Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-27

Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 18 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Jiangxi ShiMao Copper Industry Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 1,26 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 0,9 MSEK, eller cirka 18 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till cirka 7,4 MSEK och byggstart planeras till första kvartalet 2022. Projektet når god lönsamhet utan några subventioner och är beläget i Shanxi-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

– Vi upplever en stark efterfrågan på vårt erbjudande och kan ta nya order med den lönsamhet om 12-15% på projektnivå som vi har kommunicerat.

För mer information kontakta:


För mer information, kontakta:
Max Metelius, VD Advanced Soltech
Tel: 072 316 04 44.
Mail: max.metelius@advancedsoltech.com

Stefan Ölander, VD Soltech Energy
Tel: 070- 739 80 00. Mail: stefan.olander@soltechenergy.com

Bifogade filer


Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 18 MSEK under avtalstiden

Författare MFN