Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-11

ADONnews: ADONnews Sweden AB: ADONnews fullföljer förvärvet av Evendo International A/S

ADONnews Sweden AB ("ADONnews" eller "Bolaget") har idag fullföljt
förvärvet av 100 procent av aktierna i Evendo International A/S
("Evendo"), vilket Bolaget och dess huvudägare ingått avtal om den 11
juni 2018, för en köpeskilling om 90.000.000 kronor
("Transaktionen"). Transaktionen finansierades genom apportemission
av 4.398.348.200 aktier ("Vederlagsaktierna") i Bolaget till säljarna
av Evendo. Efter genomförandet av Transaktionen innehar säljarna av
Evendo ca 85 procent av kapitalet och ca 97,1 procent av rösterna i
Bolaget. Kasper Larsen innehar ca 52,6 procent av kapitalet och ca
79,6 procent av rösterna i Bolaget. Kasper Larsen, Ivan Rosenschein,
Jens Jermiin och Jesper Jelmteg valdes till styrelseledamöter i
Bolaget.

Transaktionen var föremål för ett antal villkor, bland annat att en
extra bolagsstämma i Bolaget skulle besluta att godkänna
Transaktionen, ändra bolagsordningen, emittera Vederlagsaktierna och
utse Kasper Larsen, Ivan Rosenschein, Jens Jermiin och Jesper Jelmteg
till styrelseledamöter. Den extra bolagsstämman i Bolaget som hölls
den 11 juli 2018 fattade, enligt vad som tidigare offentliggjorts,
samtliga beslut som var nödvändiga för att fullfölja Transaktionen.
Alla övriga villkor för Transaktionens fullföljande har nu uppfyllts
och ADONnews har fullföljt Transaktionen och fullbordat emissionen av
Vederlagsaktierna.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Kasper Kjærbye Larsen, styrelseledamot Tel: +45 28 83 92 01
kkl@evendo.com

OM ADONNEWS
Spotlight Stock Market kortnamn: ADON
ADONnews (genom Mobile Loyalty Europe AB), utvecklar och säljer
abonnemangsbaserad annonsering främst riktad mot lokala och regionala
företag.

För mer information, besök ADONnews webbplats www.adonnews.com.
OM EVENDO
Evendo har en plattform riktad mot en attraktiv men ännu ej
digitaliserad marknad, företagsinriktade evenemang. Den globala
marknaden bedöms i nuläget vara 800 miljarder euro årligen.
Evenemangsmarknaden har ännu inte sett någon automation och hanteras
i dag på ad hoc basis även av stora bolag. Automatiserad hantering
innebär stora kostnadsbesparingar, större överblick över utbud och
minskad risk. Evendo avser att ta en position i detta attraktiva
segment som förväntas utvecklas på samma sätt som
hotellbokningsmarknaden, som efter en radikal automatisering i dag
helt domineras av internationella bokningsbolag.

Evendos system är ett färdigutvecklat och fungerande internetbaserat
bokningssystem som ger kunderna direkt och transparent tillgång till
produkter och tjänster från ett brett utbud av leverantörer - och
möjligheten att göra bokningen direkt på Evendo. Så vitt Evendo
känner till är Evendo det enda globala företaget som har utvecklat
metoder och verktyg för att automatisera händelsemarknaden i den
utsträckningen.

På relativt kort tid har Evendo byggt upp en leverantörsportfölj med
över 2.000 produkter och har därmed positionerat sig som den största
evenemangsportalen i Danmark. Kunderna fördelas jämnt mellan
privatpersoner och företag. Sedan lanseringen den 1 augusti 2016 har
ett antal av Danmarks största företag blivit kunder och Evendo riktar
nu samma erbjudande, färdigpaketerade och lätt åtkomliga
total-evenemang, till företag baserade i Storbritannien. För mer
information, besök Evendos webbplats www.evendo.com.

EJ AVSEDD FÖR DIREKT ELLER INDIREKT DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING
INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ,
SYDAFRIKA ELLER NYA ZEALAND ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DENNA PRESSRELEASE SKULLE VARA
OLAGLIG

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/adonnews/r/adonnews-sweden-ab--adonnews-fullfo...
http://mb.cision.com/Main/11636/2573399/876863.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.