Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-21

Aerocrine: NICE (UK) kommer rekommendera Fractional exhaled Nitric Oxide (FeNO)- mätning för diagnos och behandling av astma

Solna, 21 mars, 2014 - Aerocrine AB (OMX Nordic Exchange: AERO)
meddelar idag att NICE (National Institute for Health and Care
Excellence) kommer informera sina intressenter om att de i april
publicerar slutliga riktlinjer som rekommenderar Aerocrines NIOX
MINO® och NIOX VERO® för att förbättra diagnosticering och behandling
av astma, orsakad av luftvägsinflammation.

NICE utvecklar forskningsbaserade riktlinjer som hjälper den brittiska
sjukvården att erbjuda högkvalitativ vård. De nya riktlinjerna
rekommenderar FeNO-mätning som en möjlighet att assistera vid
diagnosticering och behandling av astma orsakad av
luftvägsinflammation (så kallad eosinofil astma) hos både vuxna och
barn som, efter en initial klinisk undersökning, anses ha en
mellanhög sannolikhet att ha astma, då ett FeNO-test är avsett som en
del av diagnosen.

Aerocrines NIOX MINO® och NIOX VERO® används för att mäta
koncentrationen av kvävemonooxid i en persons utandningsluft. Läkare
använder FeNO-mätningar för att identifiera allergisk
luftvägsinflammation hos patienter med misstänkt astma, förutse hur
en patient kommer att svara på kortikosteroidbehandling samt bedöma
hur väl en patient följer sin föreskrivna behandling. NIOX MINO® och
NIOX VERO® ger pålitliga och exakta resultat och bygger på
rekommendationer från American Thoracic Society (ATS) och European
Respiratory Society (ERS).

Informationen till NICE intressenterna inkluderade följande
information:

Riktlinjer som avser hur NIOX MINO® och NIOX VERO® kan användas för
att förbättra diagnosticering och behandling av astma.

I riktlinjerna ingår en implementeringsguide, vilken inkluderar
kliniska studier utförda på sjukhus och allmänna vårdmottagningar och
ger användbar information och praktiska råd för hur riktlinjerna ska
implementeras. Experter inom luftvägssjukdomar från ett flertal
brittiska sjukhus, som deltagit i utvecklandet av
implementeringsguiden, rapporterar att fördelarna med att använda
FeNO-test inkluderar:

·
Reducerat antal akuta besök associerade med astma

·
Minskad risk för återinläggning av patienter på grund av astmaanfall
efter tidigare sjukhusvistelse

·
Förbättrad diagnos och tidigare upptäckande av astma hos barn och
vuxna

·
Reducerat behov av invasiva lungfunktionstester för diagnos och
behandling av astma

·
Lättantändlighet för patienter tillsammans med sjukvårdspersonal

Aerocrine kommer tillhandahålla mer information så snart de finala
riktlinjerna har publicerats enligt de datum som NICE kommunicerat.

För mer information, vänligen kontakta:

Scott Myers, Chief Executive Officer, Aerocrine AB, Phone: +46 768 788
379, +970 368 0336

Ken Marshall, Chief Marketing Officer and President Aerocrine, Inc. +919 280 9687

Dr. Kathy Rickard, Chief Medical Officer, Aerocrine AB +919 749 6708

Om Aerocrine

Aerocrine AB är ett medicinteknikföretag som fokuserar på förbättrad
behandling och vård av patienter med inflammatoriska
luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är världsledande inom detta
område. NIOX MINO® och NIOX VERO® från Aerocrine underlättar snabb
och tillförlitlig patientnära mätning av luftvägsinflammation.
Produkten spelar en kritisk roll för att effektivisera
diagnostisering, behandling och uppföljning av patienter med
inflammatoriska luftvägssjukdomar. Aerocrine är baserat i Sverige med
dotterbolag i USA, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Aerocrine är
noterat vid Stockholmsbörsen sedan 2007 (AERO-B.ST). För mer
information, vänligen besök www.aerocrine.com och www.niox.com.

Informationen är sådan som Aerocrine AB (publ.) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
kl. 17:00 den 21 mars, 2014.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aerocrine/r/nice--uk--kommer-rekommendera-frac...
http://mb.cision.com/Main/49/9555914/223537.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.