Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-23

ÅF AB: Delårsrapport januari - september 2017

Stabilt resultat i säsongsmässigt svagt kvartal

Publicerad 23 oktober, 2017

"Vi levererar ett stabilt resultat och ser samtidigt att det finns
potential att förbättra den långsiktiga lönsamheten. Vi går nu in i
en ny fas där vi i högre grad ska nyttja vår kompetensbredd för att
erbjuda kunder paketerade lösningar på våra kärnmarknader, men även
internationellt inom ett antal utvalda nischområden", säger Jonas
Gustavsson, VD och koncernchef.

Tredje kvartalet 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 2 662 (2 348) MSEK
· EBITA1) exkl jämförelsestörande poster uppgick till 184 (170) MSEK
· EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 6,9 (7,3)
procent

· EBITA uppgick till 114 (170) MSEK
· EBITA-marginalen var 4,3 (7,3) procent
· EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 125 (162) MSEK
· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,13 (1,63)
kronor

Januari-september 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 9 158 (7 933) MSEK
· EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 772 (690) MSEK
· EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,4 (8,7)
procent

· EBITA uppgick till 683 (686) MSEK
· EBITA-marginalen var 7,5 (8,7) procent
· EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 685 (663) MSEK
· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 6,30 (6,47)
kronor

KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON

ÅF uppvisar ett stabilt resultat för det tredje kvartalet och en
tillväxt på 13 procent. EBITA uppgick till 184 (170) MSEK exklusive
jämförelsestörande poster. Samtidigt ser vi att det finns en
potential att förbättra den långsiktiga lönsamheten ytterligare bland
annat genom vårt pågående omstruktureringsprogram.

Vår bedömning av marknadsbilden är i stort oförändrad jämfört med
föregående kvartal. Industrikonjunkturen är stark i Sverige, vilket
syns inte minst i utvecklingen av fordonsindustrin, pappers- och
massaindustrin samt livs- och läkemedelsindustrin och övrig
tillverkningsindustri. Investeringarna inom infrastruktur i Sverige
och Norge ligger på en fortsatt hög nivå, samtidigt som den pågående
digitaliseringen medför en god marknad för inbyggda system och IT.
Energimarknaden i Europa är under förändring vilken drivs av
omställning till fossilfri produktion, behov av energilager och
smarta elnät. Marknaden påverkas också positivt av långsamt stigande
elpriser.

I början av oktober presenterade ÅF en ny strategi, omformulerade
finansiella mål och en ny organisation anpassad att leverera enligt
den nya riktningen. Strategin innebär en förtydligad internationell
expansion, en utveckling av affärsmodellen där ÅF i högre grad ska
erbjuda kunderna paketerade lösningar och koncept samt en anpassning
av den finansiella styrningen för att bland annat uppnå ett tydligare
kundfokus, styrning mot helhetsåtaganden och en internationalisering.

Division Industry fortsätter att uppvisa en god tillväxt och stabil
lönsamhet. Efterfrågan ökar bland annat inom digitalisering och
automatisering av industrin. Ett antal större uppdrag har vunnits
under kvartalet bland annat en nyckelfärdig slutprovningsanläggning
för frontlastartillverkaren Ålö. För att stärka positionen inom
industriell digitalisering, tunnelautomation och robotlösningar har
ÅF under kvartalet förvärvat Eitechs automationsverksamhet med 42
medarbetare.

Division Infrastructure redovisar en fortsatt god tillväxt.
Lönsamheten är stabil, men marginalen har påverkats negativt av en
fortsatt svag resultatutveckling i det förvärvade bolaget Reinertsen,
numera ÅF Engineering AS, samt omställningen från ett antal större
projekt. Bland de större projekt ÅF erhållit under perioden kan
nämnas två uppdrag i Stockholm, varav ett uppdrag för ett nytt
centrum i Nacka, där trafiken flyttas under jord och stadsrummet görs
om till en 300 meter lång park, samt projekteringstjänster för den
nya stadsdelen Hagastaden.

Division International uppvisar en resultatförbättring på en
energimarknad som är under omställning. ÅF växer i Tjeckien med bland
annat ett nytt uppdrag för utbyggnad och uppgradering av ett
kraftverk. Ett nytt större kontrakt har även erhållits i Afrika som
omfattar utbyggnad av Elfenbenskustens transmissionsnät. Tillväxten i
kvartalet är till största del relaterad till förvärvet av AF Toscano
i Schweiz.

Division Technology fortsätter att växa med god lönsamhet på en
växande marknad inom digitalisering och inbyggda system. Efterfrågan
på divisionens tjänster är stark, framförallt från fordonsindustrin
och offentlig sektor. Vi ser en positiv trend med en långsamt ökande
efterfrågan på projektåtaganden inom produktutveckling. Som exempel
kan nämnas nya order från bland andra Scania, SAAB och BAE Systems.

ÅF har i oktober förvärvat design- och user experiencebyrån inUse
baserad i Sverige. Företaget har 100 medarbetare och en årlig
omsättning på cirka 90 MSEK. Med förvärvet blir ÅF Sveriges största
aktör inom service design och user experience.

Sammantaget uppvisar ÅF en god tillväxt, och vi ser möjligheter att
förbättra lönsamheten ytterligare. Vi går nu in i en ny fas där vi i
högre grad nyttjar vår starka kompetensbredd genom att erbjuda kunder
paketerade lösningar på våra kärnmarknader, men även internationellt
inom ett antal utvalda nischområden. De omformulerade finansiella
målen innebär en årlig tillväxt på 10 procent, större
plattformsförvärv tillkommer, EBITA-marginal 10 procent över en
konjunkturcykel, samt en nettolåneskuld i relation till EBITDA på
2,5.

Denna information är sådan information som ÅF AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober kl 15.00
CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets
bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden
innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som
kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande
länk

Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

För mer information:

Marta Tiberg, Kommunikationschef, +46 73 072 70 48

Stefan Johansson, CFO, +46 70 224 24 01

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/af-ab/r/delarsrapport-januari---september-2017...
http://mb.cision.com/Main/15400/2372748/740203.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.