Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-01

ADDvise Group AB: ADDvise genomför riktad nyemission om 8,0 MSEK

Styrelsen för ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har per den
1 februari 2016 beslutat om en riktad nyemission till en mindre grupp
investerare om totalt 3 791 469 aktier av serie B, motsvarande cirka 14,4
procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. Teckningskursen
uppgår till 2,11 SEK per aktie. I och med emissionen ökas Bolagets
aktiekapital med 3 791 469 SEK. Nyemissionen tillför Bolaget sammanlagt cirka
8,0 MSEK före emissionskostnader.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motiven för den
riktade emissionen är att finansiera förvärvet av LabRum AB samt bredda
ägarbasen med kvalificerade investerare. Emissionen medför att antal aktier
av serie B i Bolaget ökar med 3 791 469 aktier. Bolagets totala antal
utestående aktier ökar från 22 468 178 aktier till totalt 26 259 647 aktier,
fördelat på 7 619 439 A-aktier och 18 640 208 B-aktier. Den riktade
emissionen ökar aktiekapitalet med 3 791 469 SEK, från 22 468 178 till 26 259
647 SEK och ökar antalet röster från 9 104 313 till 9 483 460 röster.

Förvärvet: Den 7 december 2015 tecknade ADDvise en avsiktsförklaring om att
förvärva LabRum AB. Köparens due diligence förväntas slutföras,
aktieöverlåtelseavtalet undertecknas och förvärvet fullföljas i början av
2016.

Finansiell rådgivare: Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till
ADDvise i samband med emissionen.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se

Om ADDvise Group AB

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen
IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB,
Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder
helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och
forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och
offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold
Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och
likviditetsgarant.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.