Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 30 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Jiangxi ChongShan Copper Industry Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 2 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 1,5 MSEK, eller cirka 30 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till cirka 12 MSEK och byggstart planeras till första kvartalet 2022. Projektet når god lönsamhet utan några subventioner och är beläget i Shanxi-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Denna order bidrar till en stark orderbok med projekt som snabbt kan konverteras till intäktsgenererande tillgångar efter noteringen av bolagets aktier på First North Growth Market den 29 oktober 2021.

Bifogade filer


Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 30 MSEK under avtalstiden

Författare MFN