Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-13

Advanced SolTech Sweden: Advanced SolTech Sweden AB (publ) överväger att emittera nya gröna säkerställda företagsoblig...

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA
ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DENNA
PRESSRELEASE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Advanced Soltech Sweden AB (publ) "ASAB", ett dotterbolag till Soltech
Energy Sweden AB (publ) "Soltech Energy" överväger att emittera nya
gröna säkerställda företagsobligationer under ASAB:s gröna
obligationsramverk.

I samband med detta har ASAB mandaterat DNB Markets och Nordea för att
utreda förutsättningarna för ASAB att emittera ett nytt
obligationslån och att arrangera möten med utvalda
obligationsinvesterare med början den 14 januari 2020. Med förbehåll
för rådande marknadsförutsättningar kan en obligationsemission,
svensk benchmark-storlek (eller motsvarande värde i EUR), under en
låneram om SEK 2 000 miljoner med rörlig ränta komma att genomföras.
Styrelsen för ASAB förbehåller sig rätten att besluta om att avbryta,
tidigarelägga eller skjuta upp obligationsemissionen helt och hållet
eller delvis. Behållningen från enemission avses att användas för att
återköpa utestående obligationer, lösa lån samt för finansiering av
ASAB:s framtida tillväxt.

ASAB:s nya samarbete med DNB Markets och Nordea, utgör tillsammans med
den tidigare aviserade avsikten att notera ASAB:s aktier på Nasdaq
First North Growth Market, den nya finansieringsplanen för den
fortsatta expansionen i Kina där ASAB avser att vända sig mot en
bredare krets av institutionella investerare.

Frederic Telander, VD ASAB och Stefan Ölander, VD SolTech Energy
kommenterar:"

· Vi har tidigare kommunicerat en målsättning att uppnå en
installerad solenergikapacitet motsvarande 1 GW (1000 MW) under 2023
som är fullt ansluten till el-nätet 2024. Efterfrågan på vårt
erbjudande i Kina är fortsatt mycket godoch vi har en stark pipeline
av högkvalitativa projekt som väntar på finansiering. Investeringarna
genomförs där de har störst positiv klimatpåverkan och med denna
transaktion lägger vi den grund vi behöver på vår resa mot skapandet
av ett grönt energibolag i framkant.

Ny finansiell information

I samband med att ASAB utvärderar möjligheten att emittera
obligationer, offentliggörs ny finansiell information som inte har
offentliggjorts tidigare.

ASAB är inne i en kraftig expansionsfas och hade per den 31 december
2019 en installerad kapacitet om 139,2 MW i sina förvaltade
solenergianläggningar med en årlig intjäningskapacitet avseende
intäkter om cirka 161 MSEK och en EBITDA om cirka 137 MSEK, givet
vissa antaganden. Bolaget har vidare upprättat sammanslagna
finansiella rapporter för koncernen i vilken ASAB är moderbolag för
helåren 2017 och 2018 samt för perioden 1 januari 2019 - 30 september
2019.

Income statement

51

SEK '000s 2017 2018 LTM Q3 2019 Q1-Q3 2019

Revenue 10,751 26,511 69,275 61,121
Other operating income 10,266 23,198 33,256 27,758

Total revenue 21,017 49,709 102,801 88,879

Personnel (1,853) (4,040) (4,046) (3,141)
Other operating expenses (154) (416) (5,750) (4,318)
Other external costs (10,958) (7,800) (8,037) (6,028)

EBITDA 8,052 37,453 84,968 75,392

Depreciation (5,914) (13,627) (27,085) (22,255)

Operating profit 2,138 23,826 57,883 53,137

Financial income 65 425 207 107
Financial costs (9,484) (27,375) (61,453) (44,783)

Earnings before tax (7,281) (3,123) (3,363) 8,461

Tax 1,435 (12) (2,950) (4,484)

Net income (5,846) (3,135) (6,313) 3,977

Balance sheet

52

SEK '000s 2017 2018 Q3 2019
ASSETS
Fixed assets
Property, plant and equipment
Solar power plants 238,141 512,360 826,655
Solar power plants under construction 56,476 36,865 -

Total property, plant and equipment 294,617 549,225 826,665

Financial assets
Other long-term receivables 44,826 63,515 70,318
Deferred tax assets 1,841 4,585 4,844

Total financial assets 46,667 68,099 75,162

Total fixed assets 341,284 617,325 901,817

Current assets
Inventories
Prepaid expenses to suppliers 11 274 8,083

Total inventories 11 274 8,083

Current receivables
Receivables 2,242 7,818 27,277
Receivables from group companies 1,530 0 4,256
Tax receivables 0 36 -
Other receivables 7,663 23,943 150,809
Prepaid expenses and accrued income 88 614 1,855

Total current receivables 11,523 32,410 184,197

Cash and cash equivalents 5,593 29,942 40,457

Total current assets 17,127 62,626 232,737

TOTAL ASSETS 358,411 679,951 1,134,554
[]
EK `000s 2017 2018 Q3 2019
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
Liabilities
Long-term liabilities
Borrowings 63,583 329,785 713,522[1]

Total long-term liabilities 63,583 329,785 713,522

Current liabilities
Liabilities to credit institutions 35,398 - 38,483
Borrowings - 65,540 -
Prepaid income from customers - 247 -
Payables to suppliers 125,370 60,443 68,635
Liabilities to group companies 2,976 2,744 27,276
Tax liabilities 579 1,029 3,120
Other liabilities 2,977 15,102 60,106
Prepaid income and accrued expenses 7,577 14,134 15,066

Total current liabilities 174,877 159,239 212,686

Deferred tax liabilities - 220 -

Total liabilities 238,460 489,244 926,208

Shareholders' equity
Share capital 500 500 500
Other contributed capital 125,912 199,791 213,454
Other equity including retained earnings (6,461) (9,584) (5,608)

Total shareholders' equity 119,951 190,707 208,346

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 358,411 679,951 1,134,554

Cash flow statement

53

SEK '000s 2017 2018 Q1-Q3 2019

Cash flows from operating activities
Operating profit 2,139 23,826 53,137
Depreciation 5,914 13,627 22,255
Other non-cash items 185 1,381 -
Interest received 65 425 107
Interest paid (5,121) (13,311) (66,995)
Income tax paid (104) 402 (2,358)

Changes in net working capital
Change in receivables (1,085) (5,576) (27,268)
Change in other receivables 11,241 (15,536) (132,842)
Change in payables 100,756 (64,929) 7,945
Change in other current liabilities 5,102 4,079 69,536

Total changes in net working capital 116,014 (81,962) (82,629)

Net cash provided by operating activities 119,092 (55,612) (76,483)

Cash flows from investing activities
Capital expenditures (145,875) (258,433) (289,109)
Investments in other financial assets (38,429) (18,690) (6,803)

Net cash used in investing activities (184,304) (277,123) (295,912)

Cash flows from financing ac...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.