Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-21

ADVENICA: ÖKAD OMSÄTTNING, MINSKAD FÖRLUST 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Cybersäkerhetsföretaget Advenicas omsättning ökade till 20,6 miljoner kronor under det andra kvartalet 2021 (12,8).

Under andra kvartalet uppgick intäkterna från tjänsteförsäljning till 11,6 miljoner kronor (8,0) och utgjorde 56 procent (62) av den totala omsättningen.

Rörelseresultatet uppgick till -6,8 miljoner kronor (-12,5).

Kvartalets resultat efter skatt blev -7,4 miljoner kronor (-12,7) motsvarande -0:20 kronor per aktie (-0:57).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7,2 miljoner kronor (-11,3).
Författare Direkt-SE