Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-08

ADDvise Group AB: ADDvise ingår avtal om förvärv av LabRum AB

* ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har ingått avtal om förvärv av LabRum
AB (”LabRum”) med planerat tillträde den 1 mars 2016 (”Förvärvet”).
* Förvärvet avser även aktierna i dotterbolagen LabRum AS (100 procent),
LabRum Klimat Oy (80 procent) och Kinda Fastighets AB (20 procent), allt
tillsammans (”LabRum”).
* Förvärvets köpeskilling uppgår till 34,5 MSEK, med en möjlig
tilläggsköpeskilling om ca 11,5 MSEK.
* Räkenskapsåret 2014/2015 omsatte LabRum 72,5 MSEK och genererade ett
EBITDA-resultat om 7,4 MSEK.
* LabRum är ett av Sveriges ledande företag inom laboratorieinredning,
skyddsventilation och laboratorieutrustning till såväl offentlig som privat
sektor.
* ADDvise och LabRums verksamheter kompletterar varandra väl och en rad
positiva synergieffekter förväntas genom Förvärvet.

Motiv till Förvärvet
Förvärvet av LabRum utgör ytterligare ett steg i den tillväxtstrategi som
antogs av styrelsen i ADDvise i början av 2010. LabRum bidrar med en
betydande ökning av ADDvise omsättning och rörelseresultat. Förvärvet är
strategiskt viktigt för affärsområdet Lab och kommer öka utbudet av
produkter, stärka närvaron på den nordiska marknaden samt stärka kompetensen
inom laboratorieinredning, skyddsventilation och laboratorieutrustning. Genom
Förvärvet skapas den ledande koncernen inom laboratorieinredning i Norden och
stora industriella såväl som finansiella synergier förväntas uppnås.

Kort om LabRum
LabRum är ett av Sveriges äldsta företag inom försäljning av
laboratorieinredning, skyddsventilation och laboratorieutrustning. Kunderna
består av både privata företag och offentlig sektor i Norden. Bland kunderna
kan nämnas Karolinska Institutet, Rikspolisstyrelsen, flertalet universitet
och Bombardier Transportation. LabRum har idag omkring 20 anställda.
Räkenskapsåret 2014/2015 omsatte LabRum 72,5 MSEK och genererade ett
EBITDA-resultat om 7,4 MSEK.

Proforma
I det fall LabRums räkenskapsår 2014/2015 hade konsoliderats proforma hade
ADDvise omsättning uppgått till 224,3 (151,8) MSEK samt genererat ett
EBITDA-resultat om 14,7 (7,3) MSEK för perioden 1 oktober 2014 – 30 september
2015. Detta motsvarar en ökning om 48 procent i omsättning och 100 procent i
EBITDA1.

Köpeskilling
Köpeskillingen om totalt cirka 46,0 MSEK kommer att fördelas enligt följande:

* 34,5 MSEK erläggs kontant på tillträdesdagen
* Ca 11,5 MSEK erläggs kontant i Tilläggsköpeskilling
* Tilläggsköpeskillingen beräknas som 116 procent av LabRums rapporterade
EBITDA för perioden 1 maj 2015 - 30 april 2016.

Tillträdet är planerat till den 1 mars 2016.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till ADDvise i samband med
Förvärvet och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se

------------------------------------------------

[1] Då ADDvise och LabRum har skilda räkenskapsår avser proformaberäkningen
perioden 2015-05-01 –

2015-04-30 för LabRum samt perioden 2014-10-01 – 2015-09-30 för ADDvise.

Om ADDvise Group AB

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen
IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB,
Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc erbjuder
helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och
forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och
offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Mangold
Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och
likviditetsgarant.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.