Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

AEN: Agder Energi resultat pr. 3. kvartal 2019

Agder Energi hadde pr. 3. kvartal et underliggende* IFRS-driftsresultat på 875
mill. kr (1 701 mill. kr). Det underliggende IFRS-resultatet etter skatt ble 84
mill. kr, ned fra 612 mill. kr i 2018.

- Et lavere resultat fra vannkraftvirksomheten som følge av en vesentlig lavere
produksjon og lavere oppnådde priser enn i samme periode i fjor, er
hovedforklaringen til resultatnedgangen. Konsernets sikringsstrategi skal bidra
til stabile og forutsigbare resultater over tid. Pr. 3. kvartal har
sikringsaktiviteter medført at de oppnådde kraftprisene har vært lavere enn
spotprisene. Resultatbidragene fra konsernets nettvirksomhet har også vært svake
i 2019. Dette skyldes blant annet økte skogryddingstiltak for å redusere
risikoen for at trær faller over linjenettet og forårsaker strømbrudd. Pr. 3.
kvartal er det benyttet 75 mill. kr til dette prosjektet sier konsernsjef
Steffen Syvertsen.

Agder Energi hadde pr. 3. kvartal et rapportert IFRS-driftsresultat på 1 610
mill. kr (1 091 mill. kr) og et IFRS-resultat etter skatt på 579 mill. kr
(majoritetens andel), mot 255 mill. kr i samme periode i fjor. Driftsinntektene
ble 9 686 mill. kr (9 688 mill. kr). Fremtidsprisene på kraft er redusert
gjennom året og IFRS-resultatet er positivt påvirket av inntektsføring av 536
mill. kr i urealiserte verdiendringer på sikringskontrakter, justert for skatt.

Vannkraftproduksjonen pr. 3. kvartal var 4 892 GWh (6 333 GWh), en nedgang på 23
%. Gjennomsnittlig spotpris (område NO2) var 38,5 øre/kWh (40,2 øre/kWh), en
nedgang på 4 %.

Lavt sykefravær
Konsernet har hatt et stabilt lavt sykefravær de seneste årene, og sykefraværet
pr. 3. kvartal var 2,6 % (3,5 %). Det jobbes aktivt med HMS i konsernet, og det
legges vekt på å forebygge risiko og gjøre alle bevisst på å jobbe tryggest
mulig. Pr. 3. kvartal har det vært 2 (7) skader blant de ansatte i konsernet.
Dette gir en 12 måneder rullerende H2-verdi (skader med og uten fravær pr. mill.
arbeidstimer) på 1,2 (4,7).

Utsiktene fremover
Terminprisene for resten av året indikerer lavere kraftpriser i 2019 enn i 2018.

Konsernet hadde pr. 3. kvartal en vesentlig lavere vannkraftproduksjon enn på
samme tid i fjor, og produksjonen har også vært lavere enn i et normalår. Agder
Energi forventer dermed en lavere vannkraftproduksjon og energiomsetning i 2019
enn i 2018. Ved utgangen av kvartalet var ressursbeholdningen (vann og snø)
høyere enn normalt, og med en normal ressurstilgang fremover forventes en
normalisering av resultatene i 2020.

Kontaktperson:
Konsernsjef Steffen Syvertsen, tlf. 90 92 84 15

* Underliggende IFRS-resultat tar utgangspunkt i konsernets IFRS-resultat og
justeres for urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter, vesentlige
gevinster eller tap ved salg av virksomhet og kalkulatoriske endringer knyttet
til beregning av utsatt grunnrenteinntekt til fremføring, ref. note 6 i
kvartalsrapporten for en detaljert oppstilling.

Agder Energi har som visjon å bli et ledende konsern innen fornybar energi.
Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi, samt
energitilknyttede tjenester. Agder Energi har rundt 1 000 ansatte. Se også
www.ae.no.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/488735

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.