Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-11-05

ADDvise Lab Solutions AB: Delårsrapport 2014, 1 januari - 30 september

Juli – september 2014

* Nettoomsättningen för perioden uppgick till 26,9 MSEK (24,4), en ökning med
10,2 % jämfört med samma period föregående år
* EBITDA för perioden uppgick till 0,1 MSEK (1,2)
* Rörelseresultatet för perioden uppgick till -0,6 MSEK (0,8)
* Resultatet före skatt för perioden uppgick till -2,2 MSEK (-0,1)
* Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,30 SEK (-0,01)
* Kassaflödet för perioden uppgick till -3,8 MSEK (-4,7)
* Orderingången för perioden uppgick till 23,4 MSEK (21,8), en ökning med 7,3
% jämfört med samma period föregående år

Januari – september 2014

* Nettoomsättningen för perioden uppgick till 96,4 MSEK (82,9), en ökning med
16,3 % jämfört med samma period föregående år
* EBITDA för perioden uppgick till 5,2 MSEK (3,1)
* Rörelseresultatet för perioden uppgick till 3,4 MSEK (2,0)
* Resultatet före skatt för perioden uppgick till -1,7 MSEK (-0,4)
* Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,22 SEK (-0,07)
* Kassaflödet för perioden uppgick till 0,3 MSEK (-7,3)
* Orderingången för perioden uppgick till 101,2 MSEK (81,4), en ökning med
24,3 % jämfört med samma period föregående år

Utvalda finansiella data i sammandrag

--------------------------------------------------------------------------
| 2014 2013 2014 2013 2013 |
|TSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec |
|Nettoomsättning 26 918 24 427 96 374 82 912 120 032 |
|EBITDA före förvärvskostnader 62 1 151 5 217 3 065 6 099 |
|EBITDA före förvärvskostnader % 0,2% 4,7% 5,4% 3,7% 5,1% |
|EBITDA 62 1 151 5 217 3 065 3 067 |
|EBITDA-marginal % 0,2% 4,7% 5,4% 3,7% 2,6% |
|Rörelseresultat (EBIT) -583 825 3 368 2 006 1 245 |
|Rörelsemarginal % -2,2% 3,4% 3,5% 2,4% 1,0% |
|Resultat före skatt (EBT) -2 186 -58 -1 723 -423 -4 453 |
|Nettomarginal % -8,1% -0,2% -1,8% -0,5% -3,7% |
|Periodens resultat -2 186 -34 -1 658 -357 -3 727 |
|Resultat per aktie SEK -0,30 -0,01 -0,22 -0,07 -0,66 |
--------------------------------------------------------------------------

Kommentarer till utvecklingen januari – september 2014

Satsningen på instrument- och produktförsäljning inom affärsområdet Lab har
varit lyckad och tillväxten var god under tredje kvartalet. Under kvartalet
tecknade ADDvise avtal om förvärv av en ledande tillverkare av
operationsbord: Surgical Tables Inc.

Försäljning

Tredje kvartalet är ADDvise-koncernens säsongsmässigt svagaste kvartal. Få
beslut om köp fattas under juli och augusti månad. Så även i år.
Orderingången och försäljningen kom in strax under våra förväntningar. I
gengäld har början på fjärde kvartalet, ADDvise säsongsmässigt starkaste
kvartal, legat över våra förväntningar.

Nettoomsättningen för årets nio första månader uppgick till 96,4 MSEK (82,9)
en ökning med 16,3 procent. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick
till 26,9 MSEK (24,4) en ökning med 10,2 procent. EBITDA-resultatet för årets
första nio månader uppgick till 5,2 MSEK (3,1), en EBITDA-marginal om 5,4
procent (3,7). EBITDA-resultatet för tredje kvartalet uppgick till 0,1 MSEK
(1,2), en EBITDA-marginal om 0,2 procent (4,7).

Affärsområdet Lab

Satsningen på instrument- och produktförsäljning har varit lyckad och
tillväxten var god under tredje kvartalet. Projektförsäljningen är normalt
svag under sommarmånaderna. Under fjärde kvartalet väntas dock flera stora
projektförsäljningar avgöras, vilket kompenserar för sommarmånaderna. De
största säsongs-variationerna i ADDvise-koncernen ligger inom
projektförsäljningen i affärsområdet Lab.

Affärsområdet Sjukvård

Affärsområdet Sjukvård har under perioden haft en bättre utveckling än under
motsvarande period föregående år. Produktionsflytten av Sonesta-produkterna
har skapat en bättre flexibilitet och större leveranskapacitet än tidigare.
Det skapar goda förutsättningar för att kunna öka försäljningen utan att
produktionen blir en flaskhals. Arbetet med att utveckla nästa generation
produkter fortgår också. Inom handelsverksamheten med medicinteknisk
utrustning pågår ett arbete med att bredda sortimentet dels inom operation
dels inom urologi.

Affärsområdet Vågteknik

Serviceverksamheten, som ligger i affärsområdet Vågteknik, är en av de
verksamheter i koncernen där intäktsynergierna är tydligast.
Serviceavtalsstocken har haft en stadig tillväxt sedan 2011 då verksamheten
förvärvades. Affärsområdet Vågteknik har under kvartalet tagit över stora
delar av lagerhanteringen i koncernen från tredjepartsleverantörer.
Lagerhanteringen har lokaliserats till Vågtekniks lokaler i Växjö. Flytten av
ansvar över lager och logistik är ett led i integrationsarbetet av förvärvade
enheter och ett led i att skapa en mer processtyrd organisation.

Förvärv och finansiering

Under tredje kvartalet genomfördes en upphandling av en obligation. Syftet är
dels att refinansiera ett sedan tidigare upptaget konvertibellån, dels att
fortsätta ADDvise förvärvsstrategi. Målsättningen var att ta in 50 MSEK, men
mot bakgrund av ett stort intresse utökade styrelsen erbjudandet till 66
MSEK.

ADDvise tecknade under tredje kvartalet avtal om förvärv av Surgical Tables
Inc med tillträde den 4 november 2014. Surgical Tables Inc säljer och
tillverkar operationsbord till sjukvården. Bolaget skapar, tillsammans med
Sonesta Medical Inc som ADDvise förvärvade 2013, en bra plattform på den
nordamerikanska marknaden. Målet är att kunna växa i USA såväl organiskt som
genom ytterligare förvärv.

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, koncernchef

Tel 08-564 851 86, 0765-25 90 71, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Shawn Shafti, finanschef

Tel 08-564 851 81, 0769-48 28 03, e-post: shawn.shafti@addvisegroup.se

ADDvise Lab Solutions AB (publ), Box 20013, 161 02 Bromma

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.