Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

AegirBio avslutar distributionsavtal med NowMed Sweden AB

AegirBios styrelse har nu tagit del av resultatet av den interna utredningen kring bolagets distributör som utförts av externa parter. Detta resulterar i att AegirBio avslutar distributionsavtalet med NowMed Sweden AB.

AegirBio tar nu själva kontrollen över distributionen i Asien tills ett avtal finns med ny distributör. NowMed Sweden AB arbetar med att föra över alla orders från den lokala distributören till AegirBio, inklusive den order som redan skickats till Thailand. AegirBio etablerar nu direktkontakt med den lokala distributören av existerande orders i Thailand för att säkra volym, destinationer, avrop på orders och tid för leverans. AegirBio har även för avsikt att anlita en regional konsult för att ytterligare övervaka intressena i Asien.

AegirBio tar också med omedelbar verkan över kontrollen av de löpande affärerna i Sverige samt kontakten med potentiella kunder i och utanför Sverige.

Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-25 22:15 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Elfwing, tf vd

+46 702 19 28 44
pelfwing@aegirbio.com

Författare Cision