Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-12

ADDvise: Regulatoriskt meddelande- ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva ett finskt medtech-bolag

· ADDvise Group AB (publ) ("ADDvise") har tecknat en
avsiktsförklaring med aktieägarna i ett Helsingforsbaserat
medtech-företag ("Bolaget") avseende förvärv av 100 procent av
aktierna i Bolaget ("Förvärvet").

· Bolaget är ett distributionsbolag verksamt inom försäljning och
service av högkvalitativ medtech-utrustning.

· Bolagets finansiella estimat för 2018 är cirka 67,0 MSEK i
omsättning med ett justerat rörelseresultat om cirka 7,2 MSEK.

· Köpeskillingen för Förvärvet uppgår till cirka 33,0 MSEK baserat
på kassa- & skuldfri basis.

· En tilläggsköpeskilling om maximalt cirka 11,3 MSEK kan tillkomma
och betalas ut över två år.

· Förvärvet är avsett att finansieras genom egna medel om cirka 10,0
MSEK samt med nettolikviden från en företrädesemission som är
säkerställd till 100 procent av teckningsåtaganden och
emissionsgarantier från större aktieägare och styrelseledamöter i
ADDvise. Hela nettolikviden kommer att användas för Förvärvet. Mer
information om företrädesemissionen har offentliggjorts i ett separat
pressmeddelande daterat 2018-12-12.

· Förvärvet är bland annat villkorat av ADDvise due diligence på
Bolaget samt att parterna kommer överens om att ingå ett
aktieöverlåtelseavtal.

Motiv till Förvärvet

Bolaget har en stark position på den finska marknaden när det kommer
till försäljning och service av högkvalitativ medtech-utrustning.
Förvärvet kommer att stärka vår position på den nordiska marknaden
inom hälsovårdssektorn och öka ADDvise Groups resultat och
omsättning, säger Rikard Akhtarzand, VD för ADDvise Group i ett
uttalande.

Kort om Bolaget

Bolaget specialiserar sig inom försäljning och service inom
högteknologisk medtech-utrustning till framförallt hälsovårdssektorn
i Finland. Bolaget hade en omsättning om cirka 65,0 MSEK och ett
justerat rörelseresultat om cirka 7,2 MSEK för 2017 och estimerat en
omsättning om 67,0 MSEK med ett justerat rörelseresultat om cirka 7,2
MSEK för 2018.

Köpeskilling och tidplan

Köpeskillingen uppgår till cirka 33,0 MSEK baserat på kassa- &
skuldfri basis, med en möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt cirka
11,3 MSEK, vilken är uppdelad på två betalningar om maximalt cirka
5,7 MSEK vardera givet att utsatta vinstmål uppnås.
Tilläggsköpeskillingen utbetalas indikativt i Q2 2020 och Q2 2021.

Aktieöverlåtelseavtal och tillträde är planerat under Q1 2019.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Krogerus är
legal rådgivare till ADDvise i samband med Förvärvet.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD och koncernchef för ADDvise Group AB

+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se www.addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 12 december 2018 kl. 08.45 CET.

Om ADDvise:

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till
sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal
dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård.
Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi
med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både
geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på
Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är
bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på
www.addvisegroup.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/addvise/r/regulatoriskt-meddelande--addvise-te...
https://mb.cision.com/Main/12334/2697880/961510.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.