Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-26

ADDvise: Delårsrapport 2018, 1 januari - 30 juni

April - juni 2018

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 67,6 MSEK (68,3)

· EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för
perioden uppgick till 4,1 MSEK (5,7)

· EBITDA för perioden uppgick till 4,1 MSEK (5,6)

· Rörelseresultatet för perioden uppgick till 2,6 MSEK (4,4)

· Periodens resultat uppgick till -0,9 MSEK (1,0)

· Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,02
SEK (0,02)

· Orderingången för perioden uppgick till 67,3 MSEK (60,1)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick
till 0,7 MSEK (-0,7)

Januari - juni 2018

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 135,0 MSEK (130,2)
· EBITDA före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär för
perioden uppgick till 8,1 MSEK (10,2)

· EBITDA för perioden uppgick till 8,1 MSEK (9,6)
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till 5,4 MSEK (7,4)
· Periodens resultat uppgick till -0,8 MSEK (0,4)
· Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,02
SEK (0,01)

· Orderingången för perioden uppgick till 130,8 MSEK (134,1)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick
till 0,3 MSEK (-2,6)

Kommentar från koncernchefen
Avsaknad av större affärer under första halvåret tynger omsättningen i
kvartalet, men kompenseras av högre bruttomarginal.

Orderingången i kvartalet uppgick till 67,3 MSEK, vilket innebar en
ökning med 12 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Förra
årets extremt starka orderingång i Q1 gör dock jämförelsetalen för
nettoomsättning tuffa. Förskjutningen i beslut i flera större affärer
under Q2 pressar nettoomsättningen. Nettoomsättningen för koncernen
uppgick i Q2 till 67,6 MSEK, vilket innebar en minskning med 1
procent jämfört med Q2 2017. Förändringen i kund- och projektmix inom
affärsområdet Lab tillsammans med prishöjningar inom båda
affärsområdena innebär dock en förstärkt bruttomarginal i kvartalet
till 40,6 procent från 39,3 procent i Q2 2017. Detta trots att
koncernen har fortsatt valutamotvind med en svag SEK mot Euro.

Affärsområdet Sjukvård
Affärsområdet Sjukvård fortsätter att gå starkt och nettoomsättningen
för Q2 uppgick till 24,7 MSEK, vilket är en ökning med 33 procent
jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen är både driven av
vårt senaste förvärv, AB Germa, samt vårt dotterbolag Sonesta Medical
AB. Sedan lanseringen av Sonestas egenutvecklade produktportfölj inom
patientpositionering för gynekologi och urologi under 2016 har vi
sett en successivt ökad efterfrågan på Sonestas produkter. Ökningen
har varit störst mot den nordamerikanska marknaden och det är den
ökningen som driver tillväxtökningen.

Affärsområdet Lab
Nettoomsättningen inom affärsområdet Lab uppgick i Q2 till 42,9 MSEK,
vilket är en minskning med 14 procent jämfört med samma kvartal
föregående år. Så som tidigare nämnts kommer majoriteten av
omsättningen i Lab från projektverksamhet framförallt inom
laboratorieinredning och skyddsventilation, vilket är en volatil
marknad. Trenden vi såg i Q1 fortsätter in i Q2 där besluten för
flera större affärer har försenats, vilket får en negativ effekt på
nettoomsättningen.

Fokus på lönsamhet
Målsättning för vårt arbete är att skapa tillväxt under lönsamhet med
en minskad skuldsättning i förhållande till EBITDA.
Kostnadsbesparingsprogrammet som sjösattes under 2016 har sänkt
koncernens kostnader, exklusive nya förvärv, med 5 procent jämfört
med samma kvartal föregående år. Även effekterna av det nya
obligationslånet som upptogs hösten 2017, med en sänkt räntenivå från
10,0 procent till 7,25 procent, syns tydligt i resultatet. Detta har
fått en positiv effekt på kassaflödet från den löpande verksamheten,
som i kvartalet uppgår till 0,7 MSEK. Det är första gången på åtta
kvartal som den löpande verksamheten uppvisar ett positivt
kassaflöde.

Förvärv
Vi arbetar aktivt med att utveckla våra befintliga bolag och att
attrahera nya spännande verksamheter till vår koncern. Efter
kvartalets slut, den 24 juli, förvärvade vi Merit Cables Inc till
affärsområdet Sjukvård. Tillträde planeras till 1 augusti. Merit
Cables är baserat i USA och producerar medicintekniska kablar och
kopplingssystem. Bolaget har en bred kundbas som tillför en
omsättning om cirka 23 MSEK på årsbasis och innebär att vi breddar
vårt produktutbud inom affärsområdet Sjukvård. Vi stärker också vår
närvaro och plattform på den viktiga USA-marknaden.

Vår affärsmodell står fast och vi fortsätter vårt metodiska arbete med
att bygga en långsiktig, sund och lönsam verksamhet inom våra två
affärsområden Lab och Sjukvård.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Rikard Akhtarzand, CEO
Tel 08-128 766 08, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se
Anna Hasselgren, CFO
Tel 08-128 766 03, e-post: anna.hasselgren@addvisegroup.se
ADDvise Group AB (publ), Box 27047, 102 51 Stockholm
Viktig information:
Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 26 juli 2018 kl. 08.45 CET.

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till
sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal
dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård.
Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi
med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både
geografiskt och produktmässigt. Koncernen omsätter ca 250 MSEK.
ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold
Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.
Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/addvise/r/delarsrapport-2018--1-januari---30-j...
http://mb.cision.com/Main/12334/2581623/883364.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.