Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-01

Aerocrine: Ny genomlysning av publicerade data ger läkare rekommendationer för hur Aerocrine's FeNO-test ska användas i vården

SOLNA, Sweden - 2 juli, 2014 - Aerocrine AB (OMX Nordic Exchange:
AERO) - Aerocrine meddelar att en omfattande genomgång av den
befintliga kliniska litteraturen1) har publicerats i den medicinska
tidskriften Respiratory Medicine. Genomlysningen har genomförts av en
grupp mycket välrenommerade experter. Artikeln innehåller en guide
till hur det utandade NO-värdet (FeNO) ska tolkas hos patienter med
misstänkt astma samt vid uppföljning av astmapatienter som får
anti-inflammatorisk behandling.

Nytt jämfört med tidigare FeNO-riktlinjer2 är att artikelförfattarna
nu ger en tydlig behandlingsrekommendation, baserat på senaste
publicerade data, för patienter i "gråzonen", det vill säga de
patienter som har ett mätvärde mellan 25 och 50 ppb. Med den nya
behandlingsrekommendationens tillvägagångssätt får
inflammationsmätning en central plats vid den initiala astmadiagnosen
samt vid den fortsatta uppföljningen, allt för att uppnå bästa
möjliga behandlingsresultat.

En viktig egenskap hos FeNO är dess förmåga att förutsäga om patienten
kommer svara på den anti-inflammatoriska behandlingen eller inte. Det
innebär att man undviker att patienter får inhalationskortison i
onödan enligt modellen "får se om det verkar".

Detta nya sätt att tolka FeNO-värdet kommer vara till hjälp för
primärvårdsläkare och astmaspecialister i deras arbete att optimera
astmakontrollen då de kan öka eller minska steroiddosen baserat på
inflammationsgraden i lungorna. Ett antal nyligen publicerade
kliniska studier har visat att FeNO-baserad astmabehandling leder
till bättre symptomkontroll och upp till 50 procent färre
astmaanfall, jämfört med sedvanlig behandling idag.3,4,5 (Syk,
Peirsman, Powell)

Dessutom hjälper FeNO-baserad astmabehandling läkaren att följa upp
och kontrollera patientens behandlingsföljsamhet och att förutsäga
risk för framtida astmaanfall6 eller försämrad lungfunktion7.

- Efter att ha gått igenom all tillgänglig klinisk dokumentation kan
vi konkludera att FeNO är en direkt markör för den Th2-drivna
luftvägsinflammationen som förekommer vid astma. I sitt kliniska
sammanhang är FeNO-värdet ett viktigt beslutshjälpmedel och borde
användas oftare både i primär- och specialistvård, säger Dr Leif
Bjermer, professor i Allergi och lungmedicin vid Lunds
universitetssjukhus och en av författarna.

-De slutsatser som drogs av denna mycket väl ansedda grupp av elva
kliniska experter från sju olika europeiska länder ligger i linje med
den metodutvärdering och de rekommendationer kring användningen av
FeNO som National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
nyligen publicerade i England. NICEs riktlinjer, som rekommenderar en
bred användning av FeNO-tester i astmabehandlingen, är viktiga
pusselbitar för Aerocrine när vi nu fortsätter etableringen av
FeNO-tester som en global behandlingsstandard vid inflammatoriska
luftvägsjukdomar, säger David Plotts, VP International Sales & UK
General manager Aerocrine.

FeNO-testen och dess utvecklare, Aerocrine AB, har sin grund i
Nobelpriset i medicin från 1998. Aerocrine erbjuder mångsidiga och
lättanvända mätinstrument för FeNO-mätning. Aerocrines kompakta och
handhållna mätinstrument för forskning och klinisk praktik används
vid rutinundersökningar hos specialist-, hälso- och
sjukvårdsmottagningar och kan användas för att styra behandlingen av
inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma.

NIOX VERO® och NIOX MINO® underlättar vid vård av patienter med
inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma. Produkterna används
för att identifiera och mäta allergisk luftvägsinflammation för att
förutse hur en patient kommer att svara på kortikosteroidbehandling
samt bedöma hur väl en patient följer sin föreskrivna behandling.
FeNO-testet kan också vara till hjälp för att säkerställa rätt
dosering av kortikosteroider, vilket är viktigt för att öka
patientsäkerheten och kontrollen över sjukdomen för att minska risken
för utbrott.

För ytterligare information, kontakta:
Scott Myers, Chief Executive Officer, Aerocrine AB, Phone: +46 768 788
379

Denna genomgång av litteraturen som publicerades i den tryckta
versionen av Respiratory Medicine, har stöttats ekonomiskt av
Aerocrine.

1. Bjermer L, Alving K, Diamant Z, Magnussen H, Pavord I, Piacentini
G, Price D, Roche N, Sastre J, Thomas M, Usmani O, Current evidence
and future research needs for FeNO measurement in respiratory
diseases, Respiratory Medicine (2014), doi:
10.1016/j.rmed.2014.02.005.

2. Dweik RA, Boggs PB, Erzurum SC, et al; An official ATS clinical
practice guideline: interpretation of exhaled nitric oxide levels
(FeNO) for clinical applications. Am J Respir Crit Care Med.
2011;184:602-615.

3. Powell H, Murphy VE, Taylor DR, et al. Management of asthma in
pregnancy guided by measurement of fraction of exhaled nitric oxide:
a double-blind, randomised controlled trial. Lancet.
2011;378(9795):983-990.

4. Peirsman E, Carvelli T, Hage P, Hanssens L, Pattyn L, Raes M,

Sauer K, Vermeulen F, Desager K. Exhaled Nitric Oxide in childhood
allergic asthma management a randomised controlled trial. Pediatric
Pulmonology, 2013.

5. Syk A, Malinovschi A, Johansson G, Unden A, Andreasson A, Lekander
M, Alving K. Anti-inflammatory Treatment of

Atopic Asthma Guided by Exhaled Nitric Oxide: A Randomized, Controlled
Trial. J Allergy Clin Immunol 2013. 4

6. Gelb AF, Taylor CF, Shinar CM, Gutierrez C, Zamel N. Role of
spirometry and exhaled nitric oxide to predict exacerbations in
treated asthmatics. Chest 2006;129:1492-9.

7. van Veen I, ten Brinke A, Sterk P, Sont J, Gauw S, Rabe K and Bel
E, Exhaled nitric oxide predicts lung function decline in
difficult-to-treat asthma Eur Respir J 2008; 32: 344-349

Om Aerocrine

Aerocrine AB är ett medicinteknikföretag som fokuserar på förbättrad
behandling och vård av patienter med inflammatoriska
luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är världsledande inom detta
område. NIOX MINO® från Aerocrine underlättar snabb och tillförlitlig
patientnära mätning av luftvägsinflammation. Produkten spelar en
kritisk roll för att effektivisera diagnostisering, behandling och
uppföljning av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar.
Aerocrine är baserat i Sverige med dotterbolag i USA, Tyskland,
Schweiz och Storbritannien. Aerocrine är noterat vid Stockholmsbörsen
sedan 2007 (AERO-B.ST). För mer information, vänligen besök
www.aerocrine.com och www.niox.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aerocrine/r/ny-genomlysning-av-publicerade-dat...
http://mb.cision.com/Main/49/9610687/262711.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.