Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

AFA Försäkring: Ny forskning om kvinnodominerad skönhetsbransch får anslag

Pressmeddelande 2017-10-27

Kvinnor i skönhetsbranschen känner sällan till att de produkter de
hanterar kan innehålla kemikalier, som betraktas som hälsofarliga i
manligt dominerade yrken. Sara Gunnare, forskare vid Karolinska
Institutet, tilldelas 2 878 000 kronor för att kartlägger
ögonfransstylisters och nagelteknologers hälsa, arbetsmiljö och för
att mäta deras exponering för hälsofarliga akrylater.

[image]

De kvinnodominerade branscherna med ögonfransstylister och
nagelteknologer arbetar med produkter som innehåller akrylater, som
vid exponering kan leda till att man drabbas av eksem och
luftvägsbesvär. Studien är den första systematiska granskningen av de
båda yrkesgruppernas arbetsmiljö och yrkesrelaterade ohälsa.

- Många arbestagare inom dessa yrken hanterar inte produkterna lika
säkert som man gör inom traditionellt manliga branscher med liknande
exponering, där risker med kemikalier är väl kända. Det beror på att
många kvinnor inom skönhetsbranschen helt enkelt inte känner till att
de hanterar produkter som innehåller farliga substanser, säger Sara
Gunnare, som tillsammans med Helen Wahlquist, forskare vid Karolinska
Institutet, ska jobba med projektet.

- Vi anser att det är viktigt att alla, oavsett kön och etnicitet, ska
känna till riskerna med sitt arbete och hur man på bästa sätt kan
skydda sig.

Både arbetstagare och kunder uppvisar symtom

Forskarna kommer att samla in data vid luftmätningar på tio
arbetsplatser per yrkesgrupp och genom två enkäter som skickas till
600 personer.

- Vi har träffat patienter från yrkesgrupperna som beskrivit hur de
arbetar och som berättat om symtom som eksem och luftvägsbesvär, som
misstänks ha uppkommit när de arbetat med olika härdplastkomponenter.
De har också berättat att de haft kunder som fått besvär, säger Sara
Gunnare.

Projektet pågår till 2020 och väntas ge den första samlade bilden av
ögonfransstylisters och nagelteknologers arbetsmiljö och
arbetsrelaterade ohälsa. I projektet ingår också att ta fram en
branschinriktad webbutbildning om säker hantering av produkter som
innehåller akrylater.

- Risker med hantering av kemikalier är ett vanligt arbetsmiljöproblem
inom flera yrkesområden. Genom att stödja den här forskningen kan vi
bidra till att förebygga arbetsrelaterad ohälsa kopplad till
kemikalier i ännu större utsträckning än tidigare, säger Susanna
Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring.

Fler forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa får pengar

På uppdrag av arbetsmarknadens parter avsätter AFA Försäkring varje år
cirka 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa.
Satsningar görs bland annat genom fyra anslagsomgångar per år. Sara
Gunnare, vid Karolinska Institutet, är en av nio projektledare som
får forskningsmedel vid den tredje anslagsomgången 2017, där totalt
28 312 000 kronor tilldelats olika forskningsprojekt.

Övriga projekt fokuserar bland annat på forskning om fysisk och
psykosocial belastning i sjukvården och om organisatoriska
förutsättningar för rektorer och förskolechefer. På
afaforsakring.se/forskning finns mer information om samtliga projekt.
https://www.afaforsakring.se/forskning/

Mer information: Sara Gunnare, Karolinska Institutet: 070-650 80 83
sara.gunnare@gmail.com

Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA
Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se

Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12
linda.harling@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och
utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom
både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om
forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,
arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra
försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens
parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat
näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs
utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig
del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt
syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650
medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

www.afaforsakring.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/afa-forsakring/r/ny-forskning-om-kvinnodominer...
http://mb.cision.com/Main/402/2375837/742012.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.