Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-25

ADDvise: Analysguiden: Den viktiga marginalen ökar

Addvise levererade en rapport för det fjärde kvartalet med stark
förvärvstillväxt och förbättrat resultat. En tuffare marknad inom
affärsområde Lab drog dock ner. Mycket positivt var att
rörelsemarginalen för fjärde kvartalet ökade markant. Det är den mest
centrala faktorn i vår värdering.

Kraftig förbättring

Resultatet före skatt för det fjärde kvartalet blev 1,5 miljoner
kronor, en uppgång från en förlust på 7,4 miljoner för ett år sedan.
Till viss del förklaras förbättringen av minskade engångsposter.
Förra året påverkades kvartalsresultatet av
omstruktureringskostnader, liksom av förtida inlösen av lån och en
del andra engångskostnader på sammanlagt 6,5 miljoner kronor. Detta
kvartal var engångsposterna netto minus 0,1 miljoner.

Marginalen på väg mot målet

För helåret blev rörelsemarginalen 4,0 procent, vilket ungefär
motsvarar marginalen för två av de tidigare tre kvartalen. Fjärde
kvartalets marginalförbättring är därför en god indikation på att
ledningen är på väg att förverkliga de bättre marginaler som
målsättningen förutsätter. Förvandlat till avkastning i rörelsen (på
sysselsatt kapital) blir den 4,5 procent för helåret 2018. Om bolaget
kan klara en sjuprocentig rörelsemarginal för helåret 2019 ger det en
avkastning på ungefär sju procent.

Stor spridning inom branschen

Jämfört med de nio medtechbolag vi gjort analys på i vår startanalys
från den 23 januari i år, är bolagets avkastning fortfarande under
genomsnittet, vilket ligger kring 12 procent, men med stor spridning.
Bolag med egen utveckling av produkter har regelmässigt en högre
avkastning än bolag med större andel
försäljnings-/distributionsverksamhet. Addvise har både egen
utveckling och distribution, varför en marginal och avkastning i nivå
med branschgenomsnittet borde vara fullt realistisk.

Sjukvård går starkt

Av koncernens två affärsområden är tillväxten kraftig inom Sjukvård.
Försäljningen för kvartalet steg med 62 procent i årstakt, vilket
till största delen är en effekt av företagsförvärv. Efterfrågan är
dock samtidigt god, särskilt i Nordamerika, som svarar för drygt
hälften av affärsområdets försäljning. Affärsområde Lab har det
tuffare. Försäljningen föll 8 procent utan någon effekt från förvärv.
Drygt 90 procent av försäljning ligger i Sverige och efterfrågan
pressas främst av att gigantprojektet Nya Karolinska har slutförts.
Projektet skapade stor efterfrågan på marknaden av
laboratorieutrustningar, som nu i det närmaste försvunnit.

Prognosutfall positivt

Bolagets rörelseresultat (EBIT) för helåret blev 10,8 miljoner kronor,
vilket är klart över vår prognos på 8,8 miljoner från vår
startanalys. Vår prognos styrdes till stor del av utvecklingen under
de första nio månaderna, samt justerades för bedömda effekter av
gjorda förvärv. Det är dock generellt svårt att prognostisera
kvartalsresultat i förvärvintensiva bolag. Löpande omstruktureringar
och en del andra engångsposter stör ofta trenderna. Även
försäljningen på 268 miljoner kronor kom dock in något över vår
prognos på 263 miljoner.

Finskt storförvärv

Prognosproblemen framöver blir inte mindre. Den 11 februari i år
tecknades avtal om att förvärva det finska företaget Sonar Oy,
inriktat på ultraljudssystem och röntgenutrustning.
Helårsförsäljningen ligger på motsvarande drygt 70 miljoner kronor
med ett EBITDA på 8-9 miljoner. Köpeskillingen på skuldfri bas och
inklusive potentiella tilläggsköpeskillingar ligger på ungefär 45
miljoner kronor. Vår bedömning är att prislappen i förhållande till
försäljningen ligger på ungefär samma nivå som bolaget betalat
tidigare. Det verkar också vara en nivå som är vanlig inom sektorn.

Förvärven lyfter försäljningen

Sonar Oy svarar för en viktig del av vår prognostiserade
försäljningsuppgång 2019 på 113 miljoner kronor. Ytterligare ett
viktigt tillskott kommer från det amerikanska förvärvet Merit Cables
i augusti 2018, med en årsförsäljning kring motsvarande ungefär 22
miljoner kronor. Kvarvarande försäljningsuppgång i koncernen beräknas
komma från tillväxt i samtliga verksamheter, inklusive de förvärvade.

Kraftig nyemission

Bolaget har under februari 2019 genomfört en stor nyemission till
befintliga aktieägare. Emissionen dubblar antalet aktier och
genomförs med stor rabatt mot gällande börskurs. Detta stora
fondemissionselement har pressat börskursen markant. Ett
fondemissionselement har ungefär samma effekt på aktiekursen som en
engångsutdelning. I prognoserna har vi beaktat nyemissionen, som om
den genomförts per den 31 december 2018.

Motiverat värde

I vår startanalys kom vi fram till ett värde på Addvise kring 2-2:30
kronor per aktie. Med tanke på B-aktiens kurs kring 0,60 kronor
(A-aktien ligger tre gånger högre) är det aggressivt. Värderingen
förutsätter att ledningen lyckas uppnå målet på 10 procents
EBITDA-marginal senast år 2022. Det skulle ge en avkastning på
sysselsatt kapital kring 8 procent, vilket fortfarande skulle ligga
under branschsnittet. Marginalmålet framstår därför som fullt möjligt
att nå. En högre marginal och lönsamhet ger därtill inte bara högre
resultat än idag, utan förväntas även leda till att placerarna drar
ned bolagets riskpremie vid värderingen, som vi idag bedömer ligger
klart högre än övriga bolag i sektorn. Eftersom trenden i
rörelsemarginalen är stigande, håller vi fast vid vårt motiverade
värde på 2-2:30 kornor per aktie.

Läs hela analysen på Analysguiden:
(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-addvise-den-vik...)

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.Läs mer här:
(https://www.aktiespararna.se/analysguiden).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/addvise/r/analysguiden-den-viktiga-marginalen-...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.