Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-16

Aerowash: Aerowash AB (publ) kallar till extra bolagsstämma och föreslår företrädesemission av aktier och teckningsopti...

Styrelsen i Aerowash AB (publ), org. nr. 559053-2775 ("Aerowash" eller
"Bolaget") föreslår att extra bolagsstämma tisdagen den 31 oktober
2017 beslutar om en företrädesemission om högst 1 111 605 aktier av
serie B, samt högst 370 535 teckningsoptioner av serie TO 1. Aktierna
och teckningsoptionerna ges ut i enheter om tre (3) aktier av serie B
och en (1) teckningsoption ("Units"). Vid full teckning av aktier i
företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 6,0 MSEK före
emissionskostnader (beräknas uppgå till ca 0,7 MSEK). I den mån
teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut för teckning av aktier av
serie B tillförs Bolaget ytterligare kapital vilket baseras på den
teckningskurs för aktierna som då är aktuell (uträkning för detta
framgår av villkoren för företrädesemissionen nedan), dock lägst 370
535 SEK och högst 3 MSEK.

Bakgrund

Den 31 augusti 2017 meddelades att Bolaget erhållit en order för tre
stycken andra generationens tvättrobotar (AW II) från den
kanadensiska agenten för leverans till deras kund Air Canada. En
mängd andra förfrågningar har inkommit och hanteras löpande av
Bolaget. För att kunna tillförsäkra erforderligt rörelsekapital inför
leveransen till Air Canada och för att kunna möta förmodade
leveranser under nästa år har styrelsen beslutat föreslå en
nyemission av Units om 6 + 3 MSEK.

Teckningsåtagande

Företrädesemissionen är säkerhetsställd med ca 2,5 MSEK (ca 42 %) via
teckningsåtaganden från större aktieägare.

Huvudsakliga villkoren för företrädesemissionen

Rätt att teckna Units ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets
aktieägare, varvid sex (6) innehavda aktier per avstämningsdagen den
8 november 2017, oavsett innehavd serie, berättigar till teckning av
en (1) Unit. En befintlig aktie ger således en (1) uniträtt och det
krävs sex (6) uniträtter för att teckna en (1) ny Unit.

· Teckningskursen uppgår till 16,20 SEK per Unit bestående av tre
(3) aktier av serie B och en (1) teckningsoption, varvid aktierna
emitteras till en teckningskurs motsvararande 5,40 SEK och
teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

· Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 8 november
2017.

· Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att delta i
emissionen är den 6 november 2017. Första dag exklusive rätt att
deltaga i emissionen är den 7 november 2017.

· Teckning av Unit med stöd av uniträtter ska ske under perioden
från och med den 10 november 2017 till och med den 24 november 2017,
genom samtidig betalning. Teckning av Units utan stöd av uniträtter
ska ske under samma tidsperiod och betalas inom tre (3) bankdagar
från det att styrelsen beslutat om tilldelning.

· Handel med uniträtter äger rum på Aktietorget under perioden från
och med den 10 november 2017 till och med den 22 november 2017.

· Handel med BTU:er äger rum på Aktietorget under perioden från och
med den 10 november 2017 och fram till dess att emissionen blivit
registrerad hos Bolagsverket.

· Varje teckningsoption ger en rätt att under tiden från och med den
4 juni 2018 till och med den 15 juni 2018 teckna en (1) aktie av
serie B i Bolaget till en teckningskurs om 60 procent av volymvägd
genomsnittlig handelskurs för Bolagets aktie under 10 handelsdagar
innan den 1 juni 2018, dock högst 8,10 SEK och lägst aktiens
kvotvärde.

Fullständiga villkor kommer att publiceras i ett
Informationsmemorandum innan teckningstiden inleds.

Informationsmemorandumet kommer kunna laddas ned från www.aerowash.com
samt från www.partnerfk.se.

Finansiell rådgivare

Partner Fondkommission AB

Kontakt

Aerowash AB (publ)

Niklas Adler, VD.
Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.se

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.se

Om Aerowash AB

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt
av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av
automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till
60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång
vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

MAR

Denna information är sådan information som Aerowash AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 oktober 2017.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com (niklas.adler@aerowash.se)

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com (http://www.aerowash.se)

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt
av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av
automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till
60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång
vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aerowash/r/aerowash-ab--publ--kallar-till-extr...
http://mb.cision.com/Main/15164/2368863/737126.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.