Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-11

AFA Försäkring: Ny forskning ska granska trakasserier i hotell- och restaurangbranschen

Pressmeddelande 11 januari

På hotell och restauranger arbetar många unga, kvinnor och
utlandsfödda i en psykosocial arbetsmiljö som inte är så väl
kartlagd. Forskaren Kristina Zampoukos på Mittuniversitetet i
Östersund tilldelas 3 752 000 kronor av AFA Försäkring för att
undersöka förekomsten av sexuella eller rasistiska trakasserier och
hot och våld i branschen.

[Kristina Zampoukos doktor i samhllsgeografi vid Mittuniversitetet]
Foto: Fredrik Holmström

- Vem man riskerar att utsättas för trakasserier av i hotell- och
restaurangbranschen varierar beroende på vilken yrkesgrupp man
tillhör. I kök är det till exempel oftast arbetskamrater som utsätter
en för saker, medan det i receptioner är vanligare att gäster eller
kunder står för trakasserierna, säger Kristina Zampoukos, doktor i
samhällsgeografi vid Mittuniversitetet, i Östersund.

Kristina Zampoukos har tidigare bland annat studerat fenomenet att
sjuksköterskor och lagerarbetare lämnar Sverige för att arbeta i
Norge. Nu ska hon undersöka hur vanligt det är med sexuella
trakasserier, rasistiska trakasserier och hot och våld på hotell- och
restaurangarbetsplatser.

- Det har inte gjorts så många studier av den psykosociala
arbetsmiljön inom hotell- och restaurangnäringen, varken
internationellt eller i Sverige. Men branschen själv har fått upp
ögonen för det psykosociala under senare tid, delvis tack var
#metoo-rörelsen.

Hantering av kränkningar och hinder för att arbeta förebyggande

Kristina Zampoukos och hennes kollegor ska göra både enskilda
intervjuer och gruppintervjuer med chefer, skyddsombud och anställda
inom kök och servering, städning och reception och konferens. Hon är
intresserad av vilka strategier de anställda använder för att hantera
olika former av kränkningar och vill också ta reda på vilka hinder
som finns i hotell- och restaurangbranschen för att arbeta
förebyggande med trakasserier.

- Ett hinder kan vara att det är ganska hög personalrörlighet i
branschen. Vill man arbeta förebyggande är det naturligtvis bättre om
det finns en kontinuitet på personalsidan. Det är också många unga
med begränsad arbetslivserfarenhet som arbetar på hotell och
restauranger, och de är kanske inte alltid så insatta i vilka regler
som gäller, vad man får och inte får göra, säger Kristina Zampoukos.

Projektet kommer att pågå till och med februari 2022.

Forskning till nytta i arbetslivet

- Vi vill långsiktigt bidra till färre arbetsskador och minskad ohälsa
i arbetslivet. Det gör vi bland annat genom att skapa ökad
medvetenhet om det förebyggande arbete vi bidrar till som
forskningsfinansiär, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och
enheten Förebygga på AFA Försäkring.

- Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det
är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som
får stöd. Nu har vi beviljat stöd till Kristina Zampoukos och ännu
ett projekt inom arbetsmiljö och hälsa.

Läs hela intervjun med Kristina Zampoukos
(https://www.afaforsakring.se/forskning/forskarportratt/kristina-zampoukos/).

Läs mer om samtliga projekt
(https://www.afaforsakring.se/forskning/beviljade-anslag2/anslagsomgang-4...)
i denna anslagsomgång.

Kontakt:
Kristina Zampoukos, Mittuniversitetet, 010-142 79 12,
kristina.zampoukos@miun.se
(https://www.miun.se/Personal/kristinazampoukos/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7P...).

Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, AFA
Försäkring, 070-893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se.

Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12,
linda.harling@afaforsakring.se.

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd:
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning
och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador
inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information
om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,
arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra
försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens
parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat
näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs
utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig
del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt
syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650
medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

www.afaforsakring.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/afa-forsakring/r/ny-forskning-ska-granska-trak...
https://mb.cision.com/Main/402/2714987/975200.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.