Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-16

ADONnews kommenterar revisorns uttalande i revisionsberättelsen

Annonslösningsbolaget ADONnews publicerar idag årsredovisningen för 2017.

Styrelsen vill i informera om att revisorn i sin revisionsberättelse till
bolagsstämman avseende årsredovisningen gjort ett uttalande under
”Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift”,
enligt ett pressmeddelande.

Revisorn framhåller att företagsledningen och styrelsen bedömer att
kapitalbehov fortsatt föreligger för att säkra driften under de kommande
tolv månaderna. Baserat på styrelsens erfarenhet vid genomförda emissioner
de senaste tolv månaderna anser företagsledningen och styrelsen att
möjligheterna till kapitalanskaffning är goda.

Kapitaltillförseln som planeras är, som framgår av förvaltningsberättelsen,
ännu inte säkerställd. Om bolaget misslyckas med att säkra den nya
finansieringen kan detta innebära att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga
att fortsätta verksamheten, anser revisorn.

Bolagets styrelse samt företagsledning bedömer att bolagets kapitalbehov
uppgår till 1,5 miljoner kronor. Styrelsen samt företagsledningen anser att
nivån om 3 miljoner kronor skulle medföra en marginal såvida verksamheten
inte utvecklas i den takt styrelsen och ledningen bedömer. Såvida styrelsen
skulle acceptera detta erbjudande bedömer styrelse och företagsledning att
bolagets kassaflöde är säkrat för de kommande tolv månaderna.

"Som framgår av delårsrapporten för tredje kvartalet 2017 understeg
bolagets egna kapital hälften av aktiekapitalet, varför styrelsen hade en
skyldighet att, enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen, upprätta en
kontrollbalansräkning. Någon kontrollbalansräkning har dock inte upprättats
av styrelsen förrän 26 februari 2018", skriver revisorerna.

Styrelsen har som framgår av resultatdispositionen i årsredovisningen
föreslagit en sänkning av bolagets aktiekapital för att täcka ansamlad
förlust i bolaget. Härutöver kommer styrelsen att föreslå stämman att
ytterligare minska aktiekapitalet och föra över detta till fritt eget
kapital.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.