Du är här

2017-05-30

AFA Försäkring: AFA Försäkrings arbetsskade- och sjukfrånvarorapport - psykiska diagnoser bakom långvarig sjukfrånvar...

Pressmeddelande 2017-05-30:

För tredje året i rad är antalet allvarliga arbetsolyckor i relation
till antalet sysselsatta oförändrat. Långvarig sjukfrånvaro har
minskat inom privat sektor och i kommuner och landsting har
ökningstakten avtagit. Däremot ökar andelen psykiska diagnoser bland
långvarigt sjukskrivna. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport som
presenterades vid ett seminarium den 30 maj.

[image]

AFA Försäkrings arbetsskade- och sjukfrånvarorapport för 2017 visar
2015 års siffror, då det sker en eftersläpning i anmälningarna av
arbetsskador. Rapporten är Sveriges mest omfattande inom området och
visar att antalet anmälda och godkända arbetsskador totalt har ökat
de senaste åren.

- 2015 godkändes nära 56 000 anmälda arbetsskador varav cirka 10 800
allvarliga olyckor. Allvarliga arbetsolyckor i relation till antalet
sysselsatta är däremot oförändrat för tredje året i rad, säger Anna
Weigelt, chef för Analysavdelningen på AFA Försäkring.

Under 2015 inträffade 2,5 allvarliga arbetsolyckor per 1 000
sysselsatta.

Allvarliga olycksfall vanligare bland äldre

- Statistiken visar tydligt att det är de äldsta på arbetsmarknaden
som råkar ut för flest allvarliga olycksfall i relation till antalet
sysselsatta. För både kvinnor och män inträffar det fler olyckor per
1 000 sysselsatta i åldersgruppen 46-64 år jämfört med de som är
yngre, säger Anna Weigelt.

En tredjedel av de allvarliga arbetsolycksfallen beror på fall.
Olyckorna har skett i samband med förflyttningar inomhus eller
utomhus, i en trappa eller på en stege. Fall leder i 45 procent av
fallen till medicinsk invaliditet.

Män mer olycksdrabbade än kvinnor på arbetet

Fler män än kvinnor skadar sig allvarligt på arbetet. Det beror på
könsfördelningen på arbetsmarknaden. Antalet allvarliga olycksfall är
högst i yrken inom industri och hantverk, som traditionellt är
mansdominerade.

Avtagande ökningstakt av sjukfall i kommuner och landsting

Antalet långa sjukfall inom kommuner och landsting fortsätter att öka,
men ökningstakten har avtagit. Totalt ersattes 35 499 sjukfall som
påbörjades under 2015.

- Antalet långa sjukfall per 1 000 sysselsatta var 31,4 under 2015.
Det innebär en ökning på 3 procent jämfört med 2014. Mellan åren 2013
och 2014 var ökningen 9 procent, säger Anna Weigelt.

De pyskiska diagnoserna fortsatte att öka 2015 och utgjorde 46 procent
av kvinnornas diagnoser och 40 procent av männens diagnoser inom
kommuner och landsting, som avser såväl arbetare som tjänstemän.

Minskning av sjukfall i privat sektor

- Bland privatanställda arbetare har sjukfrånvaron minskat, säger Anna
Weigelt.

Inom den privata sektorn ersattes 31 264 sjukfall som påbörjades under
2015. Antalet långa sjukfall per 1000 sysselsatta var 23,9 under
2015, det innebär en svag minskning jämfört med 2014 då motsvarande
siffra var 24,2.

De psykiska diagnoserna ökar bland båda könen i privat sektor, men den
vanligaste orsaken bakom långvarig sjukfrånvaro är fortfarande
diagnoser i muskler och skelett bland män. Bland kvinnor är dock
psykiska diagnoserna nu vanligast.

Diagnoser i muskler och skelett utgjorde 41 procent av männens
diagnoser och 34 procent av kvinnornas diagnoser. De psykiska
diagnoserna utgjorde 22 procent av männens långvariga sjukfrånvaro
och 35 procent av kvinnornas.

Mer information: Arbetsskadeförsäkringen TFA, TFA-KL och PSA omfattar
alla som har kollektivavtal. För att göra information tillgänglig för
alla presentas varje år aktuell statistik i AFA Försäkrings stora
arbetsskade- och sjukfrånvarorapport samt fyra stycken ämnesspecifika
delrapporter. Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro är
årets stora rapport. Hela rapporten med statistik, tabeller och
diagram finns på afaforsakring.se/nyhetsrum
(https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/dokument/) under Aktuella
rapporter. Mer information från seminariet där årsrapporten
presenterades finns på afaforsakring.se/seminarier
(https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/seminarier/allvarliga-arbetsskado...)

Kontakt: Anna Weigelt, chef Analysavdelningen AFA Försäkring, 08-696
43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se

Michel Normark, chef Analys och Försäkringsvillkor AFA Försäkring,
08-696 45 90, michel.normark@afaforsakring.se

Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12
linda.harling@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,
arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra
försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens
parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat
näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs
utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig
del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt
syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650
medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

www.afaforsakring.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/afa-forsakring/r/afa-forsakrings-arbetsskade--...
http://mb.cision.com/Main/402/2275167/681057.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.