Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-20

Advenica: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016: Storaffär till svensk myndighet samt ökad satsning på marknader utanför Sverige

1 juli - 30 september

· Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 8,1 (2,8) MSEK.
· Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev -10,8 (-6,6)
MSEK.

· Resultatet efter skatt uppgick till -8,5 (-5,2) MSEK.
· Kassaflödet för tredje kvartalet från den löpande verksamheten
uppgick till -11,4 (19,3) MSEK.

· Resultatet efter skatt per aktie för tredje kvartalet före och
efter utspädning uppgick till -0,67 (-0,41) SEK.

1 januari - 30 september

· Omsättningen för perioden uppgick till 39,8 (36,1) MSEK.
· Rörelseresultatet (EBIT) för perioden blev -17,3 (-1,0) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till -13,6 (-0,9) MSEK.
· Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgick
till -1,6 (4,0) MSEK.

· Resultatet efter skatt per aktie för perioden före och efter
utspädning uppgick till -1,08 (-0,07) SEK.

Viktiga händelser

· Advenica lanserade säker molntjänst i Norge som stödjer EU:s nya
dataskyddslag (augusti 2016)

· Advenica tillsatte säkerhetsexperten Jonas Dellenvall som CTO
(augusti 2016)

· Advenica öppnade kontor i Helsingfors, Finland (september 2016)
· Advenica vann en strategiskt viktig order på sin cross-domain
lösning SecuriCDS DD1000A från en EU-nation (september 2016)

· Advenicas nätverkskryptering från produktfamiljen SecuriVPN
godkändes av den österrikiska försvarsmakten National Communication
Security Authority (NCSA). Godkännandet gäller produkterna SecuriVPN
ISA och SecuriVPN Arana som skyddar information på den högsta
säkerhetsnivån SECRET (september 2016)

· Advenicas SecuriConnect 120 och SecuriConnect 140 godkändes till
och med säkerhetsnivån RESTRICTED av den österrikiska försvarsmakten
National Communication Security Authority (NCSA) (september 2016)

· Advenica levererade lösningarna SecuriCDS ZoneGuard, SecuriCDS DD
1000A samt SecuriCDS 1000i ur bolagets produktfamilj Cross Domain
Solutions till svensk myndighet motsvarande ett värde på 10 MSEK.
Produkterna säkerställer ett kontrollerat informationsflöde mellan
olika IT-system med hög assurans (oktober 2016)

VD har ordet

Storaffär till svensk myndighet samt ökad satsning på marknader
utanför Sverige

Under det tredje kvartalet 2016 omsatte Advenica 8,1 MSEK, jämfört med
2,8 MSEK under samma period 2015. Under de tre första kvartalen 2016
uppgick omsättningen till 39,8 MSEK, i jämförelse med 36,1 MSEK
föregående år. Rörelsekostnaderna ökade i kvartalet med 8,8 MSEK i
jämförelse med samma period föregående år, och med 17,9 MSEK under de
första tre kvartalen i jämförelse med 2015. De ökade kostnaderna
förklaras till fullo av att Bolaget aktiverade utvecklingskostnader
om 16 MSEK under de tre första kvartalen 2015, medan inga
aktiveringar gjorts under 2016, samt att en engångsnedskrivning av
balanserade utvecklingskostnader på 4 MSEK gjordes under kvartal 3
2016. Resterande rörelsekostnader har sammantaget minskat under de
tre förstakvartalen 2016 som ett resultat av det åtgärdsprogram som
genomfördes under hösten 2015. Kassaflödet från den löpande
verksamheten försämrades till -1,6 MSEK för de tre första kvartalen i
jämförelse med de tre första kvartalen 2015 då det uppgick till 4
MSEK. Det totala kassaflödet förbättrades dock till -1,7 MSEK jämfört
med -12,8 MSEK förra året.

Tredje kvartalet blev en stor framgång då Advenica fick sin största
affär någonsin för produktfamiljen Cross Domain Solutions och
levererade produkter motsvarande 10 MSEK. Detta visar på vår styrka
och kunskap i att kunna erbjuda effektiva lösningar till myndigheter
som säkerställer informationsutbyte och att vi lägger stor vikt vid
att vara delaktiga under hela processen från beställning till
leverans.

Advenica mottog också en strategisk order rörande leverans av
datadioder, från en ny kund som utgörs av regeringen i en EU-nation.
Ordern är av stor betydelse eftersom det innebär att Advenica tar
steget in på en ny geografisk marknad där vi får möjligheten att
utöka våra affärer.

Under det tredje kvartalet har vi lanserat en ny partnerlösning i
Norge tillsammans med norska Databanken, som stödjer EU:s nya
dataskyddslag (GDPR) och baseras på en molnlösning. Den nya lagen,
som ska vara anpassad fullt ut den 25 maj 2018, kommer att ersätta
personuppgiftslagen PUL och gäller för verksamheter som samlar in,
processar och lagrar personuppgifter. Lanseringen av den unika
molnlösningen, förväntas öppna upp för fler framtida affärer, primärt
i Sverige, men senare även i övriga Norden.

I oktober 2015 ingick Advenica i ett strategiskt samarbete med
Databanken AS som erbjuder molnbaserade lösningar till sina kunder i
Norge och efter ett givande år tillsammans, så ser vi fram emot ett
fortsatt gott samarbete. Tillsammans kan vi utveckla marknadsledande
säkerhetslösningar som stödjer GDPR samt möjliggör stora
kostnadsbesparingar och fortsätter att öka säkerheten.

I Finland har vi under en längre period noterat en god efterfrågan på
den typen av produkter och tjänster som Advenica tillhandahåller inom
marknadsområdet National Security. För att bättre kunna bearbeta den
finska marknaden öppnades ett nytt kontor i Helsingfors under det
tredje kvartalet. Tillsättande av en Managing Director, med ansvar
för att utveckla den lokala finska marknaden, är i sin slutfas. Vi
ser mycket positivt på den finska marknaden och planerar för tillväxt
över de kommande åren.

Inom marknadsområdet National Security uppnådde vi även en viktig
milstolpe, då vi i detta kvartal fick godkännande av försvarsmakten i
Österrike för skydd av information till och med säkerhetsnivån
RESTRICTED för vår nätverkskryptering SecuriConnect, som ingår i
produktfamiljen SecuriVPN. Lösningarna SecuriVPN ISA och Arana
godkändes även för att skydda information på den högsta
säkerhetsnivån SECRET.

Vårt mål är att etablera Advenica som ledande leverantör av
informationssäkerhetslösningar i våra kundsegment, vilket innebär
fortsatt utveckling av organisationen inklusive tillsättning av
kvalificerade resurser. Bland annat valde Advenica att tillsätta
Jonas Dellenvall som CTO (Chief Technology Officer) för att förstärka
bolagets kunderbjudanden i den snabbt växande säkerhetsmarknaden.
Utöver de tjänster vi nyligen tillsatt söker vi efter ytterligare
kvalificerade medarbetare, där vi nu annonserat att vi söker både
hårdvaruingenjör, mjukvaruingenjör, testingenjör och
IT-systemutvecklare/arkitekt.

Vi ser fram emot att fortsätta utveckla och tillhandahålla ledande
säkerhetslösningar som kan komma att spela en avgörande roll för
företag och organisationer framöver, inte minst i relation till GDPR.
Det är nödvändigt att informationssäkerhet blir ett ämne som
diskuteras och prioriteras i större utsträckning i styrelserummen och
i ledningsgrupper. Inom alla verksamheter krävs det att man tar ett
digitalt ansvar och arbetar på ett proaktivt och hållbart sätt med
sin informationshantering. Med de lösningar vi har utvecklat ger vi
alla typer av organisationer en frihet att hantera sina
informationsflöden på ett säkert sätt.

Einar Lindquist, VD Advenica

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD
Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 oktober 2016 kl.08:45.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica
utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar
som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid
informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar
möjliggör Advenica för organisationer och företag att ta ett digitalt
ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North
Premier med kortnamnet "ADVE". Certified Adviser är Erik Penser
Bankaktiebolag. www.penser.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/advenica/r/delarsrapport-1-januari---30-septem...
http://mb.cision.com/Main/9770/2104638/577341.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.