Du är här

2017-05-29

Advenica: Nyemissionen i Advenica tecknades fullt ut och bolaget tillförs 44,2 MSEK

Teckningsperioden för Advenica ABs ("Advenica" eller "Bolaget")
nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare
("Företrädesemissionen") löpte ut den 22 maj 2017 och det slutliga
utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till omkring 85
procent med stöd av teckningsrätter. Därutöver tecknas 670 757
aktier, motsvarande ca 9,4 MSEK utan företräde. Sammantaget tecknades
Företrädesemissionen till ca 106 procent och Bolaget tillförs ca 44,2
MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har
genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som
upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som
offentliggjordes den 5 maj 2017. Besked om tilldelning av aktier som
tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas
till dem som tilldelats aktier.

Genom Företrädesemissionen kommer Advenicas aktiekapital att öka med
394 701,375 kronor till 1 973 506,875. Antalet aktier kommer att öka
med 3 157 611 till 15 788 055.

"Det är förstås mycket positivt att det har varit ett så stort
intresse för nyemissionen. Vi ser tydliga tillväxtmöjligheter både
inom National Security och Enterprise Solutions där nyemissionen ger
oss möjlighet att öka aktivitetsnivån och ta tillvara på dessa
tillväxtmöjligheter. Vår målsättning är som tidigare kommunicerats
att nå en omsättning om minst 200 Mkr under 2020 där Enterprise
Solutions förväntas utgöra en betydande andel", säger Einar
Lindquist, VD, Advenica AB.

När Företrädesemissionen är registrerad kommer BTA att bokas om till
aktier. De nya aktierna beräknas tas upp till handel på First North i
början av juni 2017.

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Setterwalls
Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Advenica i samband med
nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD
Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 maj 2017 kl. 08.45.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica
tillhandahåller avancerade cybersäkerhetlösningar och -tjänster för
affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och
högassurans. I mer än 20 år har Advenica med framtidssäkra och
hållbara lösningar möjliggjort för organisationer och företag att ta
ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier
med kortnamnet "ADVE". Certified Adviser är Erik Penser Bank AB och
nås på +46 (0)8 463 8000, www.penser.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/advenica/r/nyemissionen-i-advenica-tecknades-f...
http://mb.cision.com/Main/9770/2272209/680397.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.