Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

ADDvise Group AB: Delårsrapport 2019, 1 januari - 30 september

Juli - september 2019

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 79,1 MSEK (59,9), en
ökning med 32,1 % jämfört med samma period föregående år

EBITDA för perioden uppgick till 6,7 MSEK (1,7), en ökning med 297,2 %
jämfört med samma period föregående år

Resultat före skatt för perioden uppgick till -1,2 MSEK (-3,5)

Periodens justerade resultat uppgick till -2,5 (-3,1)

Periodens resultat uppgick till -2,5 MSEK (-4,1)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,03 SEK
(-0,09)

Orderingången för perioden uppgick till 78,0 MSEK (55,9), en ökning
med 39,4 % jämfört med samma period föregående år

Januari - september 2019

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 248,2 MSEK (194,9), en
ökning med 27,4 % jämfört med samma period föregående år

EBITDA för perioden uppgick till 21,1 MSEK (9,8), en ökning med 115,1
% jämfört med samma period föregående år

Resultat före skatt för perioden uppgick till -1,5 MSEK (-4,1)

Periodens justerade resultat uppgick till -2,1 (-3,9)

Periodens resultat uppgick till -4,2 (-4,9)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,05 SEK
(-0,11)

Orderingången för perioden uppgick till 257,9 MSEK (186,7), en ökning
med 38,1 % jämfört med samma period föregående år

Kommentar från koncernchefen

Koncernens starkaste tredje kvartal hittills med en organisk
orderingångstillväxt på 14 procent. EBITDA uppgick till 6,7 MSEK i
tredje kvartalet 2019, vilket är en förbättring med 297 procent
jämfört med samma kvartal 2018.

Orderingången under tredje kvartalet var mycket stark, vilket i
kombination med fortsatt noggrann kostnadskontroll gav en
EBITDA-marginal under tredje kvartalet 2019 om 8,4 procent, att
jämföra med 2,8 procent för samma period förra året. Ett steg framåt
mot vårt långsiktiga finansiella mål om 10 procent EBITDA-marginal på
årsbasis.

Under tredje kvartalet uppgick orderingången i koncernen till 78,0
MSEK jämfört med 55,9 MSEK för motsvarande period förra året, vilket
är en ökning med 39 procent. Den organiska tillväxten av
orderingången uppgick till 14 procent. Nettoomsättningen för
kvartalet uppgick till 79,1 MSEK, en ökning med 32 procent jämfört
med samma kvartal föregående år. Exklusive förvärv var detta en
minskning med 3 procent, främst beroende på att den förväntade
tillväxten på marknaden för affärsområdet Lab inte kunde realiseras
under kvartalet.

Justerat EBITDA för kvartalet uppgick till 6,7 MSEK, jämfört med 2,6
MSEK för motsvarande kvartal förra året. Den justerade
EBITDA-marginalen uppgår till 8,5 procent, vilket är en betydande
förbättring jämfört med föregående års EBITDA-marginal på 4,4 procent
under kvartalet. Koncernens OPEX i jämförbara enheter minskade med 17
procent under tredje kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018.
En minskning med 3,8 MSEK. Periodens resultat för årets tredje
kvartal uppgick till -2,5 MSEK jämfört med -4,1 MSEK för motsvarande
kvartal förra året.

Affärsområdet Sjukvård

Nettoomsättningen inom affärsområdet Sjukvård uppgick till 49,5 MSEK
under kvartalet jämfört med 29,6 MSEK för motsvarande kvartal förra
året, vilket är en ökning med 67 procent. Exklusive effekten av
förvärv var årets minskning 4 procent. Orderingången för
affärsområdet under kvartalet uppgick till 50,2 MSEK vilket är en
organisk tillväxt om 26 %. Marknadstillväxten, främst i Sverige, var
långsammare än väntat under sommaren. Försäljningen i Nordamerika
balanserade denna effekt i viss utsträckning och fortsätter att driva
utvecklingen inom segmentet. Vårt senaste förvärv Sonar fortsätter
att utvecklas bra och i linje med förväntningarna. Vi räknar med att
det sista kvartalet kommer att vara särskilt starkt för verksamheten.

Affärsområdet Lab

Nettoomsättningen inom affärsområdet Lab uppgick till 29,7 MSEK under
kvartalet jämfört med 30,3 MSEK för motsvarande kvartal förra året.
Trots den svagare försäljningen fortsätter den positiva trenden från
första halvåret. Orderingången för affärsområdet under kvartalet
uppgick till 27,8 MSEK vilket är en organisk tillväxt om 2 %. Även om
resultatet inom affärsområdet påverkades negativt på grund av
marknadens volatilitet under årets andra kvartal, är det mycket
glädjande att se en positiv utveckling under årets tredje kvartal
jämfört med samma period föregående år. Omorganisationen av
affärsområdet Lab är nu genomförd och kostnadsbesparingarna börjar
visa sig. Alla företag inom affärsområdet Lab är baserade i Norden.

Förvärv

När vi ser fram emot det fjärde och sista kvartalet ser vi att vår
portfölj av företag fortsätter att leverera. Förvärvsstrategin är
central för koncernens långsiktiga framgång och vi upprätthåller en
sund och intressant pipeline av potentiella kandidater.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

Tel 08-128 766 08, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Aaron Wong, CFO

Tel 08-128 766 03, e-post: aaron.wong@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Box 27047, 102 51 Stockholm

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 22 oktober 2019 kl. 08.45 CET.

ADDvise finansiella rapporter finns tillgängliga på ADDvise hemsida,
https://www.addvisegroup.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till
sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal
dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård.
Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi
med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både
geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på
Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB,
08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.
Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/addvise-group-ab/r/delarsrapport-2019--1-janu...
https://mb.cision.com/Main/12334/2937848/1127204.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.