Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-02

Aerocrine: Brittiska National Institute for Health and Care Excellence rekommenderar FeNO-mätning som hjälp vid diagnosticering och hantering av astma

Solna, 2 april, 2014 - Aerocrine AB (OMX Nordic Exchange: AERO)
meddelar idag att brittiska NICE (National Institute for Health and
Care Excellence) publicerat riktlinjer som rekommenderar
(http://www.nice.org.uk/newsroom/news/SimpleTestToHelpDiagnoseAndManageAs...)
användning av Aerocrines NIOX MINO® och NIOX VERO® som hjälp vid
diagnos och hantering av astma hos både barn och vuxna.

NICE utvecklar forskningsbaserade riktlinjer som hjälper den brittiska
sjukvården (National Health Services) att erbjuda högkvalitativ vård.
De nya riktlinjerna rekommenderar FeNO-mätning för att assistera vid
diagnosticering och hantering av astma orsakad av
luftvägsinflammation (så kallad eosinofil astma) hos barn och vuxna
som, efter en initial klinisk undersökning, anses ha en medelhög
sannolikhet att ha astma och då FeNO-mätning är avsett som en del av
diagnosen.

Aerocrines NIOX MINO och NIOX VERO används för FeNO-mätning, vilket
mäter koncentrationen av kvävemonooxid i en persons utandningsluft.
Läkare använder FeNO-mätning för att identifiera allergisk
luftvägsinflammation hos patienter med misstänkt astma, förutse hur
en patient kommer att svara på kortikosteroidbehandling samt bedöma
hur väl en patient följer sin föreskrivna behandling. NIOX MINO och
NIOX VERO ger pålitliga och exakta resultat och bygger på
rekommendationer från American Thoracic Society (ATS) och European
Respiratory Society (ERS). NICE rekommenderar även FeNO-mätning som
ett tillgängligt stöd vid behandling av patienter som visar
astmasymptom trots pågående kortikosteroidbehandling.

I de riktlinjerna, vilka NICE publicerat i en rapport, skriver
professor Carole Longson, NICE Health Technology Evaluation Centre
Director: "Att diagnosticera astma kan ofta vara en väldigt
komplicerad process som tar lång tid. Att använda FeNO-mätinstrument
kan ge läkare ytterligare information om patienter som, efter en
klinisk undersökning, anses ha en medelhög sannolikhet att ha astma."

Professor Carole Longson tillägger: "För patienter som redan har en
astmadiagnos kan FeNO-styrd behandling leda till minskad frekvens av
astmaanfall. FeNO-mätning kan visa om patienterna tar sin
medicinering som föreskrivet".

NICEs rapport poängterar att dåligt behandlad astma kan allvarligt
påverka livskvaliteten hos patienter och deras anhöriga. NICE
konstaterar även att användandet av FeNO-mätning tillsammans med
andra diagnosticeringsmetoder är mer kostnadseffektivt än när endast
andra diagnosticeringsmetoder används.

NICEs rådgivningskommitté, som utgörs av ledande läkare och forskare,
offentliggjorde de nya rekommendationerna efter att ha tagit del av
expertutlåtanden kring hur höga FeNO-värden hos patienter med
astmasymptomen hosta eller väsande andning kan vara ett tecken på
eosinofil astma, vilket kan behandlas med kortikosteroider.

I rekommendationsrapporten skriver NICE: "Enligt ett expertutlåtande
som kommittén tagit del av kan en exakt diagnos av astma ibland ta
många år, vilket resulterar i att behandlingen kan bli sämre än vad
den borde vara och att det har en direkt påverkan på patientens
hälsa. Det framgick även att FeNO-guidad behandling kan resultera i
att patienterna bättre förstår sin egen sjukdom och sjukdomens
utveckling, vilket kan hjälpa till att undvika sjukhusvistelse till
följd av ett förvärrat tillstånd samt förbättra patientupplevelsen".

Efter att ha tagit del av forskning som visar att så många som 30
procent av alla patienter inte tar sin medicin för att kontrollera
sin astma, sammanfattar NICE att: "FeNO-mätning kan hjälpa både
patienter och läkare att förbättra tillsynen kring att
astmamedicineringen tas som föreskrivet".

- En mängd studier från flera håll i världen visar hur FeNO kan
användas som stöd för effektivare diagnosticering och hantering av
astma, säger David Plotts, Aerocrines Managing Director i
Storbritannien, och välkomnar NICE nya riktlinjer.

- Aerocrines mätinstrument NIOX MINO® och NIOX VERO® används redan av
många allmänläkare, sköterskor och specialister inom både primär- och
specialistvård runt om i Storbritannien. Vi ser fram emot att fler
brittiska patienter nu får tillgång till den här tekniken som ligger
i framkant för att hantera luftvägsinflammation och de fördelar detta
får för sjukvården.

Ian Pavord, professor i Respiratorisk Medicin på Oxfords Universitet,
beskriver de nya rekommendationerna som ett "enormt betydelsefullt
steg framåt för patienter med astma eller för personer som misstänks
ha astma".

Ian Pavord tillägger att "användning av FeNO ger allmänläkare,
sköterskor och respiratoriska specialistteam ett viktigt verktyg för
att identifiera luftvägsinflammation som sannolikt svarar på
inhalerade steroider. Detta är ofta den medicinska nyckelfrågan".

Enligt Scott Myers, vd för Aerocrine, är NICEs rekommendationer
viktiga både för Storbritannien och andra viktiga marknader.

- Min förväntan är att NICEs rekommendationer kommer öka användningen
av denna teknologi i Storbritannien under andra delen av 2014 och i
början av 2015, säger Scott Myers.

- Det här innebär ett incitament för Clinical Commissioning Groups att
på allvar överväga att finansiellt understödja användningen av
FeNO-mätning i allmänvården. Dessa faktorer bör bidra till en positiv
tillväxt på den brittiska marknaden. Dessutom noteras NICEs
rekommendationer i många andra länder som värdesätter den process och
kredibilitet som deras expertis representerar, vilket innebär att vi
med detta tagit ännu ett steg mot att etablera FeNO-mätningar som en
standard inom astmavården.

NICE har också utvecklat ett hjälpverktyg i form av ett
implementeringspaket för att underlätta upptagande och implementering
av FeNO-mätning inom NHS. Implementeringspaketet, som återfinns på
http://guidance.nice.org.uk/DG12/AdoptionSupport, innefattar
fallstudier från sjukhus och allmänna vårdcentraler som för
närvarande använder NIOX MINO och NIOX VERO, samt användbar
information och praktiska tips för implementering av riktlinjerna.

NICE rekommendationer finns tillgängliga på
http://guidance.nice.org.uk/DG12/Guidance/pdf/English

För mer information, vänligen kontakta:

Scott Myers, Chief Executive Officer, Aerocrine AB, Phone: +46 768 788
379, +970 368 0336

David Plotts, Vice President, UK Managing Director and EU/RoW Sales. +44 (0) 7891 433239

Dr. Kathy Rickard, Chief Medical Officer, Aerocrine AB +919 749 6708

Om Aerocrine

Aerocrine AB är ett medicinteknikföretag som fokuserar på förbättrad
behandling och vård av patienter med inflammatoriska
luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är världsledande inom detta
område. NIOX MINO® från Aerocrine underlättar snabb och tillförlitlig
patientnära mätning av luftvägsinflammation. Produkten spelar en
kritisk roll för att effektivisera diagnostisering, behandling och
uppföljning av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar.
Aerocrine är baserat i Sverige med dotterbolag i USA, Tyskland,
Schweiz och Storbritannien. Aerocrine är noterat vid Stockholmsbörsen
sedan 2007 (AERO-B.ST). För mer information, vänligen besök
www.aerocrine.com och www.niox.com.

Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ.) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
kl. 13:00 den 2 april, 2014.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aerocrine/r/brittiska-national-institute-for-h...
http://mb.cision.com/Main/49/9562542/228336.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.