uppgick till 11 735
MSEK (10 148).

· Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 26 procent och uppgick till 1
364 MSEK (1 085) motsvarande en EBITA-marginal om 11,6 procent
(10,7).

· Rörelseresultatet ökade med 28 procent och uppgick till 1 161 MSEK
(910) motsvarande en rörelsemarginal om 9,9 procent (9,0).

· Resultat efter skatt ökade med 30 procent och uppgick till 873
MSEK (672) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 12,85
SEK (9,85).

· Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 56 procent (53).
· Avkastning på eget kapital uppgick till 32 procent (29) och
soliditeten uppgick till 36 procent (36).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 117 MSEK
(524), varav tillämpningen av IFRS 16 har medfört en ökning med 154
MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie uppgick till
16,65 (7,80).

· Den cyberattack som drabbade koncernen i oktober 2019 beräknas ha
påverkat nettoomsättningen med cirka 130 MSEK och EBITA med cirka 100
MSEK under verksamhetsåret.

· Under året har vi genomfört tolv förvärv samt tillträtt
ytterligare tre efter räkenskapsårets utgång. Totalt medför detta en
total årsomsättning om cirka 1 200 MSEK.

· Styrelsen har beslutat att tills vidare skjuta upp beslutet om
förslag till utdelning.

"Det blev ett mycket framgångsrikt år. Trots en avvaktande
marknadssituation, en omfattande cyberattack under tredje kvartalet
och en avslutning som på många sätt präglades av pandemiutbrottet så
levererade vi en stark, lönsam tillväxt genom god organisk tillväxt
och förvärv av flera nya bolag i olika tekniska nischer",
sammanfattar Niklas Stenberg, CEO.

För hela VD-kommentaren, vänligen se Bokslutskommunikén.
Stockholm, 13 maj 2020
Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13
maj 2020 kl. 08.15 CET.

En telefonkonferens och webbsändning på engelska arrangeras den 13 maj
klockan 14.00 CET.

Telefon: +46 8 566 42 651. PIN: 26506690#
Webbsändning:https://event.on24.com/wcc/r/2241104/E9ACB14F5573F2441DE4AE4DAA7FD7EF
Internationella telefonnummer finns tillgängliga här:
https://events-ftp.arkadin.com/ev/docs/NE_W2_TF_Events_International_Acc...

För ytterligare information kontakta:
Niklas Stenberg, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00
Malin Enarson, Ekonomidirektör, +46 8 705 979 473

Kort om Addtech
Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och
ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech
verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter
och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och
infrastruktur. Addtech har cirka 2900 anställda i ungefär 130
dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt
11 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/addtech/r/bokslutskommunike-1-april-2019---31...
https://mb.cision.com/Main/3619/3110089/1246657.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.