Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-19

Advenica: Stark tillväxt i kvartalet

1 april - 30 juni 2018

· Omsättningen uppgick till 35,4 (4,4) MSEK.
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,7 (-16,6) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till 1,0 (-13,2) MSEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,9 (-6,1)
MSEK.

· Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,1
(-1,14) och efter utspädning till 0,1 (-0,84) SEK.

1 januari - 30 juni 2018

· Omsättningen uppgick till 43,7 (22,6) MSEK.
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -14,2 (-21,1) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till -14,6 (-16,8) MSEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16,4
(-10,0) MSEK.

· Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till
-0,93 (-1,34) och efter utspädning till -0,93 (-1,06) SEK.

Viktiga händelser under och efter andra kvartalet

· Advenica rekryterade Heléne Bittmann till ny försäljningschef för
fokusområdet National Security. (april 2018)

· Advenica erhöll order från Försvarets materielverk (FMV) på
kryptoprodukter. Ordervärde cirka 19,5 MSEK. Leverans andra kvartalet
2018. (maj 2018)

· Advenica erhöll order från finsk myndighet på produkter och
service. Ordervärde cirka 2,5 MSEK. Leverans andra kvartalet 2018
(maj 2018)

· Advenica erhöll order från österrikisk kund på Cross Domain
Solutions och kryptoprodukter. Ordervärde över 3 MSEK. Leverans andra
kvartalet 2018. (maj 2018)

· Advenica erhöll order från finsk myndighet på produkter.
Ordervärde cirka 1,5 MSEK. Leverans andra kvartalet 2018 (juni 2018)

· Advenica inledde strategiskt samarbete med CGI Sverige, som är
Sveriges största IT-tjänsteföretag och väletablerade bland annat inom
kritisk infrastruktur. (juni 2018)

VD har ordet

Andra kvartalet 2018 blev starkt, ett av Advenicas hittills bästa
försäljningsmässigt. Omsättningen uppgick till 35,4 (4,4) MSEK.
Rörelseresultatet uppgick till 1,7 (-16,6) MSEK. Detta är förstås
mycket glädjande; samtidigt karaktäriseras orderingången alltjämt av
säsongsvariationer. Ett långsiktigt och uthålligt försäljningsarbete
för att skapa både ökat och jämnare intäktsflöde från fler kunder och
olika produktkategorier har därför fortsatt högsta prioritet.

Idag kommer närmare hälften av Advenicas intäkter från kunder som har
tillkommit de senaste två åren. Detta är ett bevis på att vårt
erbjudande nu möter behov och efterfrågan utanför vår traditionella
arena - hos nya myndighetskunder, leverantörer av kritisk
infrastruktur och utanför Sveriges gränser. På samma sätt ser vi en
markant ökning av intäkter från våra nya produkter och tjänster.
Därmed har vi nått en viktig milstolpe vad gäller att bredda såväl
vår kundbas som vårt erbjudande.

Flertalet av affärerna under andra kvartalet 2018 bekräftade åter
vikten av lokal närvaro. En österrikisk kund beställde Cross Domain
Solutions för över 3 MSEK, ett direkt resultat av Advenicas
etablering i Wien sommaren/hösten 2017. Tillväxten fortsatte i
Finland, där Advenica rönt stor framgång sedan etableringen för två
år sedan. Under andra kvartalet 2018 tecknade två finska myndigheter
avtal om produkter och tjänster till värden motsvarande cirka 2,5
respektive 1,5 MSEK.

Utöver egen intensiv slutkundsbearbetning satsar Advenica på att
bredda säljytan inom fokusområdet Enterprise Solutions tillsammans
med starka partners. Ytterligare steg togs under andra kvartalet 2018
genom samarbetsavtalet med CGI Sweden, som är Sveriges största
IT-tjänstebolag och väletablerade inom kritisk infrastruktur.
Tillsammans kan vi erbjuda kunder helhetslösningar inom
cybersäkerhet.

Centralt är förstås de fortsatta framgångarna inom Advenicas
fokusområde National Security. Med flera produkter godkända på högsta
säkerhetsnivå är Bolaget en välbetrodd leverantör till
försvarsindustrin, såväl i Sverige som internationellt. Andra
kvartalets största order, cirka 19,5 MSEK, lades av Försvarets
materielverk (FMV). I slutet av juni tillträdde Heléne Bittmann sin
tjänst som Advenicas svenska försäljningschef för National Security,
en mycket viktig rekrytering. Hennes erfarenhet, kundinsikt och
nätverk från Flygvapnet och SAAB blir en stor tillgång. Tillsammans
med Anders Silwers inträde i styrelsen säkerställer Advenica därmed
fortsatt en solid plattform inom National Security.

Digitaliseringen utvecklas exponentiellt. Tyvärr är politiska
intressen och incitament att använda cyberhot som ett effektivt,
billigt och anonymt vapen också större än någonsin. Vi ser hur
mängden skadlig kod i produkter och applikationer bara ökar. Varje
dag rapporterar media om incidenter och situationens allvar. I början
av juli gick exempelvis säkerhetspolischefen Klas Friberg ut och
flaggade för hoten: "Säkerhetspolisens bedömning är att cyberhotet
mot företag och myndigheter i Sverige är omfattande och målinriktat"
(DN 2018-06-28). Orden väger tungt. Alla med föråldrad IT-teknologi
måste ta höjd för okända hot.

Under våren kunde ingen undgå GDPR. Nu tvingar NIS och nya
säkerhetsskyddslagen fram ännu högre ambitioner hos leverantörer av
kritisk infrastruktur och privata aktörer som bedriver
säkerhetskänslig verksamhet. Tillsynsmyndigheternas revisioner
hjälper till att belysa svagheterna, men sedan behöver många handfast
vägledning till rätt åtgärder. Vägledning och åtgärder som Advenica
erbjuder genom expertis, produkter och tjänster.

Det har varit ett starkt kvartal och ett bra halvår - och framförallt
har vi lagt grunden för en stark framtid.

Malmö, den 19 juli 2018

Einar Lindquist,

VD och koncernchef, Advenica

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD
Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 juli 2018 kl.08.45.

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och
cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp
till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter,
företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar
ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta
säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och
tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier
med kortnamnet "ADVE". Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon
+46 (0)8 463 83 00, www.penser.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/advenica/r/stark-tillvaxt-i-kvartalet,c2577869
http://mb.cision.com/Main/9770/2577869/880416.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.