Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Aerowash: Halvårsrapport för Aerowash

Kvartal 2, 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 3 678 (2 308) Kkr.

· Rörelseresultatet uppgick till -2 189 (-2 045) Kkr.

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 247 (-2 222) Kkr.

· Resultat efter skatt uppgick till -2 247 (-2 222) Kkr.

· Resultat per aktie uppgick till -0,46 (-0,67) kr.

· Likvida medel per 30 juni 2019 uppgick till 263 Kkr.

· Kundfordringar per 30 juni 2019 uppgick till 2 337 Kkr.

· Eget kapital per 30 juni 2019 uppgick till 15 414 Kkr.

Första halvåret, 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 7 374 (9 923) Kkr.

· Rörelseresultatet uppgick till -3 411 (-3 999) Kkr.

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 567 (-4 207) Kkr.

· Resultat efter skatt uppgick till -3 567 (-4 207) Kkr.

· Resultat per aktie uppgick till -0,72 (-1,26) kr.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

· Aerowash etablerar ett amerikanskt dotterbolag

· Aerowash tecknar agentavtal för Kuwait

· Aerowash tecknar agentavtal för Pakistan

· Aerowash tecknar agentavtal för Förenade Arabemiraten, Saudiarabien
samt Oman

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Aerowash tecknar agentavtal för den afrikanska kontinenten

· Aerowash tecknar distributionsavtal för Japan

VD har ordet

Andra kvartalets omsättning är ungefär på samma nivå som förra året.
Kostnadsmassan är också relativt intakt. Såväl kortfristiga som
långfristiga skulder har minskat jämfört med samma period förra året.
Under perioden färdigställdes en ny AW 12. Denna maskin är i
rapporten upptagen som en lagertillgång.

Under andra kvartalet påbörjades tester och demonstrationer i Atlanta
av så kallad dry wash. Demonstrationer och tester har sedan fortsatt
under sommaren. Överlag har utfallet av demonstrationerna och
testerna varit mycket positivt. Intresset från den amerikanska
marknaden är väldigt stort. För att ytterligare stärka vår position
på marknaden etablerade vi ett helägt amerikanskt dotterbolag under
perioden. All försäljning på den nordamerikanska marknaden sker nu
genom dotterbolaget.

För att optimera AW 12 för drywash krävs vissa ytterligare
anpassningar som innebär att de av US Aviation beställda maskinerna
kommer att vara färdigställda under fjärde kvartalet i år. Successiv
betalning för beställningen sker mot överenskommen betalningsplan.
Per den 30 juni har 10 procent fakturerats och intäktsförts.

Utöver satsningen på USA gjordes under perioden en ökad satsning på
Mellanöstern och Asien. Under andra kvartalet och därefter har agent-
och distributionsavtal tecknats för Kuwait, Pakistan, Förenade
Arabemiraten, Saudiarabien, Oman samt Japan. Därutöver har ett
exklusivt agentavtal tecknats för den afrikanska kontinenten. Totalt
omfattas 54 stater av det avtalet. Efter de ansträngningar som gjorts
har vi idag ett globalt partnernätverk vilket är absolut nödvändigt
för ett litet exportbolag som Aerowash. Partners behövs både för
försäljning och för eftermarknad/kundsupport.

Här hemma jobbar vi med att förstärka organisationen. Vi siktar på att
under hösten anställa två till tre ingenjörer. Under hösten kommer vi
lägga mycket fokus på den nordamerikanska marknaden. Det finns
möjlighet att ytterligare utveckla samarbetet med US Aviation och
aktivt driva försäljningen tillsammans med dem.

Vi har även offerter ute på andra marknader och siktar givetvis på
orderkonvertering. Tack vare det partnernätverk vi byggt upp har vi
nu en helt annan säljkraft jämfört med bara ett halvår tillbaka.

I oktober deltar vi i Inter Airport Europe som är en mässa för
utrustning för flygplatser. Vi kommer ha en AW 12 på plats för
demonstrationer.

I VD-ordet till bokslutskommunikén redogjorde jag för de mål vi då
hade för 2019. Dessa mål ligger fast. Framtiden ser ljus ut för
Aerowash.

Stockholm den 30 augusti 2019

Niklas Adler, VD

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com (niklas.adler@aerowash.se)

Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm

www.aerowash.com (http://www.aerowash.se)

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt
av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av
automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till
60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång
vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aerowash/r/halvarsrapport-for-aerowash,c2892652
https://mb.cision.com/Main/15164/2892652/1098167.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.