Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-19

Aerocrine: Aerocrine: Uppdatering gällande försäkringsbolags kostnadsersättning för FeNO-tester i USA

SOLNA, Sverige, 19 mars, 2014 - Aerocrine AB (OMX Nordic Exchange:
AERO) meddelar att amerikanska sjukförsäkringsbolaget Health Care
Service Corporation (HCSC) börjar kostnadsersätta FeNO-tester för
astmadiagnos och behandling från 1 april 2014.

Aerocrine har fått information om att Health Care Service Corporation
(HCSC) kommer att införa en positiv ersättningspolicy för test av
utandad kväveoxid (FeNO) för diagnos och behandling av astma från den
1 april 2014. HCSC, den femte största privata sjukförsäkringsbolaget
i USA, tillhandahåller försäkringsskydd för 14 miljoner individer.
HCSCs dotterbolag inkluderar Blue Cross och Blue Shield i delstaterna
Illinois, Montana, New Mexico, Oklahoma och Texas.

Enligt HCSCs nya policy kan FeNO-tester anses medicinskt nödvändiga
vid diagnostisering och behandling av astma. Policyändringen innebär
att ersättningsansökningar nu kommer att baseras utifrån medicinska
behov. De senaste tre åren har flera stora sjukförsäkringsbolag,
inklusive WellPoint/Anthem Blue Cross Blue Shield, Blue Cross Blue
Shield i Florida, Horizon Blue Cross och Blue Shield, Blue Cross och
Blue Shield i Minnesota och Premera Blue Cross Blue Shield, lagt till
ersättning för Aerocrines tester i sina sjukförsäkringar. Aerocrines
FeNO-tester är nu ersättningsbara hos de tre största Blue Cross och
Blue Shield-bolagen i USA, vilka omfattar över 40 miljoner försäkrade
personer. Sammanlagt har 64 procent av den sjukförsäkrade
befolkningen i USA nu tillgång till Aerocrines tester.

- HCSC spenderade flera månader med att noggrant gå igenom och
utvärdera de senaste forskningsresultaten, tillgängliga kliniska
resultat och annan information om FeNO-tester. HCSCs beslut är en
mycket positiv nyhet som vi hoppas kommer leda till att fler
försäkringsbolag också utvärderar sina policies gällande FeNO-tester
och bestämmer sig för att inkludera dem i sina sjukförsäkringsplaner,
säger Scott Myers, CEO, vd för Aerocrine AB.

- Vi är övertygade om att HCSCs policyändring blir ett tydligt tecken
för läkare att försäkringsbolagen nu stödjer FeNO-tester eftersom de
bevisligen förenklar klinisk beslutsfattning samt förbättrar
patientvård och de hälsoekonomiska resultaten vid astmabehandling.

Försäkringsbolagen brukar se över sina policies årligen, alternativt
när väsentlig ny klinisk information har gjorts tillgänglig. För
närvarande kostnadsersätter sju av de 12 största försäkringsbolagen
för FeNO-test. Under första kvartalet 2014 har CIGNA och Highmark,
det fjärde respektive det åttonde största försäkringsbolaget, valt
att behålla sina negativa policies.

Ett FeNO-test tar två minuter att utföra och är ett objektivt,
patientnära test som används för att identifiera patienter med
allergisk luftvägsinflammation. Luftvägsinflammation anses, i en
majoritet av fallen, vara en av de underliggande orsakerna till
astma. Genom att använda sig av rutinmässig FeNO-mätning vid val av
behandling, särskilt gällande inhalerad kortikosteroider, har man
kunnat minska antalet astmautbrott med upp till 50 procent.

"FeNO-tester är ett viktigt hjälpmedel för patienter med astma för att
kunna hantera sjukdomen. Det gör det möjligt att identifiera vilka
patienter med en luftvägsinflammation som kommer att svara på
steriodbehandling. FeNO-tester hjälper också vårdpersonal att
optimera medicinering och dosering för sina astmapatienter, vilket
kan förbättra astmavården, säger Dr. Neal Jain, MD, FAAAAI, FAAP.

Aerocrine's NIOX MINO® är det enda FeNO-testet som är godkänt av FDA
och som finns kommersiellt tillgängligt på den amerikanska marknaden.
NIOX MINO är ett enkelt verktyg som erbjuder ett numeriskt mått på
FeNO-värden vid ett vanligt läkarbesök.

Astma är en av världens vanligaste och mest kostsamma sjukdomar som
drabbar 8-10 % av befolkningen och kostar över $50 miljarder årligen
enbart i USA. Sjukdomen har inget botemedel och en korrekt diagnos
och behandling är nyckeln till en effektiv astmabehandling.

För mer information gällande förändringen I HCSCs policy besök:

http://medicalpolicy.hcsc.net/medicalpolicy/home?corpEntCd=IL1&path=/tem...
(http://medicalpolicy.hcsc.net/medicalpolicy/home?corpEntCd=IL1&path=/tem...)

(Klicka på pending policies till vänster)

För mer information, vänligen kontakta:

Scott Myers, Chief Executive Officer, Aerocrine AB, Phone: +46 768 788
379, +970 368 0336

Ken Marshall, Chief Marketing Officer and President Aerocrine, Inc. +919 280 9687

Dr. Kathy Rickard, Chief Medical Officer, Aerocrine AB +919 749 6708

Om Aerocrine

Aerocrine AB är ett medicinteknikföretag som fokuserar på förbättrad
behandling och vård av patienter med inflammatoriska
luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är världsledande inom detta
område. NIOX MINO® och NIOX VERO® från Aerocrine underlättar snabb
och tillförlitlig patientnära mätning av luftvägsinflammation.
Produkten spelar en kritisk roll för att effektivisera
diagnostisering, behandling och uppföljning av patienter med
inflammatoriska luftvägssjukdomar. Aerocrine är baserat i Sverige med
dotterbolag i USA, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Aerocrine är
noterat vid Stockholmsbörsen sedan 2007 (AERO-B.ST). För mer
information, vänligen besök www.aerocrine.com och www.niox.com.

Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ.) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
kl. 16:45 den 19 mars, 2014.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aerocrine/r/aerocrine--uppdatering-gallande-fo...
http://mb.cision.com/Main/49/9554494/222510.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.