Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-28

Adverty AB: Adverty AB (publ) offentliggör investeringsmemorandum inför nyemission riktad till allmänheten i samband med ...

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN,
KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA
RESTRIKTIONER.

Med anledning av den förestående nyemissionen riktad till allmänheten
om cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet") i samband
med ansökan om listning av aktier i Adverty AB (publ) ("Adverty"
eller "Bolaget") på Nasdaq First North har Bolaget idag
offentliggjort ett investeringsmemorandum som finns tillgängligt på
Bolagets hemsida www.adverty.com och på Mangold Fondkommission AB:s
("Mangold") hemsida www.mangold.se.

Erbjudandet i korthet

· Erbjudandet innefattar en nyemission om 2 700 000 aktier,
motsvarande cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader.

· Utöver aktierna i Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att
nyemittera ytterligare högst 405 000 aktier motsvarande högst cirka 3
MSEK för det fall Erbjudandet övertecknas
("Övertilldelningsoptionen"). Det primära syftet med
Övertilldelningsoptionen är att möjliggöra för kursstabiliserande
åtgärder efter listningen.

· Teckningskursen i Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen är 7,50
SEK per aktie, motsvarande en pre-money värdering på Bolaget om cirka
79,8 MSEK.

· Totalt kan 3 105 000 aktier komma att emitteras i samband med
Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen, under förutsättning att
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. I sådant fall kommer
bolaget ha totalt 13 744 951 aktier utestående.

· Anmälningsperioden i Erbjudandet löper från den 1 oktober 2018
till och med den 16 oktober 2018, och preliminär första dag för
handel är den 25 oktober 2018.

· Alla i styrelsen samt CFO har ingått lock up för 12 månader från
första handelsdag på sina aktier tillsammans med ett par andra större
ägare. Totalt omfattas 74 procent av aktierna innan Erbjudandet.

· Styrelsen i Adverty har ansökt om listning av Bolagets aktier på
Nasdaq First North Stockholm.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Adverty utvecklar en immersiv plattform för automatiserade annonser i
Virtual Reality ("VR"), Augmented Reality ("AR") och mobiltelefoner.
Med hjälp av plattformen kan företag marknadsföra sig genom
nytänkande och icke-påträngande reklam i VR och AR på ett sätt där
annonsen integreras med den omgivning användaren upplever. Adverty
kan fånga upp hur mycket en person exponeras för en viss annons genom
att mäta vart användarens blick är riktad. På så sätt kan Advertys
teknik avgöra om konsumenten har sett annonsen och faktiskt
uppmärksammat den, eller om annonsen bara passerat i periferin. Det
innebär att marknadsförare endast betalar för den faktiska
exponeringen, något som är banbrytande inom industrin.

Tekniken Adverty utvecklar gör att företag kan marknadsföra sig i den
kontext som ger maximal effekt genom att anpassa annonsen till den
miljö som användaren utsätts för. Med en djup förståelse för i vilket
sammanhang och vilken omgivning reklamen visas kan Adverty erbjuda
användare relevant reklam och på så sätt öka exponeringen och
intresset för annonsörens varumärke. De tre områdena VR, AR och
mobilt ger Advertys plattform en bredd och ett utbud som attraherar
aktörer från stora delar av den digitala medie- och
underhållningsindustrin.

Advertys plattform och unika teknik är något som sedan start har varit
under kraftig utveckling och Bolaget vill nu expandera för att kunna
lansera och marknadsföra sin plattform brett på marknader runtom i
världen. De steg som Bolaget tagit för att kommersialisera sin
produkt har bland annat varit via ett antal samarbeten med företag
som Microsoft, The Coca-Cola Company och Rovio Entertainment,
skaparna av Angry Birds. Olika samarbeten har inneburit allt från
tester av Advertys mjukvara i syfte att utveckla produkten, till att
integrera Advertys plattform i olika spel och applikationer och
Bolaget planerar nu att ta nästa steg i tillväxtfasen. Det innebär
att Bolaget är i behov av kapital för att genomföra sin planerade
expansion för att kommersialisera nya och befintliga samarbeten som
Bolaget har upprättat, samt fortsätta att utveckla sin teknik mot nya
spännande VR- och AR produkter som Magic Leap One och kommande Oculus
Quest. Bolaget går därför vidare genom att bredda ägandet och ansöka
om listning av Bolagets aktier på First North. Styrelsens bedömning
är att Bolaget genom en notering på Nasdaq First North kommer kunna
ta nästa steg och vidareutveckla tekniken och plattformen samt utöka
försäljning, marknadsföring och affärsutveckling genom att nå ut till
den globala marknaden. Advertys ambition är att bli världsledande
inom VR- och AR-annonsering genom tre viktiga strategiska mål.

· Att bygga banbrytande teknik för annonsering i dessa medier som
ritar om kartan för hur digital annonsering definieras.

· Att jobba nära branschorgan för att sätta standarder inom VR- och
AR-annonsering, samt

· Att ingå avtal med både annonsörer och utgivare för att tidigt
erövra marknadsandelar.

När VR och AR når massmarknad vill Advertys teknik ses som det
självklara alternativet för annonsörer och utgivare. Ansökan om
listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North är ett konkret steg
för att uppnå dessa mål.

Kommentar från VD och styrelseordförande

"På Adverty har vi skapat ett nytt och unikt sätt att annonsera. Med
ett så stort spelrum som Virtual- och Augmented Reality ger oss
behöver reklam inte längre vara påträngande. Det är slut med
reklamavbrott och störande annonser mellan textraderna på internet.
För fortsatt tillväxt söker vi nu externa investerare som ett
naturligt nästa steg för bolagets utveckling" - Niklas Bakos, VD,
Adverty

"Advertys VR och AR plattform visar onekligen vägen med högt ställd
ambition att bli normgivande och skapa standard i framtidens
annonsvärld. Att för dagens annonsmarknad samtidigt skapa "sömlös"
tillgång till den redan idag ansenligt omfattande mobilspelsmarknaden
är ett paradnummer som skapar goda förutsättningar för tillväxt och
marknadsandelar. Det är med tillförsikt vi nu sjösätter bolagets
ägarspridning inför efterföljande upptagande av handel av bolagets
aktie på Nasdaq First North." - Henrik Sundewall, Ordförande, Adverty

Adverty i Press och Media

Bolagets första offentliga framträdande skedde i form av en topp-100
startup pitch på SLUSH under 2016 och Adverty har sedan dess synts i
allt från Forbes, Di Digital och Dagens Media, till utländsk press
som AdExchanger, VentureBeat och MarTech Today. Adverty är medlem i
IAB (Interactive Advertising Bureau) i både Sverige och
Storbritannien och driver även det svenska kapitlet av VRARA (The
VR/AR Association). Bolaget är en frekvent deltagare och presentatör
i branschrelaterade event som GDC, SLUSH, PG Connects, Advertising
Week, MMA, GameDev Days, DMEXCO och Nordic Game.

Investeringsmemorandum

Ett investeringsmemorandum i samband med Erbjudandet har idag
offentliggjorts och finns tillgängligt på Advertys hemsida
www.adverty.com samt på Mangolds hemsida www.mangold.se

Preliminär tidsplan

· Anmälningsperiod 1 oktober - 16 oktober 2018
· Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet 18 oktober 2018
· Beräknad första dag för handel 25 oktober 2018

Rådgivare

· Finansiell rådgivare och emissionsinstitut: Mangold Fondkommission
AB.

· Legal rådgivare: Hamilton Advokatbyrå KB.
· Selling Agent: Nordnet Bank AB
· Certified Adviser: Bolaget har ingått avtal med Mangold
Fondkommission AB som kommer att agera Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Bakos, VD
Telefon: +46 703 66 96 46
E-post: nb@adverty.com

Kort om Adverty

Adverty utvecklar en immersiv plattform för automatiserade annonser i
Virtual Reality ("VR"), Augmented Reality ("AR") och mobiltelefoner.
Med hjälp av plattformen kan företag marknadsföra sig genom
nytänkande och icke-påträngande reklam i VR och AR på ett sätt där
annonsen integreras med den omgivning användaren upplever. Adverty
kan fånga upp hur mycket en person exponeras för en viss annons genom
att mäta vart användarens blick är riktad. På så sätt kan Advertys
teknik avgöra om konsumenten har sett annonsen och faktiskt
uppmärksammat den, eller om annonsen bara passerat i periferin. Det
innebär att marknadsförare endast betalar för den faktiska
exponeringen, något som är banbrytande inom industrin.

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva
prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av
svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras
eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis
är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/adverty-ab/r/adverty-ab--publ--offentliggor-in...
http://mb.cision.com/Main/17527/2630081/917283.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.