Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-09

ADDvise Lab Solutions AB: Kommuniké från årsstämma i ADDvise Lab Solutions AB (publ) den 9 april

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att
tidigare balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat, totalt 11 990 161
kr, överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.

Val av styrelse, revisor samt arvodering

Till styrelseledamöter omvaldes Hans-Petter Andersson (ordförande), Rikard
Akhtarzand samt Kenneth Lindqvist. Till ny styrelseledamot valdes Staffan
Torstensson. Eddie Zetterberg avböjde omval.

Till revisor omvaldes Ernst&Young AB med Johan Eklund som huvudansvarig
revisor.

Det beslutades att arvode till styrelsens ledamöter skulle utgå med 150 000 kr
till styrelsens

ordförande samt med 75 000 kr till i bolaget icke anställd ledamot, att arvode
till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning samt att inget arvode skulle
utgå till Valberedningens ledamöter.

Det beslutades att godkänna samma riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som godkändes av årsstämman 2013. Det beslutades att
godkänna väsentligen samma procedur för utseende av Valberedningens ledamöter
som tillämpats i Bolaget det senaste året.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av
aktier och/eller

teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna.

För ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Styrelsen

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Lab Solutions AB (publ),

0765-25 90 71, rikard.akhtarzand@addvise.se

www.addvise.se

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen
ADDvise, IM Medico, KEBO, Sonesta och Tillquist erbjuder helhetslösningar i
form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter.
ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor.
Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503
015 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.