Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-02

Advenica: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019: Förändring och framåtanda

1 januari - 31 mars 2019

· Omsättningen uppgick till 7,4 (8,3) MSEK.
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12,8 (-15,9) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till -12,5 (-15,6) MSEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17,0
(-26,3) MSEK.

· Resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,57
(-0,99) och efter utspädning till -0,57 (-0,99) SEK.

Viktiga händelser under och efter första kvartalet

· Extra bolagsstämma 3 januari 2019 godkände styrelsens beslut om
företrädesemission av aktier. (januari 2019)

· Einar Lindquist lämnade som VD och koncernchef för Advenica. Marie
Bengtsson, Bolagets CFO, innehar rollen som tillförordnad VD.
(januari 2019)

· Nyemissionen med företrädesrätt tecknades till 90,8 procent.
Därtill tecknades 189 008 aktier, motsvarande 3 procent av
företrädesemissionen, utan företräde. Resterande andel, motsvarande
6,2 procent av företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter.
Därmed tillfördes under januari 2019 Bolaget 25,9 MSEK före
emissionskostnader. (januari 2019)

· Advenica erhöll en order från Försvarets materielverk (FMV) på
kryptoprodukter. Ordervärde cirka 35 MSEK. Leverans löpande under
2019 och början av 2020. (februari 2019)

· Advenica inledde ett partnerskap med OPSWAT, ett globalt företag
som erbjuder plattformen MetaDefender - en avancerad
antiviruslösning, som tillsammans med Advenicas datadioder och File
Security Screen säkerställer kontrollerad filöverföring. (mars 2019)

· Advenica erhöll en österrikisk order från European Space Agency
(ESA) på kryptoprodukter. Ordervärde cirka 1 MSEK. Leverans under
första och andra kvartalet 2019. (mars 2019)

· Advenica inledde ett partnerskap med Nixu, ett europeiskt
cybersäkerhetsföretag med företagskunder över hela världen. Avtalet
innebär att Nixu kommer att fungera som helhetsleverantör av
Advenicas produkter inom Nordeuropa. (april 2019)

VD har ordet
Inledningen på 2019 präglades av betydande organisationsförändringar
och av företrädesemissionen av aktier som i januari tillförde
Advenica 25,9 MSEK före emissionskostnader. Samtidigt hade Bolaget
stort fokus på marknaden och erhöll flera viktiga affärer.
Omsättningen för första kvartalet uppgick till 7,4 (8,3) MSEK.
Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet uppgick till -12,6
(-15,9) MSEK.

För att ta Advenica till nästa nivå beslöt Bolagets styrelse att
förändra ledarskapet i Bolaget. I slutet av januari lämnade tidigare
VD och koncernchef Bolaget och jag tillträdde som tillförordnad.
Försäljningsorganisationen gjordes om och Heléne Bittmann fick ett
helhetsansvar för den svenska marknaden. Utöver att kundbearbetningen
blir mer samordnad och strukturerad i Sverige, arbetar Bolagets
försäljningsteam i samtliga länder nu efter samma arbetsmetodik med
stort utbyte av erfarenheter och referensaffärer. Omorganisationen
medförde också att Advenicas ledningsgrupp konsoliderades och
koncentrerades kring Bolagets kärnerbjudande. Ett nytt Product Center
startades, lett av Lars Nagy, vilket skapar synergier i hela kedjan
från R&D, produktion och Professional Services till Product
Management och Customer Services.

Trots stora interna förändringar fortsatte försäljningsarbetet med
full kraft under kvartalet. I februari erhöll Advenica en order från
Försvarets materielverk (FMV) på kryptoprodukter till ett värde av
cirka 35 MSEK, att levereras löpande till och med början av 2020.
Denna omfattande affär, tillsammans med de mindre beställningarna som
FMV även lade under kvartalet, visar på Advenicas goda relation med
försvarssektorn samt på det återkommande och långsiktiga behovet av
Bolagets avancerade teknologi. Ytterligare en stor framgång för
Advenica var den prestigefyllda österrikiska affären från European
Space Agency (ESA) på kryptoprodukter. Ordervärdet om cirka 1 MSEK
var relativt blygsamt, men beställningen visar på Advenicas förmåga
att möta säkerhetsbehov från myndigheter med synnerligen höga krav.

Det är strategiskt viktigt för Advenica att bredda säljytan genom
olika partnerskap. I mars inledde Bolaget ett partnerskap med OPSWAT,
ett globalt företag som erbjuder en avancerad antiviruslösning, som
tillsammans med våra produkter säkerställer kontrollerad
filöverföring. Det var också mycket glädjande att vi strax innan påsk
kunde rapportera att Advenica även inlett partnerskap med Nixu, ett
europeiskt cybersäkerhetsföretag med företagskunder över hela
världen. Detta avtal innebär att Nixu nu fungerar som
helhetsleverantör av Advenicas produkter inom Nordeuropa.

Finansiellt tyngdes det första kvartalet av kostnaderna som de senaste
årens viktiga transformation har medfört och marknadens cyklikalitet.
Ännu märks ingen finansiell effekt av de organisationsförändringarna
som gjordes vid årsskiftet, där vissa kostnader kommer att finnas
kvar resten av 2019. Samtliga åtgärder har likväl redan resulterat i
ett starkare och effektivare - och på sikt lönsammare - Advenica.

IT-världens konsolideringsvåg speglar en allt hetare marknad.
Cybersäkerhet har åter aktualiserats i medierna, framförallt på grund
av NIS-direktivet men sedan 1 april 2019 också av den nya svenska
Säkerhetsskyddslagen som ökar trycket på fler verksamheter.
Säkerhetspolisen bedömer att digitaliseringen av samhällsviktig
infrastruktur och betydande brister i informationssäkerheten utgör de
största hoten. MSB påpekar att fler rapporterade IT-incidenter
indikerar ett ökat medvetande men konstaterar även att myndigheter
har ett stort arbete att göra för att säkra tekniska lösningar.
Sådana är en bristvara. Med ett nu ett starkt rustat Advenica ser jag
och mina medarbetare därför fortsatt ljust på framtiden.

Malmö 2 maj

Marie Bengtsson,

tf VD och Koncernchef Advenica

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, tf VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032
marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 16.00.

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och
cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp
till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter,
företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar
ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta
säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och
tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier
med kortnamnet "ADVE". Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon
+46 (0)8 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/advenica/r/delarsrapport-1-januari---31-mars-...
https://mb.cision.com/Main/9770/2801957/1036198.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.