Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-25

AFA Försäkring: Dubbelt så många kvinnliga arbetare får sjukersättning

Ett tankeexperiment* med utgångspunkt från sjukskrivningsfrekvenser i
olika ålders- och yrkesgrupper visar att det finns stora skillnader i
möjligheterna till ett långt arbetsliv. Enligt uträkningen är de
kvinnliga privatanställda arbetarna som troligen aldrig kommer att
kunna arbeta heltid på grund av ohälsa mer än dubbelt så många som de
manliga. Tankeexperimentet ingår i en ny rapport som AFA Försäkring
presenterar vid ett seminarium den 25 november.

Av 1 000 kvinnliga privatanställda arbetare drabbas 141 någon gång
under ett arbetsliv av en sjukskrivning som leder till
månadsersättning. Motsvarande antal bland de manliga privatanställda
arbetarna är 67. De som får månadsersättning från AFA Försäkring har
beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan**

Flest fall av månadsersättningar bland kvinnliga privatanställda
arbetare finns i yrkesgruppen textil-, skinn och läderindustriarbete,
och den mansdominerade gruppen betong-, bygg- och anläggningsarbete.
Bland männen finns flest fall av månadsersättningar i den
kvinnodominerade yrkesgruppen städare och fönsterputsare. I denna
yrkesgrupp överstiger till och med antalet månadsersättningar för män
antalet för kvinnor. Därefter kommer yrkesgruppen övrigt industriellt
arbete.

Lägst antal fall av månadsersättningar bland privatanställda manliga
arbetare finns inom yrkesgrupperna isolerings- och VVS-montörer och
inom elektriskt arbete. Två yrkesgrupper som nästan är helt
mansdominerade. Bland kvinnor är det grafiskt arbete och jordbruks-,
skogsbruks- och trädgårdsarbete som har lägst antal fall av
månadsersättningar.

Hur kan man göra det möjligt för fler att arbeta längre?
Forskning med inriktning mot effekterna av mäns och kvinnors olika
arbetsuppgifter inom samma yrke och belastning.

Utvärdering av möjligheterna att arbeta vidare med olika
muskuloskeletala och psykiska diagnoser utifrån yrke och kön.

Om rapporten
Statistiken som presenteras i rapporten bygger på 415 423 långa
sjukfall som har ersatts under åren 2007-2014. Beräkningarna bygger
på 4234 sjukfall som påbörjades under 2013 och som har lett till
månadsersättning. Statistiken är hämtad ur AFA Försäkrings
skadedatabas.

Skadedatabasen som innehåller information om totalt 13 miljoner
försäkringsärenden, ger stor kännedom om skador och sjukdomar på
svenska arbetsplatser. För att göra statistik ur skadedatabasen
tillgänglig för alla presenteras varje år aktuell statistik i en
årligen återkommande arbetsskaderapport och fyra stycken
delrapporter. Utsökningar ur skadedatabasen görs även på beställning
från forskare och fack- och arbetsgivarförbund.

Hela rapporten med statistik, tabeller och diagram finns på
www.afaforsakring.se
(https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/seminarier/Sjukfranvaro-under-ett...)

För ytterligare information:
Anna Weigelt, gruppchef för analysgruppen, AFA Försäkring, 08-696 43
35, anna.weigelt@afaforsakring.se

Camilla Arvenberg, presskommunikatör, AFA Försäkring, 0708-14 98 30,
camilla.arvenberg@afaforsakring.se

*Tankeexperimentet illustrerar utmaningar i form av beräkningar av hur
många som drabbas av långvarig sjukfrånvaro under ett arbetsliv
(16-64 år). Uppgifterna om antalet sjukfall/månadsersättningar under
ett arbetsliv bygger på sjukskrivningsfrekvenser i AFA Försäkrings
försäkringskollektiv under 2013 och på ett antagande om en statisk
utveckling.

**Sjukersättning är en ersättning för personer mellan 30 och 64 år och
som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av
sjukdom, skada eller funktionsnedsättning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,
arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra
försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens
parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat
näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs
utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig
del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt
syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650
medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/afa-forsakring/r/dubbelt-sa-manga-kvinnliga-ar...
http://mb.cision.com/Main/402/2130681/595309.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.