Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-15

Advenica: Advenica: Offentliggörande av prospekt

I syfte att tillföra Advenica AB (publ) ("Advenica" eller "Bolaget")
ytterligare

kapital samt att utöka antalet aktieägare i Bolaget har styrelsen för
Advenica,

som tidigare meddelats, beslutat att erbjuda allmänheten i Sverige och
institutionella

investerare att teckna nya aktier i Advenica ("Erbjudandet").
Styrelsen

för Advenica har vidare ansökt om listning av Bolagets aktier på
NASDAQ OMX

First North Premier. Ett prospekt offentliggörs idag den 15 augusti
2014.

Prospekt
Ett prospekt avseende Erbjudandet offentliggörs idag och hålls,
tillsammans med anmälningssedel,

tillgängligt på Bolagets hemsida, www.advenica.com, samt på Evlis
hemsida www.evli.com.

Prospektet samt anmälningssedeln kan också beställas från Advenica på
telefon 046 38 60 50 samt

hålls tillgängliga på bolagets kontor, Stora Råby Byaväg 88, Lund.
Indikativ tidplan
Offentliggörande av prospekt: 15 augusti 2014
Anmälningsperiod: 18 augusti 5 september 2014
Första dag för handel på First North Premier:12 september 2014
Beräknad likviddag: 16 september 2014
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Linde, verkställande direktör, tel: 0708 38 66 71
Lars Grönberg, styrelseordförande, tel: 0707 27 54 55
Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några
värdepapper i Advenica. Emissionen riktar sig inte, direkt

eller indirekt, till investerare med hemvist i USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya

Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle
förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra

åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land.
Prospektet, anmälningssedeln och andra till emissionen

hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land
där sådan distribution eller emissionen kräver åtgärder

som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i
sådant land. Inga nya aktier eller andra värdepapper

utgivna av Advenica har registrerats eller kommer att registreras
enligt United States Securities Act 1933, eller enligt

värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon
provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier eller andra

värdepapper utgivna av Advenica överlåtas eller erbjudas till
försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall

som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i)
personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii)

professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess
nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till

vilka den lagligen kan riktas.
Om Advenica
Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica
utvecklar, tillverkar och

säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång,
stöld och dataläckage vid

informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom
nationer, organisationer

och system med höga säkerhetskrav. Cybersäkert på ett enkelt sätt. Läs
mer på: www.advenica.

com
Address: Advenica
P.O. Box 11065
SE-220 11 Lund
Sweden
Visiting address: Advenica
Stora Råby Byaväg 88
SE-224 78 Lund Phone: 46 46 38 60 50 Fax: 46 46 38 60 55

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica
utvecklar, tillverkar och

säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång,
stöld och dataläckage vid

informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom
nationer, organisationer

och system med höga säkerhetskrav. Cybersäkert på ett enkelt sätt. Läs
mer på: www.advenica.

com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/advenica/r/advenica--offentliggorande-av-prosp...
http://mb.cision.com/Main/9770/9628862/275304.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.