Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-05

AFA Försäkring: Ny rapport om olyckor i människonära arbeten och yrken

Pressmeddelande 5 mars

AFA Försäkring släpper en ny statistikrapport som beskriver
arbetsolycksfall i yrkesgrupper som jobbar nära människor på olika
sätt, bland annat inom vården. Olycksfallen beror ofta på den
mänskliga faktorn, exempelvis att två personer krockar med varandra
eller att missförstånd uppstår mellan kollegor eller mellan vårdare
och patient, vilket i sin tur kan leda till en arbetsolycka.

AFA Försäkrings nya rapport om arbetsolycksfall i människonära
arbetssituationer inkluderar statistik för olyckor med alla sorters
människor; såväl vuxna som barn, kollegor, elever, patienter och
brukare. I rapporten beskrivs situationer där olyckor kan uppkomma
plötsligt på arbetsplatsen i samband med interaktion med andra
personer.

Flest drabbade inom vård och barnomsorg

- Olycksfall orsakade av olycka med person inträffar främst i
yrkesgrupper som kommer i kontakt med andra människor och är en av de
vanligaste orsakerna till olycksfall bland kvinnor, säger Anna
Weigelt, chef för Analysavdelningen på AFA Försäkring.

De allra flesta olycksfallen orsakade av olycka med person sker bland
yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter
med flera. Det är även vanligt bland barnskötare, fritidsledare,
förskollärare och fritidspedagoger.

Mänskliga faktorn orsak bakom flera olycksfall

De flesta arbetsolycksfallen inträffar i samband med att man hjälper
patienter.

- Den mänskliga faktorn spelar ofta in när denna typ av olycksfall
sker. Att krocka med kollegor eller andra personer är en annan vanlig
orsak, säger Anna Weigelt.

Många olycksfall ger lång sjukfrånvaro eller medicinsk invaliditet

- Det känns viktigt och angeläget att uppmärksamma denna typ av
arbetsolyckor då olycksfall orsakade av olycka med person i stor
utsträckning leder till allvarliga olycksfall, lång sjukfrånvaro
eller medicinsk invaliditet.

Vill förebygga arbetsskador - därför sprids rapporterna

- Eftersom 9 av 10 arbetande svenskar omfattas av någon av AFA
Försäkrings kollektivavtalade försäkringar, har vi en unik
skadedatabas. Den innehåller 14 miljoner ärenden. Där kan vi se vilka
yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är
förknippade med olika skador och sjukdomar. Genom att sprida
rapporter som utgår från vår statistik hoppas vi kunna bidra i
arbetet med att förebygga arbetsskador och ohälsa, säger Anna
Weigelt.

Mer information

Rapporten går att ladda ner
(https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/dokument/)på afaforsakring.se
och presenterades den 5 mars på ett seminarium som dokumenterades.
Dokumentationen från seminariet publiceras i efterhand på
afaforsakring.se/nyhetsrum/seminarier.
(https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/seminarier/seminarier-2019/olycko...)

För att göra informationen från AFA Försäkrings skadedatabas
tillgänglig för alla presenteras varje år aktuell statistik i
rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro och fyra
stycken ämnesspecifika delrapporter. Rapporten om arbetsolyckor i
människonära arbetssituationer är den första delrapporten 2019. AFA
Försäkring arbetar även aktivt med insatser för att förebygga
arbetsskador och finansierar forskning kring arbetsmiljö.

Hot- och våldssituationer ingår inte i definitionen av
arbetsolycksfall i denna rapport, inte heller olycksfall i samband
med valbara aktiviteter så som exempelvis träning, övning eller
teambuilding-aktiviteter.

Kontakt: Anna Weigelt, chef analysavdelningen, AFA Försäkring: 08-696
43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se

Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12,
linda.harling@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,
arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra
försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens
parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat
näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs
utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig
del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt
syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650
medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

www.afaforsakring.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/afa-forsakring/r/ny-rapport-om-olyckor-i-manni...
https://mb.cision.com/Main/402/2745556/997126.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.