Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-16

AFA Försäkring: Kommunal städenhet lyckades sänka sjukfrånvaron

Pressmeddelande 2017-05-16:

Starkare sammanhållning, större arbetsglädje och bättre hälsa. Och
sjukfrånvaron sjönk med 16 procent. Det blev resultatet av
arbetsmiljöarbetet hos städenheten i Piteå. Det framkom när flera
forskningsprojekt finansierade av AFA Försäkring och en ny
statistikrapport presenterades 9 maj på ett seminarium om
arbetsmiljön i städbranschen.

Therese Öhrling, lektor i industriell design vid Luleå tekniska
universitet, var en av de som presenterade forskningsresultat under
seminariet på AFA Försäkring förra veckan. Under fem år har hon följt
den kommunala städenheten i Piteå, lyckats sänka sjukfrånvaron
rejält.

- Sjukfrånvaron på städenheten i Piteå blev lägre än genomsnittet i
kommunen, säger Therese Öhrling.

Roligare att gå till jobbet nu

Forskningsprojektet startades 2009 och har finansierats av AFA
Försäkring. Innan projektstarten hade den enhet som Therese Öhrling
följde en sjukfrånvaro på 20 procent. De satsningar man gjorde på
redskap och arbetstekniker gav inte önskvärt resultat och
medarbetarna var oroliga att bli konkurrensutsatta.

Städenheten i Piteå gjorde studiebesök på andra arbetsplatser och såg
att den röda tråden för en friskare arbetsmiljö var delaktighet och
möjlighet för de anställda att påverka verksamheten. 2009 bildade de
därför en resultatenhet och fick ansvar för sin budget.

- Förändringarna innebar att städenheten blev mer lik en privat
verksamhet, men fortfarande var kommunal. Samtidigt jobbade de mycket
med att förbättra kommunikationen och de sociala relationerna mellan
medarbetare och chefer och med kunderna. De såg också till att sätta
in insatser vid tecken på ohälsa innan det hann gå så långt som till
sjukskrivning, säger Therese Öhrling.

Det gjorde bland annat att de fick en starkare sammanhållning, ökad
arbetsglädje och upplevde att deras hälsa blev bättre. För själva
verksamheten innebar det att sjukfrånvaron sjönk till 4 procent 2013.
Städenhetens sjuktal var då lägre än genomsnittet för samtliga
kommunanställda.

Margareta Lundgren, avdelningschef Fastighets- och
serviceförvaltningen på Piteå kommun, berättar att sjukfrånvarot ökat
något från 2013:

- I dagsläget ligger vi på ungefär 6 procent, vilket fortfarande är
betydligt lägre än när vi startade. Alla övriga positiva effekter
består eller har till och med förstärkts. I den enkät som genomförs
med alla anställda i kommunen svarar städpersonalen att de upplever
sin hälsa som mycket god även om de har någon krämpa eller sjukdom,
säger Margareta Lundgren.

- Det är mycket roligare att gå till jobbet nu i jämförelse med hur
det var tidigare, säger Maud Fjellström, städare och en av deltagare
i forskningsprojektet.

Mer forskning och statistik om städbranschen

Under halvdagsseminariet presenterades flera forskningsprojekt och
även AFA Försäkrings färska statistikrapport om städbranschen:

Arbetsolyckor och sjukskrivningar bland städare
En ny statistikrapport om de vanligaste orsakerna till arbetsolyckor
och sjukskrivningar inom städyrket presenterades.

Anna Weigelt, chef Analysavdelningen, AFA Försäkring
Hög arbetsbelastning hos hotellrumsstädare samt ErgoArmMeter
Forskaren Mikael Forsman har i samarbete med KTH tagit fram en
iPhone-app som heter ErgoArmMeter. Den ger direkta resultat med
tolkningsstöd. Tillsammans med Camilla Dahlqvist, doktorand har han
även mätt den fysiska arbetsbelastningen hos hotellrumsstädare.

Camilla Dahlqvist, BMA, doktorand, Arbets- och miljömedicin Syd i Lund
Mikael Forsman, forskare, Institutet för miljömedicin, Karolinska
Institutet

Städares luftvägsexponering och belastning på rörelseorganen
En enkätstudie kring användningen av städsprayer presenterades. Vilka
produkter används? Vilka besvär upplever städare i rörelseorganen,
andningsvägarna och ögonen? Preliminära resultat om olika
hälsoeffekter som observerats hos städare som arbetat med olika
städmetoder.

Anders Gudmundsson, professor i ergonomi och aerosolteknologi, Luleå
tekniska högskola

Att nå ut till och förbättra arbetsmiljön för städare
IVL Svenska Miljöinstitutet beskrev och resonerade utifrån resultaten
från flera olika forskningsprojekt inom området, bland annat ett
pågående EU-projekt om hur man når ut till småföretag. Gemensamt
samarbete med Prevent kring webbplatsen "Allt om städ", som ger
praktiskt stöd för att förbättra arbetsmiljön för städföretag,
presenterades.

Ann-Beth Antonsson, professor i ergonomi och forskare vid IVL Svenska
Miljöinstitutet

Lisa Schmidt, filosofie magister i ergonomi och forskare vid IVL
Svenska Miljöinstitutet

Film med konkreta förebyggande tips för städare
I samband med seminariet visades även en ny film med Samuel West,
psykolog, doktor i organisationspsykologi och programledare i den
webbaserade filmserien "Wake up - Dr West testar yrken", som
finansierats av AFA Försäkring. Filmen om städyrket lyfter
förebyggande tips för bättre ergonomi och hantering av kemiska
produkter inom städbranschen.

Detta är en av 12 filmer som speglar lika många yrkesområden. Med
filmserien vill AFA Försäkring på ett underhållande och lärorikt sätt
öka intresset för arbetsmiljöfrågor bland framförallt unga i
arbetslivet. Läs mer om filmerna här
(https://www.afaforsakring.se/forebyggande/wake-up/)

Mer information

Se filmade intervjuer med forskarna, filmade seminarier, läs referat
från städseminariet, ladda ner forskningsrapporterna och
presentationer från seminariet på: afaforsakring.se/nyhetsrum
(https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/seminarier/allt-om-stad--battre-a...).

Kontakt: Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35
12 linda.harling@afaforsakring.se

Forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner
kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga
ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och
landsting. Mer information om forskningsstödet finns på
www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,
arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra
försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens
parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat
näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs
utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig
del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt
syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650
medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

www.afaforsakring.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/afa-forsakring/r/kommunal-stadenhet-lyckades-s...
http://mb.cision.com/Main/402/2265416/674279.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.