Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-16

AFA Försäkring: Ny forskning för säkrare arbetsmiljö i hästbranschen

Pressmeddelande 2020-01-16:

Arbetet på ridskolor och i travstall är fysiskt påfrestande och risken
för olyckor är stor. Forskaren Ing-Marie Andersson tilldelas 2 983
000 kronor av AFA Försäkring för att utveckla metoder för ett
systematiskt arbetsmiljöarbete i hästbranschen som kan göra stallen
säkrare.

[IngMarie Andersson professor i arbetsvetenskap vid Hgskolan Dalarna]
Foto: Högskolan Dalarna

- En kartläggning Arbetsmiljöverket gjorde för några år sedan visade
att brister i arbetet med arbetsmiljön är vanliga inom hästnäringen.
Vi ska undersöka arbetsförhållanden och arbetsmiljöarbetet på
ridskolor och i travstall för att se om vi kan bidra till att öka
säkerheten, säger Ing-Marie Andersson, professor i arbetsvetenskap
vid Högskolan Dalarna.

Ing-Marie Andersson har tidigare forskat på arbetsmiljöarbete i
industrin och i skolan. Hon har inriktat sig på att visualisera
risker och exponering för att få anställda och arbetsgivare att se
hur de kan förbättra arbetsmiljön. Nu ska hon utveckla metoder för
att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet inom hästnäringen.
Projektet är ett samarbete med forskningsinstitutet RISE, Research
Institutes of Sweden.

- Det sker en hel del olyckor i samband med hanteringen av hästar.
Arbetsmiljöverkets statistik visar att mellan 2013 och 2019 anmäldes
1 954 arbetsolyckor med sjukfrånvaro inom hästnäringen. Unga kvinnor
är överrepresenterade i statistiken. De som arbetar i stallarna säger
att man aldrig vet säkert hur en häst reagerar i olika situationer.

Vardagliga arbetssituationer och systematiskt arbetsmiljöarbete

Ing-Marie Andersson och hennes kollegor ska studera arbetsmomenten i
stall för att ta reda på vad som kan förbättras genom systematiskt
arbetsmiljöarbete. Det ska de göra genom att visualisera riskerna.

- Vi ska filma vardagliga arbetssituationer på fyra ridskolor och i
fyra travstall. Sedan ska vi titta på filmerna tillsammans med de
anställda för att få höra vilka situationer de upplever som
problematiska, säger hon.

- Och så ska vi naturligtvis studera hur man arbetar med arbetsmiljön
på ridskolorna och i travstallarna. Vi kommer se till att de får den
kunskap de saknar om systematiskt arbetsmiljöarbete, se till att de
följer ett årshjul och att de får verktyg och metoder för att komma
igång ordentligt.

Forskning till nytta i arbetslivet

- Vi vill långsiktigt bidra till färre arbetsskador och minskad ohälsa
i arbetslivet. Det gör vi bland annat genom att skapa ökad
medvetenhet om det förebyggande arbete vi bidrar till som
forskningsfinansiär, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och
enheten Förebygga på AFA Försäkring.

- Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det
är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som
får stöd. Nu har vi beviljat stöd till Ing-Marie Andersson och ännu
ett projekt inom arbetsmiljö och hälsa.

Mer information:

Läs en intervju med Ing-Marie Andersson här:
https://www.afaforsakring.se/forskning/forskarportratt/ing-marie-andersson/

Projektet är ett av tretton forskningsprojekt som beviljats sammanlagt
29 682 000 kronor av AFA Försäkring i 2019 års fjärde anslagsomgång.
Läs om samtliga projekt här:
https://www.afaforsakring.se/forskning/beviljade-anslag/anslagsomgang-4-...

Kontakt:
Ing-Marie Andersson, Högskolan Dalarna, 070-656 70 20, ima@du.se.
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA
Försäkring, 08-696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se.

Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12,
linda.harling@afaforsakring.se.

Om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring stödjer forskning
och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per
år. Det övergripande syftet är att minska de långvariga
sjukskrivningarna och förebygga ohälsa och arbetsskador inom både
privat näringsliv, kommuner och landsting. Relevans, vetenskaplig
kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier i
bedömningen av vilka projekt som får anslag. Mer information finns på
https://www.afaforsakring.se/forskning/

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring
ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada,
arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är
bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi
försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och
regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka
200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja
forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra
arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av
Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/afa-forsakring/r/ny-forskning-for-sakrare-arb...
https://mb.cision.com/Main/402/3009837/1175129.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.