Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-15

Advenica: Advenica  erbjudande avseende nya aktier samtlistning på First North Premier

I syfte att tillföra Advenica AB (publ) ("Advenica" eller "Bolaget")
ytterligare

kapital samt att utöka antalet aktieägare i Bolaget har styrelsen för
Advenica

beslutat att erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella
investerare

att teckna nya aktier i Advenica ("Erbjudandet"). Styrelsen för
Advenica har

vidare ansökt om listning av Bolagets aktier på NASDAQ OMX First North
Premier ("First North Premier").
· Rätt att teckna nya aktier i Erbjudandet tillkommer allmänheten i
Sverige och institutionella

investerare.

· Erbjudandet omfattar högst 2 960 526 aktier. Teckningskursen
uppgår till 15,20 kronor per

aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om högst cirka 45
miljoner kronor, före

emissionskostnader.
· Teckning ska ske under perioden 18 augusti 5 september 2014.

· Beräknad första dag för handel med Advenica-aktien på First North
Premier är den

12 september 2014.

Om Advenica
Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade
cybersäkerhetslösningar som förhindrar

intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör
därmed samverkan mellan

och inom nationer, organisationer och system. Advenica är ett av
endast fyra bolag i världen som

erhållit högsta certifiering av sin VPN-teknologi av EU. Gemensamt för
Bolagets kunder är deras

behov av extraordinära säkerhetslösningar såsom centrala och lokala
myndigheter, försvarsorganisationer

och företag med höga säkerhetskrav. Som komplement till sitt
produktutbud erbjuder

Advenica även avtal om underhålls- och supporttjänster samt
tilläggstjänster som utbildning,

service och säkerhetsutvärdering.
Bolaget grundades 1993 och har sitt huvudkontor i Lund samt
försäljningskontor som täcker delar

av den europeiska marknaden från Stockholm, Wien och Haag.
Bakgrund och motiv
För att nå en bredare geografisk marknad och kunder inom nya segment
har Bolaget sedan 2012

gjort omfattande investeringar i produktutveckling för att kunna
erbjuda produkter och lösningar

till även den oklassificerade kommersiella marknaden. Beslutet att
lista och tillföra Bolaget kapital

är ett naturligt steg för fortsatt expansion i en starkt växande
marknad, där Advenica med nya

produkter och lösningar adresserar en väsentligt större marknad än
tidigare.

En listning på First North Premier innebär dessutom en
kvalitetsstämpel vilket kan medföra

positiva effekter för Bolagets varumärke, marknadsposition samt
exponering i media.

Andreas Linde, verkställande direktör, kommenterar:
Detta är ett stort och viktigt steg för Advenica vilket möjliggör för
en försäljningsexpansion

och en unik produktutveckling för en lång tid framöver. Detta innebära
att kunder kan få del av

cybersäkerhetslösningar som gör det enkelt att lösa det stora behovet
av kommunikation mellan

nationer, organisationer och system. Cybersäkerhetshotet är här för
att stanna och vi har lösningar

för att hantera det.
Lars Grönberg, styrelseordförande, kommenterar:
Advenica är ett väletablerat företag som har levererat
säkerhetslösningar i 20 års tid. Att introducera

bolaget på First North Premier borgar för en fortsatt gedigen
expansion av företaget.

Under mina åtta år i styrelsen har jag upplevt en fantastisk
utveckling i bolaget. Advenica är ett

av endast fyra bolag som har VPN- produkter som är EU certifierade för
högsta säkerhetsnivån

vilket visar på en kompetens och erfarenhet inom cybersäkerhet.
Erbjudandet i sammandrag
Styrelsen i Advenica har beslutat, med stöd av bolagsstämmans
bemyndigande, om nyemission

av högst 2 960 526 nya aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska
tillkomma allmänheten i

Sverige och institutionella investerare. Teckningskursen uppgår till
15,20 kronor per aktie, vilket

motsvarar en total emissionslikvid om högst cirka 45 miljoner kronor,
före emissionskostnader.

Teckning av nya aktier ska ske under perioden 18 augusti 5 september
2014. Ett prospekt avseende

Erbjudandet avses offentliggöras inom kort.
Vid full teckning i emissionen ökar aktiekapitalet i Advenica med 370
065,75 kronor, från

1 208 739,75 kronor till 1 578 805,50 kronor. Antalet aktier ökar med
2 960 526, från 9 669 918,

till 12 630 444.
Styrelsen i Advenica har ansökt om listning av Bolagets aktier på
First North Premier. Handeln i

Bolagets aktier beräknas påbörjas omkring den 12 september 2014, under
förutsättning att bland

annat spridningskravet för First North Premier uppfylls.
Rådgivare
Evli Bank plc. är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är
legal rådgivare till Advenica i

samband med Erbjudandet och listningen på First North Premier. Avanza
Bank agerar retail selling

agents i samband med Erbjudandet.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Linde, verkställande direktör, tel: 0708 38 66 71
Lars Grönberg, styrelseordförande, tel: 0707 27 54 55
Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några
värdepapper i Advenica. Emissionen riktar sig inte, direkt

eller indirekt, till investerare med hemvist i USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya

Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle
förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra

åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land.
Prospektet, anmälningssedeln och andra till emissionen

hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land
där sådan distribution eller emissionen kräver åtgärder som

anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i
sådant land. Inga nya aktier eller andra värdepapper utgivna

av Advenica har registrerats eller kommer att registreras enligt
United States

Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon
delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför

får inga nya aktier eller andra värdepapper utgivna av Advenica
överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada

annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.
Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig

utanför Storbritannien; (ii) professionella investerare som omfattas
av artikel 19 (5) i Financial

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess
nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till

vilka den lagligen kan riktas.
Address: Advenica
P.O. Box 11065
SE-220 11 Lund
Sweden
Visiting address: Advenica
Stora Råby Byaväg 88
SE-224 78 Lund Phone: 46 46 38 60 50 Fax: 46 46 38 60 55

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica
utvecklar, tillverkar och

säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång,
stöld och dataläckage vid

informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom
nationer, organisationer

och system med höga säkerhetskrav. Cybersäkert på ett enkelt sätt. Läs
mer på: www.advenica.

com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/advenica/r/advenica--erbjudande-avseende-nya-a...
http://mb.cision.com/Main/9770/9628849/275303.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.