Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

AFA Försäkring: Allt fler arbetar efter hjärtinfarkt - ny kunskapsöversikt

Pressmeddelande om seminarium 2019-11-15

Årligen inträffar 4 000 icke dödliga hjärtinfarkter bland män och 1
200 bland kvinnor i åldrarna upp till 65 år. Dödligheten vid infarkt
och risk för bestående hjärtmuskelskada har minskat påtagligt tack
vare förbättrade behandlings- och rehabilteringsmetoder - och allt
fler människor arbetar efter att ha drabbats av hjärtinfarkt. Nyligen
presenterades en ny kunskapsöversikt inom området på ett seminarium
hos AFA Försäkring.

- Rökning och andra riskfaktorer har minskat och bidragit till
minskade risker för hjärtinfarkt. Förbättrade behandlingsmetoder och
rehabiliteringar av hjärtinfarkt har medfört att dödligheten och
risken för framtida nedsättning av den fysiska arbetsförmågan har
minskat påtagligt, säger Per Gustavsson, senior professor i yrkes-
och miljömedicin vid Karolinska Insitutet.

- Detta, i kombination med ett förlängt arbetsliv, gör att vi idag har
fler personer som haft hjärtinfarkt i den yrkesarbetande befolkningen
än tidigare. Syftet med denna kunskapsöversikt är att belysa vilka
faktorer man behöver ta hänsyn till vid återgång i arbete för en
person som haft hjärtinfarkt.

Nyligen presenterade Per Gustavsson en ny kunskapsöversikt om återgång
i arbete efter hjärtinfarkt tillsammans med Petter Ljungman,
kardiolog och docent i epidemiologi vid Karolinska Institutet.

Andelen återinsjuknande i ny hjärtinfarkt har minskat

Kunskapsöversikten redovisar hur hjärtinfarkt och rehabilitering
utvecklats över tid. Den visar även statistik över hur återgång i
arbete efter infarkt förändrats under de senaste decennierna.

- Från att vi tidigare sett långa sjukhusvistelser och försiktig
rehabilitering, har en utveckling med moderna behandlingsmetoder i
kombination med aktiv rehabilitering, där fysisk träning är
inkluderad, visat mycket goda resultat och minskat risken för
nedsättning i hjärtmuskelfunktionen, säger Petter Ljungman.

Sjukskrivningstiden efter okomplicerad infarkt är idag 2-4 veckor.
Andelen som drabbats av återinsjuknande i ny hjärtinfarkt har minskat
över tid och ligger nu på två procent inom ett år.

Koppling mellan olika arbetsmiljöfaktorer och hjärtinfarkt

Bland de kemiska arbetsmiljöfaktorerna finns en tydlig koppling mellan
risken för infarkt och exponering för bland annat motoravgaser och
kvarts (stendamm). Bland psykosociala och organisatoriska
arbetsmiljöfaktorer finns en ökad risk vid arbeten som innebär job
strain (spänt arbete). Det finns även direkta belägg för att job
strain utgör en riskfaktor för återinsjuknande i ny hjärtinfarkt.

Riskfaktorer måste minimeras vid återgång i arbete

Vid återgång i arbete efter infarkt gäller det att minimera både
individuella riskfaktorer och riskfaktorer i arbetet. Vid bedömning
av arbetsförmågan måste patientens fysiska arbetskapacitet vägas mot
kraven i arbetet.

- En person med okomplicerad infarkt beräknas kunna återgå i de flesta
arbeten, dock med beaktande av att arbeten och miljöer som visat
samband med en ökad infarktrisk kan vara olämpliga, säger Per
Gustavsson.

- Nattarbete är sannolikt förknippat med en ökad risk för infarkt, men
kunskaperna om betydelsen av olika skiftscheman är idag
ofullständiga. Betydelsen av fysiskt tungt arbete för infarktrisken
är oklar och behöver klarläggas genom ytterligare studier.

För vissa yrken som yrkesförare, piloter, lokförare, rök- och
kemdykare samt vid arbete med hög höjdskillnad (bland annat mast- och
stolparbete) finns särskilda regler för personer med
hjärt-kärlsjukdom.

Forskning till nytta i arbetslivet

AFA Försäkring finansierar kunskapsöversikter som samlar kunskap i
olika ämnen inom arbetsmiljöområdet. Kunskapsöversikterna ingår i den
vetenskapliga skriftserien Arbete och hälsa som ges ut av Göteborgs
universitet.

- Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. AFA
Försäkring vill långsiktigt bidra till färre arbetsskador och minskad
ohälsa i arbetslivet. Därför finansierar vi kunskapsöversikter inom
området arbete och hälsa, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU
och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Mer information
Per Gustavsson och Petter Ljungman vid Karolinska Institutet har
sammanställt den nya kunskapsöversikten om arbete efter hjärtinfarkt
med stöd från AFA Försäkring och på uppdrag av Göteborgs universitet.
Se dokumentation i form av skriftligt referat och film från
seminariet där kunskapsöversikten presenterades:
afaforsakring.se/seminarier
(https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/seminarier/seminarier-2019/arbete...)

Mer om forskarna:
Per Gustavsson, senior professor i yrkes- och miljömedicin, Institutet
för miljömedicin Karolinska Institutet, samt överläkare vid Centrum
för Arbets- och miljömedicin, Region Stockholm.

Petter Ljungman, docent i epidemiologi, Institutet för miljömedicin,
Karolinska Institutet, samt specialist i kardiologi och internmedicin
och biträdande överläkare på Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus.

Ladda ner rapporten här:
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/62254/1/gupea_2077_62254_1.pdf

Läs fler nyheter och pressmeddelanden i AFA Försäkrings nyhetsrum:
afaforsakring.se/nyhetsrum/
(https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/)

Kontakt:
Per Gustavsson, Karolinska Institutet: 08-524 800 08,
per.gustavsson@ki.se

Petter Ljungman, Karolinska Institutet: 073-712 15 37,
petter.ljungman@ki.se

Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA
Försäkring: 08 696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se

Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730 96 35 12,
linda.harling@afaforsakring.se

Om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och
hälsa med 150 miljoner kronor per år. Det övergripande syftet är att
minska de långvariga sjukskrivningarna och förebygga ohälsa och
arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting.
Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta är
viktiga kriterier i bedömningen av vilka projekt som får anslag. Mer
information finns på afaforsakring.se/forskning.

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring
ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada,
arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är
bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi
försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och
regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka
200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja
forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra
arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av
Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/afa-forsakring/r/allt-fler-arbetar-efter-hjar...
https://mb.cision.com/Main/402/2962761/1142166.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.