Du är här

2017-10-09

ÅF AB: ÅF presenterar ny strategi, reviderade finansiella mål och ny organisationsstruktur

ÅF har de senaste åren haft en positiv utveckling med lönsam tillväxt.
Marknaden blir dock allt mer konkurrensutsatt, framförallt inom
traditionella teknikkonsulttjänster. Genom att utveckla den nuvarande
affärsmodellen ska ÅF ta en ny position som ett ingenjörs- och
designföretag och kommer att fokusera än mer på att leverera riktade
konceptlösningar, såväl i Norden som internationellt.

"ÅF är ett ingenjörs- och designföretag. Med nya konceptlösningar,
ännu starkare erbjudande och en fokuserad internationell satsning ger
den nya strategiska inriktningen ÅF ett bra utgångsläge för fortsatt
tillväxt", säger Jonas Gustafsson, VD och koncernchef.

ÅF har en unik samlad kompetens inom teknik och design som efterfrågas
på marknaden. Smarta städer, smart infrastruktur, ökad mobilitet,
industriell digitalisering och den föränderliga energimarknaden är
starka samhällstrender för ÅFs affär.

Den strategiska riktningen

För att på bästa sätt kunna möta efterfrågan lanseras en ny strategi
som ska bidra till fortsatt stark tillväxt och ökad lönsamhet på en
allt mer konkurrensutsatt marknad.

· Internationell expansion genom ledande marknadspositioner

ÅF ska fortsätta växa på kärnmarknaderna Sverige, Norge, Danmark,
Finland, Schweiz och Tjeckien. Dessutom satsar ÅF på att bli
internationellt ledande inom ett antal utvalda nischer och segment
som till exempel Automotive R&D, Food & Pharma, Advanced
Manufacturing, Process Industry och Lighting.

· Utveckling av affärsmodellen för att leverera ett högre värde

ÅF kommer att utveckla affärsmodellen för att öka värdet i leveransen
till kunderna. Skiftet innebär att ÅF tar tillvara på bolagets unika
bredd av kompetenser och i högre grad erbjuder kunderna paketerade
lösningar och koncept samt på sikt även utvalda produkter.

· Operativ effektivitet

Organisationen förenklas och den finansiella styrningen anpassas i
syfte att uppnå ett tydligare affärsansvar för specifika kundsegment,
säkerställa den internationella expansionen och ta en större andel
helhetsåtaganden.

· Attraktiv arbetsgivare

ÅF är en attraktiv arbetsgivare som arbetar aktivt för att rekrytera,
utveckla och behålla rätt medarbetare. Den nya affärsmodellen och
internationella expansionen kräver att ÅF vidareutvecklar såväl
ledarskapet som rekryteringsprocessen samt mångfalds- och
inkluderingsarbetet.

Reviderade finansiella mål

De finansiella målen omformuleras att gälla över en konjunkturcykel
och preciseras:

· En årlig tillväxt på 10 %. Målet inkluderar tilläggsförvärv.
Utöver detta tillkommer större plattformsförvärv.

· EBITA 10 % över en konjunkturcykel
· En nettolåneskuld i relation till EBITDA (nettoskuld/EBITDA) på
2,5

En organisation som stöttar den strategiska riktningen

Som tidigare kommunicerats etablerar ÅF, med start 1 januari 2018, en
ny förenklad organisation med fyra internationella divisioner;
Infrastructure, Industry, Digital Solutions och Energy. Divisionerna
kommer i sin tur att bestå av totalt 21 affärsområden med fullt
affärs- och resultatansvar där varje affärsområde får ansvar för att
implementera den nya strategin.

Från och med den 9 oktober består ÅFs koncernledning av följande
medlemmar:

Jonas Gustavsson, VD och koncernchef

Stefan Johansson, CFO

Mats Påhlsson, divisionschef Infrastructure

Roberto Gerosa, divisionschef International (division Energy från 1
januari 2018)

Jonas Larsson, tillförordnad divisionschef Industry

Lennart Waldenström, divisionschef Technology (division Digital
Solutions från 1 januari 2018), ny ledamot

Lars-Eric Aaro, strategisk affärsutveckling

Emma Claesson, HR & kommunikation

Nyamko Sabuni, hållbarhet

Rune Hardersen, landschef Norge, ny ledamot

Kapitalmarknadsdag den 8 november

ÅF välkomnar analytiker, investerare och media till
kapitalmarknadsdagen som hålls den 8 november på ÅFs huvudkontor i
Solna mellan 09.00 - 14.00. Anmäl dig här
(http://marketing.afconsult.com/ext/form/survey.php?m=249781a1643e50bb8ca...)
senast 30 oktober.

ÅF Corporate Communication

ÅF AB (publ)

Denna information är sådan information som ÅF AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 oktober 2017 kl. 08.00 CET

För mer information, kontakta gärna:

Marta Tiberg, Kommunikationschef +46 73 072 70 48

ÅF AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm Sweden
Phone +46 10 505 00 00, Registered office in Stockholm,
www.afconsult.com

Corp. id. 556120-6474, VAT SE556120647401
ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med uppdrag inom energi,
industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra
kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika
teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och
hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/af-ab/r/af-presenterar-ny-strategi--reviderade...
http://mb.cision.com/Main/15400/2363023/733325.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.