Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Adverty AB: Delårsrapport januari-juni 2019 Adverty AB (publ)

ADVERTY VALIDERAR SKALBARHET OCH GÅR MOT EXPANSION

Sammandrag Andra Första Helår
kvartalet halvåret
2019-04-01 2018 2019-01 2018 2018-01-01
-04 -01 -01
-01 -01
(KSEK om inget annat 2019-06-30 2018 2019-06 2018 2018-12-31
anges) -06 -30 -06
-30 -30

Summa intäkter 854 3 1 243 5 243
Rörelseresultat före -2 655 -2 -4 283 -4 -8 463
avskrivningar 830 545
(EBITDA)
Rörelseresultat efter -2 694 -2 -4 353 -4 -8 529
avskrivningar (EBIT) 846 566
Resultat före skatt -2 701 -2 -4 362 -4 -8 363
849 386
Periodens resultat -2 701 -2 -4 362 -4 -8 363
849 386
Periodens kassaflöde 6 037 -523 2 875 887 3 692
Resultat per aktie, -0,22 -1,87 -0,36 -2,89 -0,69
kr *
Resultat per aktie, -0,22 -0,23 -0,36 -0,36 -0,69
kr **
Eget kapital per 0,28 1,97 0,28 1,97 0,64
aktie, kr *
Eget kapital per 0,28 0,25 0,28 0,25 0,64
aktie, kr **
Antal aktier 12 126 285 1 519 12 126 1 519 12 126 285
993 285 993

* Beräknat på det
faktiskta antal
aktier som fanns vid
respektive
periodslut.
** Beräknat på det
antal aktier som
fanns vid denna
rapports periodslut.

Väsentliga händelser under perioden

· Bolaget påbörjar tester med in-game-reklam i det ledande mobila
eSport-spelet Critical Ops.

· Bolaget aktiverar BidSwitch-integreringen med programmatiska
kampanjer från Coca-Cola, Red Bull, Lenovo, Asus och andra varumärken
genom DSP:n Admixer.

· Bolaget upptar lån om 10 MSEK för ökad satsning på
mobilplattformen.

· Joachim Roos blir invald som ordförande i styrelsen. Joachim har
närmare 30 års erfarenhet av ledande befattningar och entreprenörskap
i tekniktunga startupbolag. Han medgrundade senast streamingbolaget
Edgeware (NASDAQ:OMX) som han var VD för under 13 års tid. I samband
med omvalet till ny styrelseordförande köpte Joachim 12 000 aktier i
Bolaget.

· Mika Kuusisto blir invald som ledamot i styrelsen. Mika är
medgrundare och VD på ENCE Esports Oy, ett ledande finskt eSportlag
som tävlar i världsklass. Han har över 15 års erfarenhet av att skala
upp teknikbolag globalt och ledde tidigare den globala
affärsutvecklingen för Unity Ads, som under hans ledarskap växte till
ett av världens största videoannonsnätverk för mobilspel. Mika har
tidigare varit rådgivare åt Adverty och äger 96 600 aktier i Bolaget.

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Bolaget lanserar in-game-reklam globalt i Critical Ops och når
över en miljon dagliga aktiva eSport-spelare.

VD har ordet
Validering av verksamhetens affärs- och teknikstrategi

Under andra kvartalet har vi för första gången kunnat validera vår
produkt, vår egen bakomliggande teknik och inte minst den
affärsstrategi mot mediebranschen och mobilspelsmarknaden vi arbetat
med det senaste året.

Vi kopplar nu ihop hela kedjan från annonsköpare, via leverans genom
vår produkt till spelutvecklare som säljer annonsytor i sina spel.
Vår produkt har utvärderats och lanserats i eSportspel på
mobilplattformen av en studio i absolut världsklass. Ryktet sprider
sig och vår affärsutveckling börjar generera konkret intresse från
flera nya stora aktörer.

En avgörande aspekt för verksamheten är skalbarheten, dvs produktens
förmåga att hantera de massiva volymer av användare och data som
uppkommer i spel med stor användarbas. Vi har redan kunnat hantera
flera miljoner dagliga aktiva spelare, vilket betyder att vi kan
adressera de absolut största och mest populära spelen på marknaden,
men också att vår framtida affär som skalar med antalet användare
inte kommer att lida av tekniska begränsningar. Detta är en
fantastisk milstolpe för oss.

Med den globala lanseringen av Critical Ops har vi nu tillgång till
miljontals annonsytor som grund för en mer aggressiv satsning på
försäljningssidan med att aktivera flera annonsörer och
handelsplatser på global nivå.

Samtidigt som vi ser framsteg i vår programmatiska strategi har
försäljning via tredje part gått långsammare än förväntat. Vi tror
dock fortfarande att tredjepartsförsäljningen ska börja generera
intäkter innan årets slut.

Vi fokuserar på att bygga närvaro i de mest populära spelen och att
utveckla kundrelationer med de största men också mest krävande
handelsplatserna och varumärkena. I viss mån är detta på bekostnad av
mer kortsiktiga intäkter. Vi har dock under kvartalets slut samt
efter perioden börjat generera små intäkter och står fast vid de mål
vi satte upp vid börsnoteringen, att Bolaget ska få igång
verksamheten och börja generera intäkter mot slutet av 2019. Vid den
tidpunkten har även flera av de mer innovativa annonsörerna tagit
klivet in i den nya värld som vi möjliggör.

Gratisspel gör spelindustrin till världens största nöjesmarknad

I ett mer övergripande perspektiv ser vi just nu spännande saker hända
i den värld som påverkar affärsverksamheten kring Adverty. Spel
spelas inte på samma sätt idag som för tio år sedan och TV-tittandet
minskar år efter år. Istället konsumerar vi strömmande video på
YouTube, Twitch och Netflix samt spelar och tittar på spel i mängder
på våra mobiltelefoner, surfplattor, konsoler och datorer.

Ett par år efter att iPhone och Androidmobiler nått marknaden
introducerade Apple och Google köp inuti app, vilket öppnade upp för
det vi idag kallar Free-to-Play (eller F2P), där spelen är gratis att
ladda ner och intäkterna genereras utifrån händelser i spelet.

F2P fick mobilspelsbranschen att explodera runt 2012 och ett storspel
gick plötsligt från tusentals köpare till miljontals användare.
Samtidigt blev det också tydligt hur svårt det är att tjäna pengar på
F2P då det oftast bara är 1-2% som köper inuti apparna. Idag spelar
över 2.3 miljarder människor mobilspel[1] och mobilen används nu i
snitt i hela 25 timmar i veckan, varav 90% av den tiden i appar[2].
Därmed blev ytterligare en kanal för intäkter via annonser i app en
naturlig väg för majoriteten av spelutvecklare.

I samband med F2P-spel uppkom det globala fenomenet eSport, där
online-tävlingar utförs på mobiltelefoner, datorer och spelkonsoler.
ESportspel är oerhört populära och spelas av hundratals miljoner
människor runt om i världen varje dag och många strömmar även sitt
spelande på populära onlineplatser. Bara på Twitch tittar vi på hur
andra människor spelar sina spel i hela 44 miljarder minuter per
månad[3].

Att mobilspelsbranschen numera är större än både PC-spels- och
konsolbranschen tillsammans[4] har resulterat i att även de två
sistnämnda nu sakta är på väg mot F2P. De första succéerna och
beviset på detta såg vi förra året med Fortnite och nu i år med Apex
Legends.

Där människor finns vill varumärken synas. Så har det alltid varit. I
tidskrifter, på radio, TV, Internet, webbsidor, sociala medier,
strömmande video och självklart också i spel.

Gratisspel skapar möjligheter för varumärken

Fördelarna med att synas i spel är många. Användarna är aktiva under
upplevelsen och uppfattar det mesta av de visuella budskapen på
skärmen och i synfältet. Spel har alltid ett kontextuellt sammanhang
som olika varumärken kan associera sig med och budskapen går inte att
förhindra med så kallade ad-blockers. Men framförallt finns
användarna där, målgrupper som idag är svåra att nå på andra sätt.

Problemet med mobilannonsering är dock att den alltid har varit
störande och avbrutit spelupplevelsen. Här revolutionerar Adverty
marknaden med en annonslösning som varken stör användaren eller
avbryter upplevelsen utan levererar annonsen sömlöst i spelvärlden
under spelets gång. Med vår teknik kan annonsörer och varumärken
synas där människor finns och samtidigt exponera sina budskap i säkra
miljöer under hela spelsessioner utan att väcka anstöt och i stället
tar användarna till sig informationen.

Att spelbranschen som helhet går mot F2P möjliggör för annonsering på
helt nya plattformar samtidigt som varumärken ständigt är på jakt
efter nya kanaler att nå sin publik.

Intresset kring våra sömlösa annonser i spel är redan stort och snabbt
ökande. Det första steget in i eSport och mobilmarknaden tog vi genom
lanseringen i Critical Ops. Vi har på kort tid byggt upp möjligheten
att kunna exponera hundratals miljoner annonser varje månad på ett
positivt och icke stötande sätt för eSportanvändare- och anhängare
runtom i världen. Över hela USA finns idag ca 2 miljoner fysiska
annonsytor utomhus som liknar dem vi återskapat i spel som Critical
Ops, dvs billboards, posters och busskursannonser. Siffran ger lite
perspektiv på de volymer som möjliggörs med vårt sätt att annonsera i
spel.

Vi har nu visat att vi kan adressera den jättemarknad som den globala
digitala annonseringen utgör, beräknad att uppgå till svindlande 3
700 miljarder kronor redan nästa år[5]. Vi har också visat att vår
affärsmodell fungerar och att det finns ett snabbt ökande intresse
bland både spelutvecklare och annonsörer att ta steget till sömlös
annonsering i själva upplevelsen via annonsytor. Nu börjar det
spännande arbetet att erövra vår rättmätiga del av marknaden med
hjälp av det teknologiska och produktmässiga försprång vi har.

Niklas Bakos
VD och grundare
Adverty AB (publ)

[1]
https://www.statista.com/statistics/748089/number-mobile-gamers-world-pl...

[2] https://www.emarketer.com/content/mobile-time-spent-2018
[3] https://influencermarketinghub.com/25-useful-twitch-statistics/
[4]
https://www.mobvista.com/en/blog/mobile-gaming-now-bigger-console-pc-gam...

[5] https://www.emarketer.com/content/global-digital-ad-spending-2019

Adverty i korthet

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.