Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-28

ADDTECH: FÖRVÄNTAR SIG FORTSATT STARK UNDERL EFTERFRÅGAN ENL VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Addtechs orderstock har stärkts ytterligare under det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret och bolaget förväntar sig en fortsatt stark underliggande efterfrågan som stabiliseras på höga nivåer i takt med att försörjningskedjorna normaliseras framöver.

Det skriver vd Niklas Stenberg i niomånadersrapporten.

"Vi bedömer också att vår kostnadsmassa kommer att öka de närmaste kvartalen i takt med att de säljfrämjande aktiviteterna i våra bolag ökar. Dessutom finns en osäkerhet kring hur eventuellt ytterligare störningar i leverantörskedjan kan komma att påverka våra bolag framgent", noterar han vidare.

Under bolagets andra kvartal sågs en stark underliggande efterfrågan med god tillväxt i samtliga affärsområden, uppger Addtech-chefen, som tillägger att detta resulterade i en sammantaget ökad organisk omsättningsökning på 10 procent.

"Utmaningarna med den globala komponentbristen har hanterats föredömligt av våra bolag och bedöms endast ha haft en begränsad påverkan på koncernens sammantagna leveransförmåga till våra kunder under perioden", skriver Niklas Stenberg.

Förvärvsaktiviteten ligger kvar på en "hög nivå" i samtliga affärsområden.

Under andra kvartalet har fem förvärv genomförts och ytterligare två efter periodens slut. Sammantaget har bolaget sedan verksamhetsårets början förvärvat elva bolag som totalt adderar en årlig omsättning om cirka 840 miljoner kronor.

Bolaget slog analytikernas förväntningar på ebita-nivå för kvartalet. Även resultatet efter skatt kom in något bättre än förhandstipsen.
Författare Direkt-SE