Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-21

Advenica: Delårsrapport 1 januari - 30 juni: Etablerat fotfäste i Finland och Österrike bäddar för framtida affärer

1 april - 30 juni

· Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 6,8 (30,7) MSEK.
· Rörelseresultatet (EBIT) för andra kvartalet blev -10,9 (12,8)
MSEK.

· Resultatet efter skatt uppgick till -8,5 (10,0) MSEK.
· Kassaflödet för andra kvartalet från den löpande verksamheten
uppgick till 10,3 (-10,9) MSEK.

· Resultatet efter skatt per aktie för andra kvartalet före och
efter utspädning uppgick till -0,67 (0,79) SEK.

1 januari - 30 juni

· Omsättningen för perioden uppgick till 31,8 (33,3) MSEK.
· Rörelseresultatet (EBIT) för perioden blev -6,5 (5,6) MSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till -5,1 (4,3) MSEK.
· Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgick
till 9,9 (-15,3) MSEK.

· Resultatet efter skatt per aktie för perioden före och efter
utspädning uppgick till -0,41 (0,34) SEK.

Viktiga händelser

· Advenica inledde samarbete med Radar, Nordens ledande leverantör
av lokal faktabaserad information för aktörer inom IT-branschens
ekosystem. (april 2016)

· Advenica SecuriCDS Data Diod godkändes för SALAINEN/SECRET-nivå av
finsk myndighet. (april 2016)

· Advenica lanserade version 2.4 av SecuriCDS DataDiode 1000i. Den
nya versionen innehåller ny funktionalitet, klarar större filer och
har bättre prestanda. (maj 2016)

· Advenica rekryterade Richard Mauritsson till ny IT-chef. (maj
2016)

· Advenica lanserade den nya generationen av SecuriConnect, som är
särskilt utvecklad för att bemöta avancerade hackerattacker.
SecuriConnect är en marknadsunik enhet för nätverkskryptering som
möjliggör säker och hållbar kommunikation genom användning av
framtidssäkrade krypteringsalgoritmer. (juni 2016)

· Advenica mottog en order från österrikiska försvarsmakten på
nätverkskryptering till ett ordervärde av ca 150 000 EUR. (juni 2016)

· Advenica signerade ett tioårigt ramavtal med österrikiska
försvarsmakten för att leverera de senaste cybersäkerhetslösningarna,
inklusive SecuriVPN och SecuriCDS. (juni 2016)

· Advenica omnämndes i Gartners rapport "Market Guide for
Operational Technology Security". (juni 2016)

· Dataföreningen, Sig Security och SACS beslöt att i samarbete med
Advenica, Radar och docent Christer Magnusson vid Stockholms
Universitet etablera ett svenskt index för IT-säkerhet. (juni 2016)

VD har ordet

Etablerat fotfäste i Finland och Österrike bäddar för framtida affärer

Under det andra kvartalet 2016 omsatte Advenica 6,8 MSEK, jämfört med
30,7 MSEK under samma period 2015. Under första halvåret 2016 uppgick
omsättningen till 31,8 MSEK, i jämförelse med 33,3 MSEK föregående
år. Rörelsekostnaderna ökade i kvartalet med 2,9 MSEK i jämförelse
med samma period föregående år, och med 7,5 MSEK under det första
halvåret i jämförelse med 2015. De ökade kostnaderna beror till fullo
på att Bolaget aktiverade utvecklingskostnader om 11,1 MSEK under
första halvåret 2015, medan inga aktiveringar gjorts under 2016.
Resterande rörelsekostnader har sammantaget minskat under 2016 som
ett resultat av det åtgärdsprogram som genomfördes under hösten 2015.

Vi fortsätter på vår inslagna linje med att bygga en bredare kundbas
inom våra båda affärsområden, National Security och Enterprise
Solutions. Under andra kvartalet har vi på olika sätt arbetat med att
etablera Advenica som en "Thought leader" inom cybersäkerhet i linje
med vår långsiktiga strategi genom att påvisa vikten av att styrelser
och ledningsgrupper tar sitt digitala ansvar.

Under det andra kvartalet signerade Advenica ett 10-årigt ramavtal med
den österrikiska försvarsmakten, efter en noggrann utvärdering.
Tidigare i år fick Advenica ett godkännande från finska FICORA
gällande en av Advenicas Cross Domain Security lösningar, SecuriCDS
Data Diode. Denna typ av överenskommelser med stater präglas av
långa, och ofta komplicerade, säljprocesser. Därför utgör båda dessa
affärer viktiga milstolpar för Advenica och är kvitton på vår förmåga
att tillhandahålla säkerhetslösningar för de mest krävande
användarna. Vi ser med tillförsikt fram emot djupare samarbeten med
försvarsmakterna i såväl Österrike som Finland.

Inom vårt marknadsområde Enterprise Solutions fick vi en strategisk
order från Trafikverket i slutet av det första kvartalet. Vi har
under det andra kvartalet levererat denna order och påvisat de unika
funktioner som SecuriCDS ZoneGuard har för Trafikverket.

Digitaliseringen pågår överallt i samhället. Denna expansion av
IT-lösningar i en mängd nya sammanhang, parallellt med att cyberhoten
ökar, skapar ett dilemma för företagsledningar och styrelser. Inom
kritisk infrastruktur och för myndigheter är behovet av effektiva
lösningar speciellt påtagligt. För att dessa organisationer ska kunna
lösa denna utmaning och ta ett digitalt ansvar, krävs ett nytt sätt
att skapa dessa informationsflöden.

Ett bevis på att Advenica har innovativ teknik för att skydda
informationsflöden, är att SecuriCDS ZoneGuard uppmärksammades av
Gartner[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) i deras rapport
"Market Guide for Operational Technology Security" vilken
publicerades den 23 Maj 2016[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftn2).

Advenica har även blivit uppmärksammade för det cybersäkerhetsindex[3]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn3) som vi har tagit fram i
samarbete med Radar[4] (http://connect.ne.cision.com#_ftn4),
Dataföreningen, Swedish Association for Civil Security, Sig Security
samt Christer Magnusson, docent vid Institutionen för Data- och
systemvetenskap på Stockholms universitet. De första resultaten av
detta index kommer vi att presentera under september 2016.

På produktsidan lanserade vi en ny version inom VPN[5]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn5)-produktfamiljen, SecuriConnect.
Detta är en förbättrad version som hanterar de cybersäkerhetsriskerna
som kvantdatorer[6] (http://connect.ne.cision.com#_ftn6) medför. I
korthet innebär det att SecuriConnect är framtidssäkrad när det
kommer till krypteringsteknologin.

Vi har ett tydligt fokus inom organisationen på att lyckas med våra
försäljningsmål. Vi har lösningarna, leveransorganisationen och unik
spetskompetens, där alla är en förutsättning för att nå framgång.

Einar Lindquist, VD Advenica

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Gartner Inc.
www.gartner.com. Världsledande leverantör av marknadsanalys och
rådgivning kring IT.

[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) G00296568 Market Guide for
Operational Technology Security

[3] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref3)
https://www.fluidsurveys.com/s/nm-sec-ind/

[4] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref4) https://radareco.se/

[5] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref5) VPN, Virtual Private
Network

[6] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref6)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvantdator

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD,
46 (0)704-29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2016 kl.
08.45.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet.
Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade
cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage
vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och
inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav.
www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North
Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser
Bankaktiebolag. www.penser.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/advenica/r/delarsrapport-1-januari---30-juni-e...
http://mb.cision.com/Main/9770/2048987/542289.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.