Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-16

ÅF AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i ÅF AB

Onsdagen den 16 januari 2019 hölls extra bolagsstämma i ÅF AB (publ)
på koncernens huvudkontor i Solna.

Bemyndigande om nyemission och ändring av gränserna för aktiekapital
och antal aktier

Den 10 december 2018 offentliggjorde ÅF ett offentligt
uppköpserbjudande avseende Pöyry PLC. För att möjliggöra
återbetalning av en del av skuldfinansieringen av affären bemyndigade
bolagsstämman styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under
tiden fram till årsstämman 2019, besluta om nyemission av nya A- och
B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala
antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska
rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen och ska
som högst uppgå till det antal aktier som motsvarar en
emissionslikvid om cirka 2 790 miljoner kronor (före
transaktionskostnader). Stämman bemyndigade också styrelsen att, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till årsstämman 2019, besluta om
nyemission av högst 6 576 866 nya B-aktier till en teckningskurs om
184,03 kronor per aktie. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra nyemission av B-aktier till vissa
nuvarande aktieägare i Pöyry PLC som i samband med det ovan angivna
offentliga uppköpserbjudandet har åtagit sig att direkt eller
indirekt teckna aktier i ÅF efter ett genomförande av det offentliga
uppköpserbjudandet. Syftet med bemyndigandena är att använda
emissionslikviden från emissionerna till att reducera bolagets
skuldsättning efter genomförande av det offentliga
uppköpserbjudandet. Utnyttjande av bemyndigandena förutsätter således
att detta erbjudande fullföljts. För att anpassa bolagsordningens
gränser avseende aktiekapitalet och antalet aktier till det
föreslagna bemyndigandet beslutade stämman också att höja gränserna
för aktiekapitalet och antalet aktier till lägst 175 000 000 kronor
och högst 700 000 000 kronor respektive lägst 70 000 000 och högst
280 000 000 aktier.

Henrik Ehrnrooth ny styrelseledamot i ÅF

Pöyry PLCs styrelseordförande Henrik Ehrnrooth valdes, villkorat av
att ÅFs offentliga uppköpserbjudandet avseende Pöyry PLC och den
riktade nyemissionen fullföljs, till ny styrelseledamot i ÅF.

Nytt företagsnamn

Stämman beslöt, villkorat av att ÅFs offentliga uppköpserbjudande
avseende Pöyry PLC fullföljts, att byta företagsnamn från ÅF AB till
ÅF Pöyry AB.

Corporate Communication ÅF AB (publ)

ÅF AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi,
industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande
generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i
Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF - Making Future.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/af-ab/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-af...
https://mb.cision.com/Main/15400/2720022/977832.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.