Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-31

Aerowash: Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämman har idag beslutat om emission av högst 1 111 605
aktier av serie B ("Aktierna") och högst 370 535 teckningsoptioner av
serie TO 1 ("Teckningsoptionerna"). Aktierna och Teckningsoptionerna
ges ut i enheter om tre (3) Aktier och en (1) Teckningsoption
("Unit").

· Företrädesemissionen ska riktas till befintliga aktieägare, pro
rata deras aktieinnehav per avstämningsdagen och oavsett aktieslag,
som med stöd av företrädesrätt ska ha rätt att teckna aktier och
teckningsoptioner. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1)
uniträtt och sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1)
Unit. Units som inte tecknas med uniträtt kommer att tilldelas enligt
styrelsens beslut. Tilldelning ska därvid ske (i) i första hand till
personer som tecknat Unit med stöd av uniträtt, och vid överteckning
ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Units som
sådana personer tecknat med stöd av uniträtt, och (ii) i andra hand
till personer som tecknat Units utan stöd av uniträtt enligt
styrelsens beslut.

· Avstämningsdagen ska vara den 8 november 2017.
· Teckningskursen uppgår till 16,20 SEK per Unit varvid Aktierna
emitteras till en teckningskurs motsvararande 5,40 SEK per Aktie och
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

· Teckning av Unit med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig
kontant betalning under perioden 10 november 2017 - 24 november 2017.
Teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske på separat
teckningslista under samma tidsperiod 2017 och betalas inom fem (5)
bankdagar från det att styrelsens beslut om tilldelning av Aktier och
Teckningsoptioner har skickats till tecknaren. Styrelsen äger rätt
att förlänga tiden för teckning.

· Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar äger vidta de
smärre justeringar av villkoren i emissionsbeslutet som är nödvändiga
för att företrädesemissionen ska registreras hos Bolagsverket och hos
Euroclear Sweden AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aerowash/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma,c...
http://mb.cision.com/Main/15164/2380115/744659.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.