Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-10

Aerocrine: Förslag till årsstämman 2014 om styrelseaktieägarprogram

Valberedningen i Aerocrine AB föreslår att årsstämman 2014 beslutar om
antagande av ett styrelseaktieägarprogram ("SAP 2014") för
stämmovalda styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till
såväl Aerocrine och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.
SAP 2014, som utgör ett led i arvoderingen av styrelsen, omfattar
s.k. styrelseaktier (option att förvärva aktier i Aerocrine)
("Styrelseaktier") samt säkringsåtgärder genom emission och
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Förslaget syftar till att underlätta för Aerocrine att attrahera,
motivera och behålla styrelseledamöter samt att öka
styrelseledamöternas intresse för Aerocrine och dess ekonomiska
utveckling, liksom att ge dem möjlighet att ha ett ekonomiskt
intresse i Aerocrine jämförligt aktieägarna. I korthet innebär
valberedningens förslag att styrelseledamöter som deltar i SAP 2014,
utöver det kontanta styrelsearvode som årsstämman 2014 fastställer,
ska erhålla styrelsearvode genom tilldelning av Styrelseaktier till
ett antal som värdemässigt motsvarar 250 000 kr till ordföranden och
75 000 kr till övriga ledamöter. Varje deltagare ska därutöver kunna
välja att erhålla upp till 75 000 kr av det kontanta styrelsearvode
som årsstämman 2014 fastställer i form av ytterligare Styrelseaktier
till ett antal som värdemässigt motsvarar det kontanta styrelsearvode
som deltagaren därvid valt.

För att möjliggöra leverans av aktier och i övrigt säkerställa
fullgörandet av Aerocrines åtaganden enligt SAP 2014 föreslår
valberedningen att stämman beslutar om en riktad emission av högst
150 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Aerocrine
ESOP AB samt godkänner att teckningsoptionerna får förfogas över för
att säkerställa fullgörandet av Aerocrines åtaganden enligt SAP 2014.

En mer detaljerad beskrivning av valberedningens förslag och andra
upplysningar finns i kallelsen till årsstämman.

För mer information, kontakta:

Ulrik Spork, ordförande i valberedningen i Aerocrine AB, telefon +45
3067 4794

Rolf Classon, styrelsens ordförande, telefon +1 914 320 11 88

Michael Colérus, CFO Aerocrine AB, telefon 070-341 34 72

Om Aerocrine:

Aerocrine AB är ett medicinteknikföretag som fokuserar på förbättrad
behandling och vård av patienter med inflammatoriska
luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är världsledande inom detta
område. NIOX MINO® och NIOX VERO® från Aerocrine underlättar snabb
och tillförlitlig patientnära mätning av luftvägsinflammation.
Produkten spelar en kritisk roll för att effektivisera
diagnostisering, behandling och uppföljning av patienter med
inflammatoriska luftvägssjukdomar. Aerocrine är baserat i Sverige med
dotterbolag i USA, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Aerocrine är
noterat vid Stockholmsbörsen sedan 2007 (AERO-B.ST). För mer
information, vänligen besök www.aerocrine.com och www.niox.com.

Informationen kan vara sådan som Aerocrine AB (publ.) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande kl. 08:00 den 11 april 2014.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aerocrine/r/forslag-till-arsstamman-2014-om-st...
http://mb.cision.com/Main/49/9567685/232282.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.