Du är här

2016-02-08

ÅF AB: ÅF AB Bokslutskommuniké 2015

------------------------------------------------------
| För mer information |
|: |
| Jonas Wiström, VD och koncernchef +46 70 608 12 20 |
| Stefan Johansson, CFO +46 70 224 24 01 |
------------------------------------------------------
Fjärde kvartalet 2015

* Nettoomsättningen uppgick till 2 717 (2 376) MSEK
* Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster uppgick till 257 (205) MSEK
* Rörelsemarginalen exkl jämförelsestörande poster var 9,5 (8,6) procent
* Rörelseresultat uppgick till 261 (229) MSEK
* Rörelsemarginalen var 9,6 (9,6) procent
* Resultat efter skatt uppgick till 191 (171) MSEK
* Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,46 (2,21) kronor

Januari-december 2015

* Nettoomsättningen uppgick till 9 851 (8 805) MSEK
* Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster uppgick till 832 (747) MSEK
* Rörelsemarginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,4 (8,5) procent
* Rörelseresultat uppgick till 839 (756) MSEK
* Rörelsemarginalen var 8,5 (8,6) procent
* Resultat efter skatt uppgick till 609 (553) MSEK
* Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 7,81 (7,16) kronor
* Styrelsen föreslår en utdelning för år 2015 på 3,75 (3,50) kronor

Kommentar av VD Jonas Wiström:

ÅFs rörelseresultat i det fjärde kvartalet blev det högsta någonsin. Exklusive
jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 257 (205) MSEK, en
ökning med 25 procent, och rörelsemarginalen till 9,5 (8,6) procent. Samtliga
divisioner ökar rörelseresultaten och samtliga ökar eller bibehåller
rörelsemarginalen på en god nivå. Det är även glädjande att tillväxten är
fortsatt stark med en omsättningsökning på 14 procent, i kombination med goda
kassaflöden.

Omorganisationen av divisionerna Industry och Technology har gett de synergier
som identifierades och dessa har nu bidragit till det förbättrade resultatet.

Division Infrastructure fortsätter att leverera en hög tillväxt med bibehållen
rörelsemarginal.

Division International, som har sitt säsongsmässigt starkaste resultat i det
fjärde kvartalet, fortsätter att förbättra sitt resultat, trots en svag
europeisk hemmamarknad inom energisektorn. Investeringar i kraftproduktion
utgör en dominerande andel av divisionens affärsexponering. Arbetet som
gjorts i divisionen med såväl omstruktureringar som en ökning av andelen
projekt utanför Europa har fallit väl ut.

Under kvartalet togs ett viktigt steg på den starka infrastrukturmarknaden i
Sverige och Norge när den norska teknikkonsulten Reinertsen och ÅF beslutade
att slå ihop sina infrastrukturverksamheter i Norge i ett samägt bolag från
och med februari 2016. Samtidigt beslutades om ett förvärv av Reinertsens
infrastrukturverksamhet i Sverige. Detta ger en god grund till en fortsatt
tillväxt inom division Infrastructure.

De förvärv som genomförts under året har utvecklats väl. I och med förvärvet
av LeanNova Engineering, som ursprungligen är en del av fd SAAB Automobiles
utvecklingsavdelning, är ÅF den ledande och mest kompletta leverantören av
utvecklingstjänster till fordonsindustrin i Norden. ÅF erbjuder
helhetslösningar och har kompetens för allt från att bygga ihop system till
att utveckla kompletta personbilar.

Med förvärvet av PRC Engineering, och dess specialister stärks erbjudandet
inom läkemedelsbranschen. Samtidigt innebar förvärvet av EQC att ÅF stärkte
erbjudandet av infrastrukturtjänster inom väg och järnväg.

Antalet förvärv totalt uppgick under året till 6 st och förvärven tillförde en
omsättningsökning på ca 800 MSEK räknat på helårsbasis.

Den starka avslutningen på året innebar att det totala rörelseresultatet för
2015 ökade till 832 (747) MSEK, en ökning med 11 procent, exklusive
jämförelsestörande poster, och att omsättningen ökade med 12 procent. Trots
en del utmanande marknadsförändringar, framförallt inom energisektorn har ÅF
fortsatt tillväxtstrategin med bibehållen lönsamhet och ett starkt
kassaflöde.

Omsättningen uppgår nu till över en miljard euro, vilket innebär att ÅF har
överträffat det mål för 2015 som sattes upp för fem år sedan. ÅFs mål för
2020 innebär att ÅF ska omsätta minst 2 miljarder euro och uppnå en
rörelsemarginal på minst 10 procent över en konjunkturcykel.

Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com/info@afconsult.com

Org.nr. 556120-6474

Informationen är sådan som ÅF AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Denna information lämnades för offentliggörande kl 13.00 den 8 februari 2016.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa
bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla
framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt
utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Bokslutskommuniké januari - december 2015
http://hugin.info/1253/R/1984352/727459.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: ÅF AB via Globenewswire

HUG#1984352

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.